Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

arkiv-15-16-åringer i nord veier mest, og drikker mest brus

15-16-åringer i de tre nordligste fylkene veier mer i forhold til høyden enn unge i fylkene lengre sør.Likevel er ungdommene i nordlike fornøyd med egen vekt som ungdommene i Sør-Norge, viser ungdomsundersøkelsene som Folkehelseinstituttethar gjennomført i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Når det gjelder brusdrikking, drikker ungdom fra Nordland mindre brus enn ungdom i andre fylker.

Helseundersøkelser blant ungdom er gjennomført blant 15-16-åringer i seks fylker. Resultater for Hedmark, Oppland, Oslo, Troms og Finnmark er publisert tidligere. Nå er resultatene oppdatert med tall fra undersøkelsen i Nordland i 2004. Folkehelseinstituttet står bak undersøkelsene i Sør-Norge, for de nordligste fylkene samarbeider instituttet med Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø.

Resultattabeller for ungdomsundersøkelsene i Nordland, Troms og Finnmark (exl)
Nordland med resultatark for kommunene Bodø, Fauske, Meløy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn, Vestvågøy ogVågan

Litt høyere KMI i nord

Ungdommene har i spørreundersøkelsene blant annet svart på spørsmål om vekt og høyde. Jenter og gutter veier om lag det samme i nord som i sør, men høyden er noe lavere i Finnmark. Vekt i forhold til høyde, målt som kroppsmasseindeks (KMI), er litt høyere i de tre nordligste fylkene (tabell 1). Kroppshøyden var 1-2 cm lavere i Finnmark og Troms enn i fylkene lenger sør. Gjennomsnittsvekten var imidlertid nokså lik i alle fylker bortsett fra Oslo, som lå lavest for både gutter og jenter. Guttene hadde litt høyere gjennomsnittlig KMI enn jentene i alle fylker.

Undersøkelsen i Oslo ble gjennomført i 2000-2001, mens Nordland ble gjennomført i 2004 og sist av disse seks fylkene. Kroppsvekten i befolkningen øker i alle aldersgrupper, og undersøkelsesår kan derfor ha betydning for gjennomsnittsverdiene. Forskjellene mellom de nordlige og de sørlige fylkene hadde kanskje vært mindre om de hadde blitt gjennomført samme året. 

Tabell 1: Gjennomsnittlig KMI, høyde, vekt. 15-16-åringer i seks fylker. 2000-2004.
KMI jenter,
kg/m²
KMI gutter,
kg/m²
Høyde jenter,
cm
Høyde gutter,
cm
Vekt jenter,
kg
Vekt gutter,
kg
Antall jenter deltattAntall gutter deltatt
Nordland 200421,321,7166176586711621191
Troms
2002-2003
21,421,71651765867779730
Finnmark
2003
21,622,01641745867314320
Hedmark
2001
20,921,41661765866968971
Oppland
2002
20,921,61661765867906971
Oslo
2000-2001
20,320,8167176566436943611
Ungdomsundersøkelsene, seks fylker. KMI gutter..
Ungdomsundersøkelsene, seks fylker. KMI gutter..
Fig 1: Kroppsmasseindeks (KMI) kg/m² for gutter i seks fylker, 2000-2004.

Fordeling av kroppsmasseindeks (KMI målt i kg/m²) blant 15-16-åringer er ganske ulik den fordelingen man er vant til å se blant voksne. En god del unge har en KMI på under 20 kg/m² (figur 1-2). Av de seks fylkene har Oslo høyest andel ungdom med KMI under 20. Alt i alt for seks fylker har 45 prosent av jentene og 35 prosent av guttene en KMI under 20.

Overvekt og fedme

Åtte prosent av guttene og 6 prosent av jentene har en KMI på 25,0-29,9 kg/m², noe som for voksne betegnes som overvekt (se definisjoner). Blant guttene er andelen med KMI mellom 25 og 29,9 lavest i Oslo med snaut seks prosent og høyest i Finnmark, Oppland og Nordland med vel ti prosent. Tilsvarende andeler er noe lavere for jentene, og varierer mellom 4 prosent i Oslo og snaut 11 prosent i Troms.

Fig 2: Kroppsmasseindeks (KMI, kg/m²) for jenter i seks fylker, 2000-2004.

Under to prosent kommer i en kategori som blant voksne betegnes som fedme; KMI over 30 kg/m². En KMI på 30 tilsvarer en kroppsvekt på 83 kg for ei jente som er 166 cm høy og 93 kg for en gutt på 176 cm. I fylker med høyest gjennomsnittlig KMI var det også høyest andel med KMI over 30. Blant gutter i Troms og Finnmark var andelen 2,8 prosent og blant jenter i Nordland og Finnmark henholdsvis 2,5 og 2,9 prosent.

Hvis vi benytter den såkalte Coleindeksen for vurdering av overvekt og fedme, finner vi at i gjennomsnitt er 17,4 prosent av guttene og 10,5 prosent av jentene overvektige (inkludert fedme  ca 2-3 prosent) i de seks fylkene. Tallene varierer fra 13,3 til 23,4 prosent for guttene og fra 7,3 til 15,4 prosent blant jentene i ulike fylker. I følge Coleindeksen går grensen for overvekt for 15,5 år gamle gutter ved KMI over 23,6 kg/m2 og ved over 24,2 for jenter. Grensen for fedme for 15,5-åringer er ved 28,6 og 29,3 respektivt for gutter og jenter. Flere 15-16-åringer vil regnes som overvektige og fete etter Coleindeksen enn etter WHOs grenseverider for voksne. 

Gutter drikker mest brus

Brusdrikking synes å være en risikofaktor for overvekt. I alle fylker er det atskillig flere gutter enn jenter som drikker mye brus (figur 3). Blant guttene er det Nordland som har det laveste forbruket med ni prosent som drikker mye brus, mens forbruket varierer mellom 12 og 16 prosent i de andre fylkene. Blant jentene er det nesten ikke fylkesforskjeller, tre til fem prosent drikker fire glass eller mer til daglig.
 

Fig 3: Andel unge som drakk 4 gl eller mer brus per dag. 2000-2004.

Blant ungdommer som drikker minst fire glass brus om dagen, oppgir nesten 70 prosent at de sjelden eller aldri drikker lettbrus.

Også et problem å veie for lite

Det er stor forskjell på hvordan gutter og jenter vurderer sin egen vekt. Nesten 60 prosent av guttene mener at egen vekt er OK, mens bare knapt 40 prosent av jentene er fornøyde. I alle seks fylkene mener over halvparten av jentene at de veier for mye (53 prosent). For guttene synes det å veie for lite å være et like stort problem som å veie for mye. I alle fylkene samlet, mener om lag en av fem (19 prosent) at de veier for lite. Om lag like mange (22 prosent) mener at de veide for mye.  

Det er liten variasjon mellom fylkene i vurdering av egen vekt (figur 4-5). Blant guttene i Finnmark er det en like stor andel som syntes at de veier for lite som blant guttene i Oslo, selv om det er langt færre gutter i Finnmark (26 prosent) med en KMI på under 20 kg/m2 sammenlignet med Oslo (40 prosent).

Fig 4: Andel unge gutter som var mer eller mindre fornøyd med egen vekt. 2001-2004.

Selv om ungdom i de nordligste fylkene i gjennomsnitt har litt høyere i KMI enn fylkene i sør, er det ikke noen høyere andel ungdom i nord som synes at de veier for mye enn det er blant ungdom sørpå. Andelen jenter som mener at de veier for mye, er lik i Finnmark og Oslo. Undersøkelsen ”Ung i Nord” viste til sammenlikning at samiske jenter er mer fornøyde med egen kropp enn norske jenter forøvrig (Kvernmo 2003). 

Fig 5: Andel unge jenter som er mer eller mindre fornøyd med egen vekt. 2001-2004.

Kontaktpersoner

Ved Folkehelseinstituttet:
Seniorrådgiver Liv Grøtvedt, tlf 23 40 81 49, sentralbord 22 04 22 00
Seniorforsker Randi Selmer, tlf 23 40 82 15, sentralbord 22 04 22 00

Ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø:
Psykiater dr med Siv Kvernmotlf 77 64 65 91, 77 64 48 16 (eksp)