Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

arkiv - Daglig røyking i Hedmark

Når det gjelder røyking er det store forskjeller mellom menn og kvinner og i de ulike aldersgruppene. Vi finner også regionsforskjeller når vi ser på røykevanene hos hedmarkingene.

Daglig røyking var vanligere blant yngre kvinner enn blant yngre menn. Det var ikke kjønnsforskjeller blant 60-åringer, mens det var adskillig vanligere blant eldre menn enn blant eldre kvinner å røyke. Dette er forskjellig fra Oslo, der menn og kvinner hadde like stor andel røykere i alle aldersgrupper.

Andel daglig røykere var høyest i Glåmdalregionen, der 43% av kvinnene og 36% av mennene i alderen 40+45 år røykte daglig. Andelen var lavest i Fjellregionen, der vel 30% av menn og kvinner i 40-årsalderen røykte daglig. Forskjellene var statistisk sikre for kvinner i de to yngste aldersgruppene. Kvinner på 30 år i Sør-Østerdal hadde en røykeandel som var nesten like lav som for kvinner i Oslo og Akershus. Oslo og Akershus hadde sammen med Nord-Trøndelag lavest røykeandel av alle fylkene i perioden 1997-2001 (Statens tobakkskaderåd – Sosial- og helsedirektoratet). I Oslo var det 26% dagligrøykere både blant menn og kvinner i alle aldersgrupper samlet (30 år, 40+45 år, 59+60 år, 75+76 år) i 2000-2001. Tilsvarende røykeandel i Hedmark for alle aldersgruppene var 30% for menn og 31% for kvinner. Forskjellen mellom Hedmark og Oslo var størst for unge kvinner og eldre menn.

 

Andel dagligrøykere i Hedmark. 2000-2001

dagligroyking2.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Andel menn som røyker daglig. Regioner i Hedmark. 2000-2001

dagligroyking3.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Andel kvinner som røyker daglig. Regioner i Hedmark. 2000-2001

daglig_royking4.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Nedgang i andel røykere siden 1997

Det var bare små endringer i andelen 40- åringer som røyker daglig i Hedmark mellom 1988 og 1997, særlig var det lite som tydet på at kvinnene sluttet å røyke. Etter 1997 har det vært mer bevegelse i andelen røykere, og i 2000-2001 røykte 34% menn og 38% kvinner. Dette er en reduksjon på 15% for menn og 10% for kvinner i forhold til nivået i 1997.

 

Andel dagligrøykere blant 40-åringer i Hedmark 1988-2000

daglig_royking5.jpg

Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.