Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Bruk av helsetjenester i Oppland

Kvinner brukte både allmennlege og spesialist mer enn menn. Spesialistbruken økte jevnt med alderen, på samme måte som hyppig legebruk. Det var høyere tall for bruk av allmennlege i Oppland og Hedmark enn i Oslo.

Kvinner brukte både allmennlege og spesialist mer enn menn. Dette gjelder for alle aldersgrupper og også i andre fylker med sammenlignbare data. Den høye raten blant 30-årige kvinner har sannsynligvis sammenheng med legebesøk i forbindelse med prevensjon og svangerskap. Blant de yngste hadde 31% av kvinnene og 13% av mennene i Oppland vært hos spesialist siste år. Kjønnsforskjellen i spesialistbruk var mindre i de andre aldersgruppene og var minst blant 60-åringene. Spesialistbruken økte jevnt med alderen, på samme måte som hyppig legebruk. I den eldste aldersgruppen hadde rundt halvparten vært hos spesialist siste år, og 90% hadde vært hos allmennlegen minst en gang i løpet av det siste året.

Det var høyere tall for bruk av allmennlege i Oppland og Hedmark enn i Oslo. I den eldste aldersgruppen lå Oppland og Oslo nokså likt i allmennlegebruk, men Hedmark lå noe høyere. Spesialistbruk var vanligere i Oslo enn i Oppland og Hedmark, særlig blant eldre menn. Spesialistbruk var også vanligere blant middelaldrende kvinner både i Oslo og Hedmark enn det var i Oppland. Blant 60-årige kvinner hadde 35% vært hos spesialist siste år i Oppland, sammenlignet med nær halvparten av kvinner i samme alder i Oslo og Hedmark.

Bruk av allmennlege 4 ganger eller mer siste 12 mnd. Oppland 2001

helsetjenester figur oppland

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Bruk av allmennlege eller spesialist minst én gang siste 12 mnd. Oppland 2001

helsetjenester3 oppland.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001. Psykiater er her ikke medregnet som spesialist, men ble spurt om separat. I aldersgruppen 75-76 år ble det bare spurt om spesialist, og ikke om bruk av psykiater

Mest legebruk i Lillehammerregionen

Det var små forskjeller i 40-åringenes bruk av allmennlege mellom regionene i Oppland. Ellers var det større forskjeller i legebruken mellom regionene for kvinner enn for menn. For kvinner var det statistisk sikre forskjeller mellom regionene i aldersgruppene 30 år, 60 år og 75 år, mens det for menn ikke var sikre forskjeller i noen av aldersgruppene. Yngre kvinner (30 år) i Valdres og Gudbrandsdalen brukte allmennlegen mindre enn yngre kvinner i de andre regionene i Oppland. I Gjøvik-Toten-Land hadde 37% av 30-åringene vært 4 ganger eller mer hos allmennlegen siste året, i Valdres bare 13%.

I de to eldre aldersgruppene (60 og 75 år) var derimot kvinner i Valdres og Lillehammerregionen forholdsvis ofte hos legen. Gjøvik-Toten-Land og Hadeland hadde mindre bruk av allmennlege i de samme aldersgruppene. Blant kvinner på 60 år hadde 42% vært 4 ganger eller mer hos allmennlege i Midt-Gudbrandsdal sammenlignet med 21% i Hadeland. Blant kvinner på 75 år hadde 48% vært ofte hos legen siste året i Valdres og til sammenligning rundt 30% i regionene Midt-Gudbrandsdal, Gjøvik-Toten-Land og Hadeland. Midt-Gudbrandsdal hadde altså høyest rate for legebruk blant 60-årige kvinner, men lavest rate blant 75-åringene. Valdres og Lillehammerregionen hadde relativt høye rater for legebruk i begge de to eldste aldersgruppene av kvinner. Lillehammerregionen hadde i tillegg en høy andel av 30-åringer som hadde vært ofte hos legen.

Det var ikke store forskjeller i spesialistbruken mellom regionene i Oppland, men forskjellene var statistisk sikre blant kvinner på 60 år. Mens 46% av kvinner på 60 år hadde vært hos spesialist siste år i Lillehammerregionen og Midt-Gudbrandsdal, hadde bare 25% av kvinner på samme alder vært hos spesialist i Nord-Gudbrandsdal.

Bruk av allmennlege blant 30-åringer i regionene i Oppland 2001.

(Var hos legen 4 ganger eller mer siste 12 mnd)

helsetjenester4 oppland.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Bruk av allmennlege blant 60-åringer i regionene i Oppland 2001.

(Var hos legen 4 ganger eller mer siste 12 mnd)

helsetjenester5 oppland.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Bruk av allmennlege blant 75-åringer i regionene i Oppland 2001.

(Var hos legen 4 ganger eller mer siste 12 mnd)

helsetjenester6 oppland.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001