Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

ENGAGE

ENGAGE er et europeisk forsknings- og samarbeidsprosjekt der Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er med. I dette prosjektet ønsker man å hente kunnskap fra helsedata fra store europeiske humane forskningsbiobanker innenfor genetisk og genom-basert epidemiologi som kan overføres til klinisk praksis. Målet er at funnene fra ENGAGE kan brukes som diagnostiske indikatorer for alminnelige sykdommer.

ENGAGE logo jpg.
ENGAGE logo jpg.
Vil se på gener og sykdom

ENGAGE (European Network for Genetic and Genomic Epidemiology) kan bidra til å forstå risikofaktorer, sykdomsutvikling og hvorfor mennesker responderer forskjellig på behandling.

Prosjektet ønsker å gjøre det mulig for europeiske forskere å identifisere store antall gener som predisponerer til vanlige folkesykdommer som for eks. stoffskiftesykdommer, adferdsproblemer og hjerte-karsykdommer. ENGAGE vil også studere sammenhengen mellom gener og livstilsfaktorer.

ENGAGE-gruppen vil bruke en av de største humangenetiske datasamlinger noensinne som utgangspunkt for analyse. Denne datasamlingen består av mer enn 80 000 hel-genom scans, samt DNA og blod/plasmaprøver fra mer enn 600 000 personer. FHI vil bidra med helsedata fra store norske epidemiologiske undersøkelser som BioHealth Norway og Tvillingstudien. I tillegg til å hente kunnskap fra helsedata fra store europeiske humane forskningsbiobanker, vil også andre forskningsbiobanker bli brukt i prosjektet.

EU-prosjekt

ENGAGE er finansiert med 12 millioner euro av EU’s 7. rammeprogram.

Prosjektet begynte i januar 2008 og har en varighet på fem år. ENGAGE-gruppen består av 22 ledende forskningsenheter samt to legemiddel– og bioteknologifirmaer fra Europa, Canada og Australia.

Prosjektet har ti tematiske områder (work packages – WP). Åtte av disse omfatter forskningsaktiviteter. I tillegg finnes en WP for ”Opplæring og formidling (Training and dissemination)” og en WP for koordinering av prosjektet. Bildet nedenfor gir en oversikt over strukturen for de tematiske områder.

ENGAGE FLOW DIAGRAM.jpg


FHI leder WP 8 om ”Samfunnsaspekter (Societal aspects)”, og deltar i WP 6 (Epidemiology and joint effects) og WP 9 (Dissemination and Training). Seniorforsker Jennifer Harris leder den norske deltakelsen i ENGAGE.