Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Hvorfor og hvordan utføre håndhygiene

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet

Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, reduserer smitteoverføring, forebygger HAI, forebygger antibiotikaresistens og reduserer kostnader.


Hvorfor utføre håndhygiene?

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er hyppige komplikasjoner ved opphold i helseinstitusjoner.

Gjennom arbeidet er helsepersonellets hender kontinuerlig i kontakt med overflater og gjenstander, inkludert pasientens kropp. Ved hver berøring skjer det en toveis overføring av mikroorganismer mellom hendene og individet eller gjenstanden som berøres. Helsearbeideres hender spiller derfor en viktig rolle i overføring av mikroorganismer mellom pasienter, og håndhygiene er vårt viktigste enkelttiltak for å forebygge smittespredning i helsetjenesten.

Det er stor variasjon i hvor lett mikroorganismene lar seg overføre, og det er mange faktorer som påvirker risikoen for at sykdomsfremkallende mikroorganismer overføres via hendene. Oppgaver som medfører risiko for kontakt med kroppsvæsker gir en høy risiko for kontaminering av hendene.

Hensikten med å utføre håndhygiene er å fjerne eller drepe den transiente bakteriefloraen på hendene. Denne består av bakterier, sopp og virus som normalt ikke finnes på hendene, men som midlertidig kontaminerer hendene etter kontakt med omgivelsene.

Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, reduserer smitteoverføring, forebygger HAI, forebygger antibiotikaresistens og reduserer kostnader.

Hvordan utføre håndhygiene?

Bakteriefloraen på hendene deles tradisjonelt inn i permanent og transient (midlertidig) flora. Den permanente hudfloraen består i hovedsak av mikroorganismer som alltid finnes på huden på hendene, og som formerer seg der. Disse mikroorganismene er en viktig del av kroppens immunforsvar. Den er stabil i antall og sammensetning av mikroorganismer hos det enkelte individ over tid.

Den transiente hudfloraen består av bakterier, sopp og virus som normalt ikke finnes på hendene, men som midlertidig kontaminerer hendene etter kontakt med omgivelsene. Denne floraen omfatter ofte mikroorganismer forbundet med helsetjenesteassosierte infeksjoner. Den transiente hudfloraen sitter løst på huden og lar seg ofte lett overføre ved berøring og er oftest lett å fjerne ved håndhygiene.

Vi har to metoder for håndhygiene:

 • hånddesinfeksjon
 • håndvask

Hånddesinfeksjon med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel

Hånddesinfeksjon med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel er den foretrukne metode i helsetjenesten dersom hendene ikke er synlig forurenset. Ved korrekt utført hånddesinfeksjon drepes mikroorganismene i den transiente hudfloraen. Alle handens overflater, inkludert håndledd, må dekkes av hånddesinfeksjonsmiddel for å oppnå en god effekt. Anbefalt virketid er 20-30 sekunder for de fleste produkter. Hva som er tilstrekkelig volum vil avhenge av produktet og håndens størrelse.

Begrensninger og krav til hånddesinfeksjonsprodukter omtales under fanen "Hånddesinfeksjon".

For å oppnå tilstrekkelig effekt må hendene være fri for ringer, armbåndsur, armbånd, kunstige negler, neglepynt, neglelakk og lange negler.

Hendene må også være synlig rene og tørre. Er de fuktige, skitne, eller tilsølt med organisk materiale, skal håndvask med såpe og vann benyttes som metode.

Gjennomføring av hånddesinfeksjon

 1. Tilsett tilstrekkelig mengde hånddesinfeksjonsmiddel i en håndflate (følg produsentens anbefalinger).
 2. Spre produktet over alle flater på begge hender, inkludert håndledd. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander under aktivitet. Gi ekstra oppmerksomhet til områder som ofte blir glemt: tomler, mellom fingre, baksiden av hendene og fingertupper.
 3. Fortsett å gni produktet lett inn i huden til hendene er tørre (følg produsentens anbefalinger for virketid).
 4. Effekten av hånddesinfeksjon er først oppnådd når hendene er helt tørre. Hendene bør derfor være helt tørre før pasienter eller gjenstander berøres.

Håndvask med såpe og vann

Håndvask med såpe og vann skal gjennomføres når hendene er synlig forurenset, man har vært i kontakt med kroppsvæsker eller mistenkt smitte med sporedannende bakterier som C.difficile eller nakne virus som Norovirus (og hansker ikke er benyttet). Såpen løser opp bakteriene, og de mekaniske bevegelsene bidrar til å løse opp forurensning før partiklene skylles av under rennende vann. Effektiv håndhygiene forutsetter at den blir utført til rett tid, på rett måte og med riktige produkter.

Vasking av henderDet er ingen standarder som setter krav til effekt av håndsåpe og den finnes i ulike former, eksempelvis som flytende, skum og som faste såpestykker. Milde flytende såper uten tilsatt parfyme eller konserveringsmiddel er anbefalt. Såpestykker er ikke anbefalt i helsetjenesten da de lett kan bli forurenset.

Effektiv håndvask krever at alle hendenes overflater blir rengjort. Å utføre effektiv håndvask tar 40-60 sekunder. Se film her:

 

Det anbefales å utføre håndvask med lunkent vann. Håndvask med for varmt vann øker faren for utvikling av hudlidelser (dermatitt) og påvirke etterlevelse i negativ retning både med hensyn til frekvens og teknikk. Vann anvendes til å fordele såpen, redusere såpens uttørrende effekt på huden og skylle hendene fri for forurensning. Håndvask med vann alene har lite effekt.

Gjennomføring av håndvask

Som ved hånddesinfeksjon må hendene være fri for ringer, armbåndsur, armbånd, kunstige negler, neglepynt, neglelakk og lange negler.

 1. Fukt hender i lunkent, rennende vann. Inkluder håndledd og eventuelt underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander.
 2. Tilsett en eller to pump med såpe i en håndflate. Mengden skal være tilstrekkelig til at begge hender dekkes. Dette vil avhenge av hendenes størrelse.
 3. Spre produktet over alle flater på begge hender. Inkluder håndledd og eventuelt underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander. Gi ekstra oppmerksomhet til områder som ofte blir glemt: tomler, mellom fingre, baksiden av hendene og fingertupper.
 4. Skyll hendene grundig under lunkent, rennende vann.
 5. Klapptørk hendene godt med rent engangs papirhåndkle.
 6. Håndbetjente kraner stenges med det brukte papirhåndkleet.

WHO har utformet en trinnvis modell for hånddesinfeksjon og håndvask. Modellene viser fremgangs­måte for å sikre at alle overflatene på hendene blir rengjort. Studier viser at fremgangs­måten ikke har betydning for effekten av håndhygiene, så lenge alle overflater blir rengjort i tilstrekkelig tid. Modellene kan imidlertid være et godt hjelpemiddel ved opplæring og som en påminner til helsepersonell om å utføre håndhygiene med god teknikk.