Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

BioSHaRE-EU

BioSHaRE-EU (Biobank Standardisation and Harmonisation for Research Excellence in the European Union) er et EU-prosjekt som har som formål å gjøre tilgangen til store mengder forskningsdata lettere. Prosjektet, som startet i 2011 og vil pågå i fem år, samler 16 forskningsinstitusjoner fra Europa og Canada. Folkehelseinstituttet er en av partnerne i prosjektet.

bioshare.
bioshare.
Samordning av data

De fleste sykdommer som påvirker folkehelsen forårsakes av både genetiske og miljømessige faktorer. For å forstå hvilken rolle disse faktorer har i sykdomsutvikling trenger forskere å dele og analysere data og biologiske prøver fra forskjellige land i felleskap. BioSHaRE-EU jobber med samordning og deling av data og biologiske prøver fra ulike biobanker med det formålet å studere årsaker til sykdom og lære om mulige behandlingsformer. Prosjektet bygger sitt arbeid på verktøy og metoder utviklet av tidligere og nåværende prosjekter (f.eks GenomEUTwin, BBMRI, P3G, PHOEBE, GEN2PHEN og ENGAGE).

Problemstillinger

BioShaRE-EU vil samtidig gjennomføre flere konkrete forskningsprosjekter der de utviklede verktøyene vil bli brukt. For eksempel vil prosjektet "sunne overvektige" prøve å forstå hvorfor enkelte personer som lider av overvekt likevel ikke har økt risiko for å utvikle metaboliske syndromer.

BioSHaRE-EU-prosjektet består av 9 arbeidspakker (work packages), som listet nedenfor. FHI leder WP 8 om "Strategisk integrasjon og koordinering med store biobanking initiativ, partnerskap og formidling", og er svært engasjert i WP 3 (epidemiologi og biostatistikk for biobankharmonisering). Seniorforsker Jennifer Harris leder FHIs deltakelse i BioSHaRE-EU.

Arbeidspakker
WP1Koordinering og ledelse
WP2Dataregistre og epidemiologisk / klinisk harmonisering
WP3Epidemiologi og biostatistikk for biobank harmonisering
WP4Bioinformatikk standardisering / harmonisering for optimalisert informasjonshåndtering
WP5 Biospecimen harmonisering / standardisering
WP6Metabolomic og genetiske risikofaktorer for clustering av komplekse sykdommer
WP7Samfunnsmessige og miljømessige risikofaktorer for komplekse sykdommer
WP8 Strategisk integrasjon og koordinering med store biobanking initiativ, partnerskap og formidling
WP9Implementering & roll-out

I tillegg er det opprettet en ELSI gruppe (Etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter) bestående av ledende eksperter, som vil jobbe med de etiske, juridiske og samfunnsmessige problemer som vil kunne oppstå i prosjektet.

Finansiering

BioSHaRE-EU er finansiert med 12 millioner euros av Europakommisjonen.