Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Hvorfor og hvordan utføre håndhygiene:

Publisert OppdatertHar du funnet en feil?

Hvorfor håndhygiene?

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er hyppige komplikasjoner ved opphold i helseinstitusjoner. Gjennom arbeidet er helsepersonellets hender kontinuerlig i kontakt med overflater og gjenstander, inkludert pasientens kropp.

håndmedmikrober.
håndmedmikrober.

Gjennom arbeidet er helsepersonellets hender kontinuerlig i kontakt med overflater og gjenstander, inkludert pasientens kropp. Mange faktorer påvirker overføringen av mikroorganismer hendene blir eksponert for. Oppgaver som medfører risiko for kontakt med kroppsvæsker gir en høy risiko for kontaminering av hendene. Det er videre stor variasjon i hvor lett mikroorganismene lar seg overføre. Ved hver berøring skjer det en toveis overføring av mikroorganismer mellom hendene og individet eller gjenstanden som berøres.


Håndhygiene er det viktigste enkelttiltak for å forebygge smittespredning i helsetjenesten. Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, reduserer smitteoverføring, forebygger HAI, reduserer kostnader og forebygger antibiotikaresistens. Hensikten med å utføre håndhygiene er å fjerne eller drepe den transiente bakteriefloraen på hendene som består av bakterier, sopp og virus som normalt ikke finnes på hendene, men som midlertidig kontaminerer hendene etter kontakt med omgivelsene.

ed0cf66d8d[1].
ed0cf66d8d[1].

Ved hver berøring skjer det en toveis overføring av mikroorganismer mellom hendene og individet eller gjenstanden som berøres.

Håndhygiene er det viktigste enkelttiltak for å forebygge smittespredning i helsetjenesten. Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, reduserer smitteoverføring, forebygger HAI, reduserer kostnader og forebygger antibiotikaresistens.Hensikten med å utføre håndhygiene er å fjerne eller drepe den transiente bakteriefloraen på hendene.

Hvordan utføre håndhygiene?

Huden vår er vårt største organ. Den fyller mange formål og har en rekke livsnødvendige oppgaver. Den beskytter kroppen ikke bare mot fysiske, kjemiske og mikrobiologiske skader (barrierefunksjoner), den er vår kontaktflate mot andre mennesker og omgivelsene. Den viktigste kontaktflaten i den forstand er hendene som stadig berører gjenstander og andre mennesker. Denne kontaktflaten kan også være involvert i overføring av mikrober. Vi er avhengig av mikrober for å overleve og vi har stadig mikrober på hendene og hudoverflaten. Vi gjør forskjellen mellom den permanente hudfloraen og den transiente hudfloraen på hendene.

Den permanente hudfloraen består i hovedsak av mikroorganismer som alltid finnes på huden på hendene, og som formerer seg der. Floraen er stabil i antall og sammensetning av mikroorganismer hos det enkelte individ over tid.

Den transiente hudfloraen består av bakterier, sopp og virus som normalt ikke finnes på hendene, men som midlertidig kontaminerer hendene etter kontakt med omgivelsene. Denne floraen omfatter ofte mikroorganismer forbundet med HAI. Disse bakteriene sitter løst på huden og lar seg ofte lett overføre ved berøring og er oftest lett å fjerne ved håndhygiene.

Vi har to metoder for å gjennomføre håndhygiene:

  • hånddesinfeksjon
  • håndvask

Hånddesinfeksjon med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel er den foretrukne metode i helsetjenesten dersom hendene ikke er synlig forurenset. Gjennom hånddesinfeksjon skal den transiente bakteriefloraen fjernes eller drepes.

Hånddesinfeksjon med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel

Hånddesinfeksjon.... 

Hånddesinfeksjon.
Hånddesinfeksjon.

Hånddesinfeksjon med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel er den foretrukne metode i helsetjenesten dersom hendene ikke er synlig forurenset. Gjennom hånddesinfeksjon skal den transiente bakteriefloraen fjernes eller drepes.

 

 

 

Håndvask med såpe og vann

Håndvask med såpe og vann er metoden som skal gjennomføres når hendene er synlig forurenset eller man har vært i kontakt med kroppsvæsker. Her fjernes det bakteriene både gjennom såpe og den mekaniske håndvask under vann.

Håndvask med såpe og vann colourbox 1205099.
Håndvask med såpe og vann colourbox 1205099.

Effektiv håndhygiene forutsetter at den blir utført til rett tid, på rett måte og med riktige produkter.