Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Nasjonal veileder for håndhygiene

Publisert Oppdatert

smittevern23.jpg

Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. mai.


Har du funnet en feil?

Håndhygieneveilederen

 

Nye nasjonale anbefalinger for håndhygiene

Folkehelseinstituttet publiserte de første nasjonale anbefalingene om håndhygiene i 1990. Anbefalingen ble sist revidert i 2004. Vi så nå et behov for oppdatering.

Håndhygiene - nasjonal veileder (pdf) er utarbeidet i tett samarbeid med landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. mai.

Formål

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten pålegger norske helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram med skriftlige retningslinjer og systematisk opplæring i håndhygiene.

Veilederens formål er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten. Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

Målgruppe

Anbefalingene i veilederen gjelder for alt klinisk helsepersonell og helsefaglige utdanningsinstitusjoner.

Publiseres som nettbasert veileder høsten 2016

Pdf-versjonen er en prelimær utgivelse av veilederen. Endelig versjon vil publiseres som nettbasert veileder i oktober 2016, i forbindelse med oppdatering av Folkehelseinstituttets nettsider. Veilederen vil være et levende dokument som jevnlig oppdateres.

Det er mulig å komme med innspill til innhold i den første versjonen av den nettbaserte veilederen frem til 1. august: handhygiene@fhi.no