Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
15-16-åringer

arkiv-Oslo-ungdom drikker oftere alkohol

Hedmark har den høyeste andelen ungdom som har drukket alkohol noen gang, og Oslo den laveste. Men unge "alkoholbrukere" i Oslodrikker oftere enn ungdom i andre fylker. Detviser ungdomsundersøkelsene i seks fylker. Folkehelseinstituttet presenterer nå resultatene hvor også de siset tallene fra Nordland fylke er med.

Resultattabeller for ungdomsundersøkelsene i Nordland, Troms og Finnmark (exl)

Nordland med resultatark for kommunene Bodø, Fauske, Meløy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn, Vestvågøy og Vågan

Nordland resultater ungdomsundersøkelsen 2004
Ungdomsundersøkelsen Troms fylke 2003
Ungdomsundersøkelsen Tromsø 2002 
Ungdomsundersøkelsen Harstad 2003
Ungdomsundersøkelsen Lenvik 2003 
Ungdomsundersøkelsen Finnmark 2003
Ungdomsundersøkelsen Alta 2003

Helseundersøkelser blant ungdom er gjennomført blant 15-16-åringer i seks fylker. Resultater for Hedmark, Oppland, Oslo, Troms og Finnmark er publisert tidligere. Nå er resultatene oppdatert med tall fra undersøkelsen i Nordland i 2004. Folkehelseinstituttet står bak undersøkelsene i Sør-Norge, for de nordligste fylkene samarbeider instituttet med Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø.

80-90 prosent har drukket

På spørsmålet ”Har du noen gang drukket alkohol?” svarte mellom 80 og 90 prosent av ungdommene bekreftende i alle fylker unntatt Oslo. I Oslo hadde 76 prosent noen gang drukket alkohol (figur 1).

For Nord-Norge ligger tallene for Nordland midt mellom Troms og Finnmark. Alle de nordnorske fylkene har lavere tall for "noen gang drukket alkohol" enn Oppland og Hedmark. For begge kjønn i Nord-Norge samlet viser ungdomsundersøkelsene at 83 prosent hadde drukket alkohol noen gang. Blant samiske 15-16-åringer i Nord-Norge er det tidligere rapportert at 80 prosent hadde drukket alkohol noen gang, mot ca. 90 prosent blant norsk ungdom forøvrig (Kvernmo 2003).

Fig 1: Andel 15-16-åringer som noen gang hadde drukket alkohol. 2000-2004.

Oslo-ungdom drikker oftest

Det er ikke lett å få noe samlet inntrykk av hvilke fylker som har høyest eller lavest alkoholkonsum blant ungdommene. Når Oslo har markert lavere andel som noen gang hadde drukket alkohol, har dette trolig sammenheng med at ca en firedel av ungdommene har utenlandsk opprinnelse. De som brukte alkohol i Oslo, så derimot ut til å drikke alkohol ofte (figur 2).

Blant alkoholbrukere finner en ellers følgende:
Til fig 2, ukentlig alkoholbruk:

  • I Oslo drakk en av fire ”alkoholbrukere” alkohol hver uke, dette var en større andel enn i andre fylker (figur 2)
  • Blant alkoholbrukerne i de seks fylkene var det størst variasjon blant jentene; 23 prosent av jentene i Oslo og 6 prosent av jentene i Finnmark drakk alkohol ukentlig (fig 2)
  • I Nord-Norge er det størst andel som drikker alkohol ukentlig blant gutter i Troms og jenter i Nordland og Troms (fig 2)

Til fig 3, andel alkoholbrukere som har vært beruset ("full"):

  • For alle fylker samlet hadde 59 prosent vært beruset to ganger eller mer (fig 3)
  • Det var flere jenter som hadde vært beruset i Troms og Finnmark enn i de andre fylkene (fig 3)
  • Hedmark hadde høyest og Oppland lavest andel gutter som hadde vært beruset (fig 3)
Fig 2: Andel "alkoholbrukere" 15-16 år som har drukket alkohol en gang per uke eller oftere siste år. 2000-2004.
Fig 3: Andel "alkoholbrukere" 15-16 år som har vært beruset to ganger eller mer. 2000-2004.

Små kjønnsforskjeller

Det var ikke store kjønnsforskjeller i alkoholbruk blant ungdommene. Et generelt trekk blant 15-16 åringer er at det er flere jenter enn gutter som noen gang har prøvd å drikke alkohol. Derimot var det litt vanligere blant guttene å drikke alkohol hver uke, 18 prosent av guttene og 17 prosent av jentene. Ett unntak er Nordland der det er flest jenter som rapporterte alkoholforbruk hver uke.

Blant alkoholbrukerne er det flest jenter som hadde vært beruset to ganger eller mer, i Finnmark hadde 67 prosent av jentene og 58 prosent av guttene vært beruset flere ganger (fig 3). Tilsvarende tall blant alkoholbrukerne i alle fylkene samlet var 60 og 57 prosent.