Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

15-16-åringer røyker mest i nord

Ungdom i Nordland røyker minst, men snuser mest. Ungdom i Finnmark røyker mest. Det viserundersøkelser blant 15-16-åringer i seks fylker som Folkehelseinstituttet nå presenterer i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

en gruppe med ungdom fra ulike nasjonaliteter.
en gruppe med ungdom fra ulike nasjonaliteter.

Helseundersøkelser blant ungdom er gjennomført blant 15-16-åringer i seks fylker. Resultater for Hedmark, Oppland, Oslo, Troms og Finnmark er publisert tidligere. Nå er resultatene oppdatert med tall fra undersøkelsen i Nordland i 2004. Folkehelseinstituttet står bak undersøkelsene i Sør-Norge, for de nordligste fylkene samarbeider instituttet med Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø.

Resultattabeller for ungdomsundersøkelsene i Nordland, Troms og Finnmark (xls)
Nordland med resultatark for kommunene Bodø, Fauske, Meløy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn, Vestvågøy og Vågan

Jenter i Nord-Norge røyker mest

Sammenligninger mellom seks fylker viser at ungdom i Nordland røyker minst. For dagligrøyking og av-og-til-røyking sammenlagt er det små forskjeller mellom fylkene i Nord-Norge og fylkene sørpå, se figur 1a og 1b som viser dagligrøyking og av-og-til-røyking sammenlagt og fordelt på de to gruppene.

  • Røyking blant jenter: Samlet for alle seks fylker viser resultatene at 33 prosent av jentene i 10. klasse røyker, halvparten av dem er dagligrøykere og halvparten av-og-til-røykere. Jentene i Troms og Finnmark røyker mest, når en ser på gruppene dagligrøykere og av-og-til-røykere sammenlagt. Blant jentene i Nord-Norge var det 17 prosent i Nordland som røyker daglig og 26 prosent i Finnmark. I fylkene sørpå røyker 15 prosent av jentene daglig (Fig 1b)
  • Røyking blant gutter: Samlet for alle seks fylker er det 26 prosent av guttene som røyker, av disse røyker 14 prosent til daglig. I Finnmark røyker 22 prosent daglig, i Nordland 10 prosent (Fig 1a).
 
 

Figur 1a: Andel gutter 15-16 år som røyker daglig eller av og til. 2000-2004.

 

Ungdomsu.s. Andel jetner som røyker..
Ungdomsu.s. Andel jetner som røyker..

Figur 1b: Andel jenter 15-16 år som røyker daglig eller av og til. 2000-2004.

Til sammenligning fant en i Ung i nord-undersøkelsen fra 1990-tallet at færre var dagligrøykere; 15 prosent av alle 15-16-åringer var da dagligrøykere og 12 prosent av-og-til-røykere. Undersøkelsen viste også at det blant samisk ungdom var en noe høyere andel dagligrøykere og en lavere andel av-og-til-røykere enn blant norsk ungdom forøvrig. (Kvernmo 2003).

Begynner i 13-årsalderen

Alle som røykte daglig, av og til eller som hadde røykt før, ble i helseundersøkelsene spurt om hvor gamle de var da de begynte. For gutter var gjennomsnittsalderen 13,1 år, mens jentene var 13,4 år. Tallene var nokså like i alle seks fylkene, men det ser ut til at guttene i Nord-Norge var litt yngre da de begynte å røyke (12,8 år i gjennomsnitt) enn guttene i sørfylkene (13,2 år i gjennomsnitt).  

Det blir ofte fokusert på negative langtidsvirkninger av røyking. Men også i tenårene opplever røykere flere helseplager enn de som ikke røyker. Dette er vist i en ungdomsundersøkelse i Nord-Trøndelag, der røykere hadde mer hodepine, muskel-skjelettplager og mageplager enn ikke-røykere. Det var også en overhyppighet av luftveisplager og infeksjoner blant unge røykerne.

Mest snus blant gutter   

Det er flest gutter som bruker snus. Jentene bruker snus av og til, men sjelden daglig.

Daglig snusbruk er mest utbredt i Nordland, der en av tre gutter (32 prosent) bruker snus enten daglig (14 prosent) eller av og til (18 prosent), se fig 2a. I Troms er det like mange snusbrukere, men en noe mindre andel dagligsnusere; 23 prosent er av-og-til-brukere og 10 prosent snuser daglig.

  • Snusbruk gutter: Blant gutter bruker 21 prosent av 15-16-åringer i seks fylker snus. Av disse er det 6 prosent som bruker snus daglig. Blant gutter har Troms den høyeste andelen av snusbrukere samlet, og Oslo den laveste andelen (figur 2a).
  • Snusbruk jenter: Blant jentene er fire prosent snusbrukere, og her er det nesten ingen som bruker snus daglig, se fig 2b. Nordland og Troms har flest av-og-til-snusere blant jentene; henholdsvis 9 prosent og 7 prosent (fig 2b).

 

 
Ungdomsu.s. 2000-2004, snusbruk gutter..
Ungdomsu.s. 2000-2004, snusbruk gutter..

Figur 2a: Andel gutter 15-16 år som bruker snus. Seks fylker. 2000-2004.

 

Ungdomsundersøkelsen 2000-2004, snusbruk jenter..
Ungdomsundersøkelsen 2000-2004, snusbruk jenter..
Figur 2b: Andel jenter 15-16 år som bruker snus. Seks fylker. 2000-2004.

Røyk og snus følges ad

Størstedelen av 15-16-åringene bruker verken røyk eller snus. I nord er det 60 prosent av guttene og 63 prosent av jentene som verken bruker røyk eller snus, i sør 65 prosent av guttene og 64 prosent av jentene.

Ofte er det de samme ungdommene som bruker både røyk og snus. Mellom 35 og 40 prosent av 15-16-åringene i våre seks undersøkelsesfylker, bruker enten røyk, snus eller begge deler. I de tre nordligste fylkene bruker 16 prosent av guttene og 6 prosent av jentene både røyk og snus av og til eller daglig. Tilsvarende tall for de tre fylkene i sør er 11 prosent for guttene og 1 prosent for jentene.

Undersøkelsene i nord ble gjennomført i perioden 2003-2004, unntatt for Tromsø hvor undersøkelsen ble gjort i 2002. I fylkene sørpå ble helseundersøkelsene gjennomført i perioden 2000-2002. Dette kan ha medvirket til at andelen snusbrukere er høyere i nord enn i sør, siden det rapporteres om sterkt økende snusbruk blant ungdom og unge voksne i Norge.

Kontaktpersoner

Ved Folkehelseinstituttet:
Seniorrådgiver Liv Grøtvedt, tlf 23 40 81 49, sentralbord 22 04 22 00
Seniorforsker Randi Selmer, tlf 23 40 82 15, sentralbord 22 04 22 00

Ved Senter for samisk helseforskning:
Prosjektleder, psykiater dr med Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø, tlf 77 75 57 25 / 78 46 89 00 / 97 57 22 68