Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

arkiv - Kolesterolverdier i Hedmark

Totalkolesterol blant menn og kvinner i Hedmark har gått betydelig ned siden 1988. Blant 60- og 75-åringer hadde kvinnene i gjennomsnitt høyere kolesterolverdier enn menn. Bruken av kolesterolsenkende medisiner var mer utbredt i Sør-Østerdalen enn i de andre regionene.

Kolesterolverdiene økte noe med alder for kvinner. Også for menn hadde 40-åringene høyere kolesterolverdier enn 30-åringer, men verdiene økte ikke videre med alderen. Kolesterolnivået i de eldre aldersgruppene vil sannsynligvis påvirkes noe av bruken av kolesterolsenkende medisiner. Blant menn i 40-årsalderen var kolesterolnivået lavere i Hamarregionen enn i de andre tre regionene. Ellers var det ingen tydelige forskjeller mellom regionene for menn. Blant kvinner i de to eldste aldersgruppene var gjennomsnittlig kolesterolnivå lavere i Sør-Østerdal enn i de andre regionene. Dette kan ha sammenheng med at bruken av kolesterolsenkende medisiner var mer utbredt her, se neste avsnitt.

Gjennomsnittlige kolesterolverdier for kvinner og menn i Hedmark. 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Gjennomsnittlige kolesterolverdier for menn. Regioner i Hedmark 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Gjennomsnittlige kolesterolverdier for kvinner. Regioner i Hedmark 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Mest bruk av kolesterolsenkende medisin i Sør-Østerdal

I de to eldste aldersgruppene var bruken av kolesterolsenkende medisiner adskillig vanligere i Sør-Østerdal enn i de andre regionene. I Sør-Østerdal og Fjellregionen brukte en av fem kvinner på 60 år kolesterolsenkende medisiner, i Hamarregionen og Glåmdal omtrent en av ti. Blant 75-åringene brukte to av fem kvinner og menn i Sør-Østerdal kolesterolsenkende medisiner, i de andre regionene omtrent en av fem. Det var en sterk økning i bruken av slik medisin med alder.

Bruk av kolesterolsenkende medisin blant 75-åringer. Regioner i Hedmark 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Bruk av kolesterolsenkende medisin i Hedmark etter alder i 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Kolesterolverdiene synker

Totalkolesterol blant menn og kvinner i Hedmark gikk betydelig ned fra 1988 til 1991, og har siden holdt seg på det samme lavere nivået, bortsett fra noe høyere verdier i 1994. En kunne tenke seg at økende bruk av kolesterolsenkende medisiner kan innvirke på nedgangen i kolesterolnivå de senere årene. Vi har ikke spørsmål om bruken av kolesterolsenkende medisiner fra tidligere år, men ved den siste undersøkelsen brukte bare 5% av mennene og 2% av kvinnene i Hedmark slik medisin i 40-årsalderen. I de to eldste aldersgruppene brukte omtrent en av fem kvinner og menn i Hedmark kolesterolsenkende medisin. Den relativt beskjedne bruken blant 40-åringer betyr lite for gjennomsnittlig kolesterolnivå. I tiden 1988 til 1991 var kolesterolsenkere lite brukt, og det er grunn til å tro at et mindre fettrikt kosthold forklarer nedgangen. Salgstallene for kolesterolsenkende medisiner har økt sterkt i Norge etter 1994, og i statistikken for 2001 hadde Hedmark størst omsetning av alle fylkene. Det ble solgt 100,3 døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere i Hedmark av serumlipidsenkende midler, mens det på landsbasis ble solgt 71,7 DDD per 1000 innbyggere. Mer informasjon finnes på legemidler.no

Totalkolesterol blant 40-åringer i Hedmark i perioden 1988 til 2000-2001

Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01