Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

15-16-åringer

arkiv-Ni av ti har god helse

Publisert Oppdatert


Ni av ti ungdommer i 15-16-årsalderen sier at de har god helse. Det gjelder også i de tre nordligste fylkene. Generelt er det en høyere andel gutter enn jenter som vurderer helsa si som ”svært god” eller ”god”, viser ungdomsundersøkelsene.


Helseundersøkelser blant ungdom er gjennomført blant 15-16-åringer i seks fylker. Resultater for Hedmark, Oppland, Oslo, Troms og Finnmark er publisert tidligere. Nå er resultatene oppdatert med tall fra undersøkelsen i Nordland i 2004. Folkehelseinstituttet står bak undersøkelsene i Sør-Norge, for de nordligste fylkene samarbeider instituttet med Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø.

Resultattabeller for ungdomsundersøkelsene i Nordland, Troms og Finnmark (exl)
Nordland med resultatark for kommunene Bodø, Fauske, Meløy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn, Vestvågøy ogVågan

Ni av ti har god helse

Andelen gutter som vurderte helsa som god eller svært god, lå på rundt 90 prosent i alle fylkene, mens det for jentene varierte litt mer, 84-89 prosent vurderte helsa som god eller svært god. Det var minst kjønnsforskjell i egenvurdert helse i Oppland og mest i Hedmark (figur 1).

Egenrapportert helse. Ungdomsundersøkelsene i seks fylker 2000-2004..
Egenrapportert helse. Ungdomsundersøkelsene i seks fylker 2000-2004..
Fig 1: Andel 15-16-åringer som mener de har god eller svært god helse. 2000-2004.

De fleste 15-16-åringer krysset av for god når de skulle karakterisere sin egen helse. Forskjellen mellom gutter og jenter var størst for andelen som vurderte helsa si som svært god. I Nord-Norge vurderte 42 prosent av guttene sin egen helse som svært god, i Oslo var andelen 40 prosent og i Hedmark-Oppland 36-37 prosent. Når det gjaldt jentene, var det 32 prosent av jentene i Nord-Norge som krysset av for svært god. Lavest andel jenter med ”svært god helse” hadde Hedmark, med 25 prosent. Blant de nordnorske ungdommene var det så og si ingen forskjeller i rapportering av egenvurdert helse, men kjønnsforskjellene var størst i Nordland.
Resultater psykisk helse: arkiv-Jenter har mer psykiske plager  

Spesielle helseproblemer

Andel gutter og jenter som svarte ja på spørsmålet ”Har du eller har du hatt astma?” eller ”Har du eller har du hatt høysnue?” var ganske lik i alle seks fylkene (figur 2-3). Gutter i Finnmark hadde en noe lavere andel av både astma og høysnue, men forskjellene var ikke statistisk sikre. Høysnue var vanligere blant jenter (41 prosent) enn blant gutter (36 prosent). Det var ikke kjønnsforskjell i selvrapportert astma, som ble rapportert av 13,5 prosent totalt for alel seks fylker. 

Ungdomsundersøkelsene fig2 egenrapporterte helse. Gutte, astma og høysnue. 2000-2004..
Ungdomsundersøkelsene fig2 egenrapporterte helse. Gutte, astma og høysnue. 2000-2004..
Fig 2: Andel gutter 15-16-åringer som har eller har hatt astma eller høysnue. 2000-2004.
Ungdomsundersøkelsene 2000-2004. Egenrapportert helse.Jenter. Andel med astma og høysnue..
Ungdomsundersøkelsene 2000-2004. Egenrapportert helse.Jenter. Andel med astma og høysnue..
Fig 3: Andel jenter 15-16-åringer som har eller har hatt astma eller høysnue. 2000-2004.

Rundt 20 prosent av guttene hadde vært plaget at magesmerter siste år, mens 46 prosent av jentene hadde hatt slike smerter. Hodepine var enda mer utbredt, 44 prosent av guttene og 65 prosent av jentene hadde vært plaget av hodepine ”flere ganger i løpet av de siste 12 måneder” (figur 4-5). Menstruasjonssmerter vil sannsynligvis være en del av forklaringen på at jentene var mer plaget av magesmerter.

Ungdom i Nordland var minst plaget av hode- og magesmerter (fig 4-5).

Ungdomsundersøkelsene 2000-2004. Egenrapportert helse. Gutter. Andel plaget med magesmerter og hodepine..
Ungdomsundersøkelsene 2000-2004. Egenrapportert helse. Gutter. Andel plaget med magesmerter og hodepine..
Fig 4: Andel gutter 15-16-år som har vært plaget av smerter siste år. 2000-2004.
Ungdomsundersøkelsene 2000-2004, jenter egenrapportert helse. Hodepine og magesmerter..
Ungdomsundersøkelsene 2000-2004, jenter egenrapportert helse. Hodepine og magesmerter..
Fig 5: Andel jenter 15-16-år som har vært plaget av smerter siste år. 2000-2004.