Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Bruk av helsetjenester i Hedmark

Nesten halvparten av de eldre har gått til spesialist siste år. Kvinner brukte både allmennlege og spesialist mer enn menn. Sammenlignet med Oslo var det langt flere som brukte allmennlege i Hedmark, mens oslofolk i større grad brukte spesialister.

Kvinners bruk av allmennlege og spesialist gjelder for alle aldersgrupper og også i andre fylker med sammenlignbare data. Den høye raten blant 30-årige kvinner har sannsynligvis sammenheng med legebesøk i forbindelse med prevensjon og svangerskap. Blant de yngste hadde vel 1 av 5 vært hos spesialist siste år. Spesialistbruken økte jevnt med alderen, på samme måte som hyppig legebruk. I den eldste aldersgruppen hadde nesten halvparten vært hos spesialist siste år.

Det var mindre forskjell på menn og kvinners legebruk blant 75-åringer enn i yngre aldersgrupper, og det gjelder både for allmennlege og spesialist. Det var høyere tall for bruk av allmennlege i Hedmark enn i Oslo, og for kvinner var det vanligere å bruke allmennlege ofte i Hedmark i alle aldersgrupper unntatt for 40-åringer. Derimot var det vanligere å bruke spesialist i Oslo enn i Hedmark, særlig i den eldste aldersgruppen. I Oslo hadde vel 60% av 75-76-åringer vært hos spesialist minst én gang siste år.

Lite bruk av allmennlege i Fjellregionen

Det var ikke forskjeller mellom regionene i Hedmark i andelen menn og kvinner som hadde vært hos spesialist siste år. For menns bruk av allmennlege 4 ganger eller mer siste år, var forskjellene mellom regionene tydeligst for 60 åringer. Fjellregionen hadde lavest legebruk med 14% menn som hadde vært såpass ofte hos legen siste år, Sør-Østerdal høyest med 33%. Blant kvinner i 40-årsalderen (40+45 år) fra Fjellregionen hadde bare 10% vært 4 ganger eller mer hos legen, sammenlignet med over 20% i de andre regionene. (Datagrunnlaget tillater ikke at vi presenterer tall for alle aldersgrupper i Fjellregionen).

Bruk av allmennlege 4 ganger eller mer siste 12 mnd. 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Bruk av allmennlege eller spesialist minst én gang siste 12 mnd. 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01. Psykiater er her ikke medregnet som spesialist, men ble spurt om separat. I aldersgruppen 75-76 år ble det bare spurt om spesialist, og ikke om bruk av psykiater.

Andel menn som brukte allmennlege 4 ganger eller mer siste 12 mnd. Regioner i Hedmark. 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Andel kvinner som brukte allmennlege 4 ganger eller mer siste 12 mnd. Regioner i Hedmark. 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.