Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

arkiv - Blodtrykk i Hedmark

Blodtrykket er høyest i Glåmdal og Hamar. Gjennomsnittsverdier for systolisk blodtrykk økte med alder og var nokså likt for menn og kvinner i de to eldste aldersgruppene.

Det var ikke forskjeller mellom regionene for 30-åringer, men for de andre aldersgruppene var blodtrykksnivået høyere i Glåmdal og Hamarregionen enn i de andre to regionene. Det var bare små forskjeller i bruken av blodtrykksenkende medisin mellom regionene i Hedmark. Forskjellene mellom regionene var statistisk sikre bare for kvinner i 40-årsalderen; det var flest som brukte medisin i Glåmdal og Sør-Østerdal (6-7%) og færrest i Hamarregionen (3%).

Bruken av blodtrykksmedisin økte sterkt med alder. Svært få brukte blodtrykksenkende medisiner blant 30-åringer. Blant 40-åringene brukte 7% av mennene og 5% av kvinnene slik medisin. I 60-årsalderen brukte flere menn enn kvinner blodtrykksenkende medisiner, i alt 29% av mennene og 24% av kvinnene. Blant de eldste økte bruken ytterligere og blant 75-åringene i Hedmark brukte 43% av mennene og 45% av kvinnene blodtrykksenkende medisiner. En så utbredt bruk av blodtrykksenkende midler i den eldre del av befolkningen vil i betydelig grad virke inn på blodtrykksnivået i de samme gruppene.

Gjennomsnittlige blodtrykksverdier (systolisk) for menn. Regioner i Hedmark 2000-2001

blodtrykk1.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Gjennomsnittlige blodtrykksverdier (systolisk) for kvinner. Regioner i Hedmark 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Bruk av blodtrykksenkende medisin blant 60-åringer. Regioner i Hedmark 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Bruk av blodtrykksenkende medisin i Hedmark etter alder i 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Blodtrykket synker

Mens blodtrykket (systolisk) blant 40-åringene var nokså stabilt mellom 1988 og 1994, har det sunket etter det både for menn og kvinner. I siste undersøkelse hadde menn en gjennomsnittsverdi på 130 og kvinner på 121 mmHg. Det diastoliske blodtrykket hadde også sunket noe fra 1994. I den siste undersøkelsen brukte 6% av 40-åringene blodtrykksenkende medisiner i Hedmark (7% av mennene og 5% av kvinnene). Det er mer enn en fordobling av andelen fra 1997, da 3% av mennene og 2% av kvinnene brukte blodtrykksenkende medisiner i Hedmark. Salget av blodtrykksenkende medisiner har økt i Norge fra tidlig på 1970-tallet, og økningen har vært særlig sterk etter 1992. Se mer informasjon på legemidler.no Blodtrykksenkende medisiner brukes imidlertid i noen utstrekning også ved andre tilstander enn ved høyt blodtrykk.

Systolisk blodtrykk blant 40-åringer målt ved helseundersøkelser i Hedmark i perioden 1988 til 2000-2001

Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.