Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

En av ti 15-16-åringer er inaktive

I alle tre fylker er rundt en av ti ungdommer ”inaktive”, det vil si at de ikke driver med idrett eller mosjon ukentlig som gjør at de blir andpustne eller svette. En høy andel av ungdommene bruker skog og mark til rekreasjon, 60-70% i Hedmark og Oppland og 40-50% i Oslo. I Oppland og Oslo sitter 20% av guttene og 12-13% av jentene mer enn 5 timer foran TV, PC eller video hver dag. I Hedmark er andelen litt høyere: 24% av guttene og 16% av jentene er like ivrige skjermbrukere.

Fysisk inaktiv ungdom

Det finnes etter hvert mye forskning og dokumentasjon på at fysisk aktivitet påvirker fysisk og psykisk helse i gunstig retning (Sosial- og helsedirektoratet 2002). Blant ungdom i alderen 15-16 år er omtrent hver tiende fysisk inaktiv, det vil si at de ikke driver med noen form for idrett eller mosjon hver uke (se Definisjoner ungdom OPPHED). Det er ikke særlig forskjell på andelen inaktive i de tre fylkene, se figur og Helseprofil for Oslo - ungdom, voksne og eldre.

Det er heller ikke tydelige forskjeller mellom regionene i Hedmark og Oppland, bortsett fra at guttene i Midt-Gudbrandsdal i Oppland skiller seg ut med hele 29% fysisk inaktive. Dette er en forholdsvis liten region med kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, og 68 gutter deltok i undersøkelsen, så resultatet bør ikke tillegges alt for mye vekt.

Figur 1: Andel 15-16-åringer som er fysisk inaktive i tre fylker. 2000-2002 Prosent

fysisk oppland-hedmark 1.jpg

Kilde: UNG HUBRO og UNG OPPHED

Turer i skog og mark

Det er en høyere andel jenter enn gutter som bruker naturen til turer sommer eller vinter. Det gjelder i alle tre fylkene. Mens en høyere andel gutter sitter mer foran PC, TV eller video, er jentene mer ute på tur. I Oslo er mindre enn halvparten av guttene regelmessig ute i marka, men i de to andre fylkene er godt over halvparten en del ute i skog og mark, til tross for vel så mye PC/TV-bruk som blant guttene i Oslo. Rundt 70% av jentene i Hedmark og Oppland bruker naturen til turer, mens bare vel halvparten av Oslo-jentene er ute på tur. Det å være på tur i skog og mark er nok typisk norsk, slik at den høye innvandrerandelen blant ungdommene i Oslo vil virke inn på den lave andelen markabrukere. Blant gutter og jenter i Oslo med norsk mor bruker hhv. 48 og 56% skogen til turer, fortsatt en lavere andel enn i de andre fylkene. Innen Hedmark er det store forskjeller mellom regionene i bruk av naturen. Blant guttene bruker over 70% naturen til turer i Fjellregionen og under halvparten i Hamarregionen. Blant jentene er det også over 70% naturbrukere i Glåmdal og Fjellregionen, mens det er mindre enn 60% i Hamarregionen. Det er ikke særlige forskjeller mellom regionene i Oppland.

Figur 2: Andel 15-16-åringer som går turer i skog og mark (en gang per mnd eller mer) i tre fylker. 2000-2002 Prosent

fysisk oppland-hedmark 2.jpg

Kilde: UNG HUBRO og UNG OPPHED

Bruk av TV, PC eller video

En kan tenke seg at det vil være en viss sammenheng mellom bruk av TV, PC og video og fysisk aktivitet blant ungdommene, selv om mange sikkert får tid til både TV og sport. Sitter man imidlertid 5 timer eller mer hver dag, kan det ikke bli mye tid til overs til fysisk aktivitet. I alle tre fylker er guttene mer ivrige TV/PC-brukere enn jentene, se figur 3. Det er ikke stor forskjell på Oppland og Oslo, mens Hedmark har en litt høyere andel som sitter mye foran skjermen. Guttene i Valdres sitter minst foran TV/PC (11% sitter 5 timer eller mer om dagen), mens guttene i Nord-Gudbrandsdal sitter mest (29% med 5 timer eller mer). I de andre regionene i Oppland bruker omtrent 20% av guttene skjermen så mye. Innen Hedmark bruker guttene i Sør-Østerdal PC, TV og video like mye som guttene i Nord-Gudbrandsdal, men det er ikke store forskjeller mellom regionene i Hedmark verken for gutter eller jenter.

Blant de fysisk inaktive ungdommene i undersøkelsen er det en høyere andel som sitter mye foran skjermen. Blant fysisk inaktive gutter sitter 33% mye foran skjermen, blant dem som ikke er fysisk inaktive (minst en times trening per uke) er andelen 21%. Tilsvarende andel blant jentene er 20 og 13% som sitter mye foran PC, TV, video blant hhv. inaktive og aktive. Samtidig betyr dette at flesteparten at dem som sitter 5 timer eller mer foran skjermen til daglig (på vanlige skoledager) også får trent noe hver uke.

Figur 3: Andel 15-16-åringer som sitter foran PC, TV eller video 5 timer eller mer hver dag i tre fylker. 2000-2002 Prosent

fysisk oppland-hedmark 3.jpg

Kilde: UNG HUBRO og UNG OPPHED