Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Arkiv - Hva spør vi ungdom om i HUBRO?

Ungdommene i Oslo har fylt ut et hovedskjema og et tilleggsskjema. Hovedskjemaet er delt inn i 12 temaer og tilleggsskjemaet i 10. Hovedsakelig spør vi om de har hatt bestemte sykdommer, plager, om de er enige/uenige i bestemte utsagn, hvor ofte de bruker å gjøre bestemte ting, hvor ofte de spiser/drikker ulike produkter osv.

Her følger en stikkordsoversikt over både hoved- og tilleggsskjema.

Hovedskjema

1. Egen helse

Spørsmål om bl.a. astma, allergi, eksem, diabetes, ørebetennelse, psykiske plager, alvorlig skader, nedsatt syn/hørsel, spørsmål om smerter i hode, armer/ben, skulder-/nakke-/ryggog mageplager, om smertenehar ført til skolefravær eller redusert aktivitet i fritiden.

2. Tannhelse

Spørsmål om tannverk, hull, tannpuss.

3. Mosjon og fysisk aktivitet

Spørsmål om hvor ofte de trener, driver med konkurranseidrett, bruker skog og mark. Hvor mange timer tilbringes foran TV, video, PC. Bruker de skoleskyss eller beina /sykkel til skolen.

4. Røyking, rusmidler og dop

Spørsmål om røyking, snus, alkohol og dopingmidler (ikke narkotika, men ”sportsdoping”).

5. Mat, drikke og spisevaner

Spørsmål om hvor ofte de spiser, frukt, bær, ost, grønnsaker, ost, fisk, sjokolade, potetgull. Drikke: H-melk, lettmelk, brus, juice, vann. Hvor mye penger i uka bruker de på godteri, fast food/gatekjøkkenmat og brus. Bruker de kosttilskudd, tran etc. Spørsmål om høyde og vekt, er de fornøyd med vekta, eventuelt hvor de mye ville ønsket å ha veid. Spørsmål om slanking, spiseforstyrrelser, eventuelt på hvilken måte har de prøvd å slanke seg.

6. Påkjenninger og mestring

Spørsmål om de har følt seg redde, nedtrykte/triste, oppjaget, følelse av håpløshet, søvnproblemer. Føler de at de beholde roen og klarer å takle utfordringer/motgang. Har de det siste året opplevd alvorlig sykdom eller dødsfall hos seg selv eller noen som står dem nær. Føler de stort arbeidspress på skolen, konsentrasjonsvansker. Har de opplevd mobbing på skole, Spørsmål om lese- og skrivevansker.

7. Bruk av helsetjenester

Har de det siste året benyttet seg av vanlige lege, helsestasjon for ungdom, alternativ behandling, PP-tjenesten, psykolog eller andre helsetjenester. Sykehusinnleggelser og bruk av legevakt.

8. Utdanning og utdanningsplaner

Hva slags utdanning har de lyst til å ta? Hvordan er karakterene? Har de lønnet arbeid ved siden av skolen? Hvor mye egne penger brukte de siste uke.

9. Oppvekst og tilhørighet

Spørsmål om bosted, hvor ofte har de flyttet, om foreldrene er gift, skilt, døde. Jobber foreldrene, hvis ja med hva da.

10. Forholdet til familie og venner

Spørsmål om hvem de bor sammen med, antall søsken,. Føler de seg knyttet til familien, vet foreldrene hva ungdommen gjør på fritida, føler de seg knyttet til vennene sine, vil de kunne få hjelp av vennene sine hvis de trenger det. Spørsmål om de er blitt utsatt for vold av andre ungdommer eller voksne.

11. Seksuelle adferd og prevensjon

Spørsmål om eventuelt seksuell debutalder, bruk av prevensjon, graviditet.

12. Bruk av medisiner

Spørsmål om bruk av en rekke medisiner mot bl.a. mot astma, smerter, depresjon, søvnløshet.

Spørsmål til jentene

Spørsmål om menstruasjon og prevensjon.

Tilleggsskjemaet

Tilleggsskjemaet består av 10 temaer.

1. Sterke og svake sider

En hel rekke spørsmål om hvordan de selv mener de har det, hvordan de takler livets små og store utfordringer. For eksempel: Opptatt av å være hyggelige mot andre, ofte lei seg, føler seg presset, kommer de godt overens med omgivelsene, har de bekymringer, blir de ertet, blir lett usikker, innstilt på å dele ting med andre, føler det seg godt likt., Hvis de har problemer - hvor lenge har de vart.

2. Bekymringer og problemer

Har de hatt noen problemer det siste året, for eksempel økonomiske, psykiske, konflikter med foreldre, venner, rusproblemer.

3. Skolesituasjonen

Spørsmål om hvordan de trives på skolen, mobbing/tilhørighet, om de er fornøyd med hjelpen de får av lærerne, er skolearbeidet interessant, er det stressende, er det viktig å gjøre det bra på skolen.

4. Forholdet til familien

Spørsmål om krangling i familien, fordeling av penger, om det å leve opp til forventningene familien har, tilfredsstille familiens behov eller egne behov?

5. Kultur og kontakt

Spørsmål om hvordan det er å ha kontakt med folk fra forskjellige kulturer. For eksempel om etnisk norsk ungdom og ungdom med minoritetsbakgrunn har kontakt på fritida? Vil minoritetsungdom leve som etnisk norsk ungdom? Er det vanskelig for minoritetsungdom å ha norsk livsstil? Ser minoritetsungdom på seg selv som norske eller som pakistanske/vietnamesiske osv? Har noen blitt fornærmet, truet eller angrepet på grunn av sin kulturelle bakgrunn? Føler ungdommene seg akseptert av folk fra andre kulturer?

6. Krigsopplevelser

Har ungdommene og/eller deres foreldre opplevd krig på nært hold?

7. Sorg

Spørsmål om de har opplevd sorg som har betydning for helsa. Hva har forårsaket sorgen, har de fått profesjonell hjelp og/eller medisiner på resept?

8. Tannhelse

Tannhelsespørsmålene her fokuserer på engstelse ved tannlegebesøk (tannlegeskrekk).. Hva føler ungdommene dagen før tannlegebesøket, følelsen når de sitter i tannlegestolen, osv.

9. Forebygging av skade

En rekke spørsmål om sikkerhetstiltak i forhold til sportsaktiviteter og bilkjøring, , for eksempel bilbelte, hjelm, kne-/albuebeskyttere.

10. Fysisk aktivitet

Mange spørsmål om de driver med ulike typer idretter - og i så fall hvor ofte de trener?