Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Innvandrer-HUBRO - helseundersøkelse i Oslo i 2002

Publisert Oppdatert


Over 3 700 personer fra fem ulike innvandrergrupper deltok i undersøkelsen "Innvandrer-HUBRO".


Innvandrer-HUBRO var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hovedfokus var på diabetes og hjerte- og karsykdommer. I tillegg ble det innhentet informasjon om en rekke andre forhold som for eksempel muskel- skjelletplager, psykisk helse, bruk av helsetjenester, kosthold, røyking, bruk av medisiner.  

Folkehelseinstituttet har behandlingsansvaret for datamaterialet. Dataene er brukt i vitenskapelige publikasjoner og danner grunnlag for en større rapport om innvandrerhelse. Dataene benyttes i forskningsprosjekter omtalt nedenfor.

Hvordan foregikk Innvandrer-HUBRO?

Undersøkelsen var en videreføring av Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) og ble gjennomført etter samme mal. Den omfatter fem av de største innvandrergruppene i Oslo, det vil si personer født i Tyrkia, Iran, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam. Deltakerne fylte ut spørreskjema (se spørreskjemaene i venstremenyen), og de gjennomgikk en helseundersøkelse med blodprøvetaking og måling av høyde, vekt, hofte/livvidde og blodtrykk. Blodprøvene er blant annet analysert for kolesterol, HDL-kolesterol, triglyserider, glukose og vitamin D.

Hvorfor undersøkelse blant innvandrere?

Ved å fokusere på innvandrere hadde man muligheten til å få bedre kunnskap om noen av de store helseproblemene blant disse innvandrergruppene, samt å kartlegge risikofaktorer som vekt, blodtrykk, blodfett, røyking, kosthold og andre levevaner. Dette har gitt bedre grunnlag for å planlegge forebyggende tiltak og helsetjenester ovenfor innvandrere. Dette har også gitt muligheter for å sammenligne helsetilstanden med den etnisk norske befolkingen.
Videre bruker forskere opplysningene fra undersøkelsen til å finne ny kunnskap om årsaker til helse og sykdom.

Deltakere og fremmøte

Totalt møtte 3 726 personer til undersøkelsen.

Hovedgruppen:

  • Alle Osloborgere født i Tyrkia, Iran, Sri Lanka og Vietnam mellom 1942 og 1971 ble invitert. Unntak var personer som tidligere var invitert til HUBRO. Tilsvarende ble et 30 % tilfeldig utvalg av personer født i Pakistan, den største innvandrergruppen, invitert. Det ble gjennomført en purrerunde. Alt i alt møtte 3 019 personer, noe som gir en svarprosent på 39,7 %.

Tilleggsgruppen:

  • I tillegg ble personer født mellom 1972 og 1982 invitert til undersøkelsen etter de samme kriteriene som i hovedgruppen, men denne gruppen ble ikke purret. Av disse møtte 707, noe som gir en svarprosent på 18,7 %. Fremmøtet i Innvandrerundersøkelsen (hovedgruppen) tilsvarte fremmøtet blant ikke-vestlige innvandrere i HUBRO.
  • Frafallsanalyse av Innvandrer-HUBRO (pdf)

Forskning og data

  • Tilgang til data fra helseundersøkelsene - Forskere kan søke tilgang til data fra helseundersøkelsene
  • Rett til informasjon om, innsyn i, og retting og sletting av helseopplysninger - Deltakeres rett til innsyn, retting eller sletting