Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

arkiv - Daglig røyking i Oppland

I Oppland var det 28% menn og 30% kvinner som røykte daglig. Dette ernoe lavere enn i Hedmark. Det var ikke så store forskjellene mellom regionene i menns røykevaner, men noe mer for kvinner.

I Oppland var 28% menn og 30% kvinner dagligrøykere i alle aldersgrupper samlet (30 år, 40+45 år, 60 år, 75 år). I Oslo var det 26% dagligrøykere både blant menn og kvinner i 2000-2001. Tilsvarende røykeandel i Hedmark var 30% for menn og 31% for kvinner.

I de to yngste aldersgruppene, 30- og 40-åringer, var daglig røyking vanligere blant kvinner enn blant menn i Oppland. Det var lite kjønnsforskjeller blant 60-åringer, men det var adskillig vanligere blant eldre menn enn blant eldre kvinner å røyke. Dette ligner mye på røykevanene i Hedmark, men er forskjellig fra Oslo, der menn og kvinner hadde like stor andel røykere i alle aldersgruppene. Det var noe lavere andel røykere i Oppland enn i Hedmark, men for menn på 30 år og for middelaldrende kvinner var andelen lik i de to fylkene. Eldre kvinner i Hedmark og Oppland (75 år) røyker mindre enn eldre Oslo-kvinner.

Det var ikke så store forskjellene mellom regionene i menns røykevaner, men noe mer for kvinner. Blant 40-åringene var det lavest andel røykere i Lillehammerregionen med vel 30% og høyest i Nord-Gudbrandsdal med vel 40%. Blant kvinner på 60 år røykte vel 20% i Lillehammerregionen og hele 38% i Midt-Gudbrandsdal. 64 kvinner på 60 år møtte fram til helseundersøkelse i Midt-Gudbrandsdal, det er hele 89% av det inviterte årskullet av 60-åringer i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Det er da grunn til å tro at tallet på 38% røykere skulle gjenspeile virkeligheten blant 60-årige kvinner i regionen.

Andel dagligrøykere i Oppland. 2001

Røyk1 opphed.gif

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Andel 40+45-åringer som røyker daglig. Regioner i Oppland. 2001

Røyk2 oppland.gif

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Andel 60-åringer som røyker daglig. Regioner i Oppland. 2001

Røyk3 oppland.gif

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Nedgang i andel røykere siden 1991

Det var først etter 1991 at andelen røykere blant 40-årige kvinner begynte å gå ned. I 1991 var andelen dagligrøykere helt lik blant menn og kvinner i Oppland i denne aldersgruppen. Etter det har andelen røykere sunket mer for menn enn for kvinner. Mellom 1998 og 2001 var det en nedgang i andelen dagligrøykere fra 37 til 31% for menn og fra 40 til 37% for kvinner. Prosentvis var nedgangen i perioden dobbelt så stor for menn (16%) som for kvinner (8%).

Andel dagligrøykere blant 40-åringer i Oppland 1976-2001

Røyk4 oppland.gif

Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Oppland 2001