Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
15-16-åringer:

arkiv-Sitter fem timer foran skjermen

Mer enn hver femte unggutt sitter fem timer foran en skjerm hver dag. Mange av de ivrigste brukerne av TV og data er også lite fysisk aktive. Det viser resultatene fra ungdomsundersøkelser i seks fylker som Folkehelseinstituttet presenterer i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Helseundersøkelser blant ungdom er gjennomført blant 15-16-åringer i seks fylker. Resultater for Hedmark, Oppland, Oslo, Troms og Finnmark er publisert tidligere. Nå er resultatene oppdatert med tall fra undersøkelsen i Nordland i 2004. Folkehelseinstituttet står bak undersøkelsene i Sør-Norge, for de nordligste fylkene samarbeider instituttet med Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø.

Resultattabeller for ungdomsundersøkelsene i Nordland, Troms og Finnmark (exl)
Nordland med resultatark for kommunene Bodø, Fauske, Meløy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn, Vestvågøy ogVågan

Gutter bruker skjermen mye

I alle seks fylkene var guttene mer ivrige TV- og PC-brukere enn jentene. Totalt sett viser resultatene fra de seks fylkene at mer enn hver femte unggutt, 23 prosent, satt fem timer eller mer foran skjermen daglig. Det var store forskjeller blant guttene i de ulike fylkene, andelen var høyest i Finnmark og lavest i Oslo (figur 1).

Blant jentene skilte Nordland seg klart ut med den høyeste andelen som satt mye foran skjermen, mens Oppland hadde lavest andel. For jentene er tallet for alle fylker totalt 14 prosent.

Ungdomsu.s. 2000-2004 - andel fem timer foran TV, PC.
Ungdomsu.s. 2000-2004 - andel fem timer foran TV, PC.
Fig 1: Andel 15-16-åringer som satt mer enn fem timer foran PC eller TV daglig. 2000-2004.

En av ti er inaktive

Mange ungdommer slutter med organisert idrett i 15-16-årsalderen (Kurtze m.fl. 2001). Siden fysisk aktivitet påvirker fysisk og psykisk helse, er spørsmål om fysisk aktivitet og inaktivitet en del av ungdomsundersøkelsene. Ungdommene fikk spørsmål om hvor ofte de deltok i aktiviteter som gjorde dem svette og andpustne. Svarene viser at 10 prosent av gutter og 13 prosent av jenter i 15-16-årsalderen er ”inaktive”. Det innebærer at de blir svette sjeldnere enn en gang per uke.

Nesten hver femte jente i Finnmark og hver sjuende i Nordland (15-18 prosent) drev ikke med mosjon ukentlig (definert som idrett eller mosjon som gjør at man blir andpusten eller svett). I Oppland var en av ti jenter inaktive. Blant guttene var variasjonen mindre; Nordland og Oppland hadde høyest andel inaktive med 13 prosent og Oslo lavest med 9 prosent. Oppland var det eneste fylket der andel inaktive var større blant gutter enn blant jenter (figur 2). 

Ungdomsunders 2000-2004 - andel fysisk inaktive. 2000-2004..
Ungdomsunders 2000-2004 - andel fysisk inaktive. 2000-2004..
Fig 2: Andel fysisk inaktive 15-16-åringer 2000-2004.

En kan tenke seg at det vil være en viss sammenheng mellom bruk av TV, PC og video og fysisk aktivitet blant ungdommene, selv om mange får tid til både TV og sport. Enkelte undersøkelser tyder på at PC, internett og TV ikke fortrenger andre aktiviteter som ballspill, utelek eller sport blant barn (Torgersen m.fl. 2004).
I vårt datamateriale var det en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og bruk av TV, PC eller video. Blant fysisk inaktive gutter satt 34 prosent mye foran skjermen, mens andelen blant fysisk aktive, som trente minst en time per uke, var 22 prosent.

Tilsvarende andel skjermbrukere blant inaktive jenter var 21 prosent, mens det blant mer fysisk aktive jenter var 13 prosent. Samtidig var det slik at flesteparten av de som satt mer enn fem timer foran skjermen på vanlige skoledager, også fikk tid til noe trening hver uke. I denne gruppen oppga 85 prosent av guttene og 81 prosent av jentene at de trente ukentlig, mye eller lite. 

Flere jenter går tur

Mens guttene brukte PC, TV eller video mer enn jentene, gikk jentene oftere på tur enn guttene. Bare i Finnmark var guttene ivrigere turgåere enn jentene. Samlet for alle seks fylkene brukte 53 prosent av guttene og 62 prosent av jentene skog og mark til rekreasjon en gang i måneden eller mer. 

I Nord-Norge brukte både gutter og jenter naturen oftere enn ungdom sørpå. I de tre nordligste fylkene var 64 prosent av guttene og 70 prosent av jentene ute i naturen minst en gang i måneden, i de tre sørlige fylkene var de tilsvarende tallene 48 prosent for gutter og 58 prosent for jenter. Gutter i Finnmark og jenter i Nordland var mest på tur i skog og mark til tross for at nettopp disse også satt mye med PC/TV eller video (figur 3). 

Fig 3: Andel 15-16-åringer som var på tur i skog og mark en gang per måned eller mer. 2000-2004.

Det å være på tur i skog og mark er en sterk tradisjon i Norge, slik at den høye andelen av ungdommer i Oslo med annen kulturell bakgrunn kan ha medvirket til at andelen turgåere var lavere her. 43 prosent av guttene og 53 prosent av jentene i Oslo brukte skog og mark en gang i måneden eller oftere.

Kontaktpersoner

Ved Folkehelseinstituttet:
Seniorrådgiver Liv Grøtvedt, tlf 23 40 81 49, sentralbord 22 04 22 00
Seniorforsker Randi Selmer, tlf 23 40 82 15, sentralbord 22 04 22 00

Ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø:
Prosjektleder psykiater dr med Siv Kvernmotlf 77 75 57 25 / 97 57 22 68