Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Hansker til bruk i helsetjenesten

Publisert Oppdatert

Kirurgiske hansker
Kirurgiske hansker og andre hansker gir toveis beskyttelse ved at beskytter helsepersonell og pasienter mot forurensning. Colourbox.com

Hansker utgjør en ekstra barriere mot kryssmitte. Hansker beskytter pasienten mot forurensning fra hendene til helsepersonell og beskytter helsepersonells hender mot å bli forurenset i klinisk arbeid.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

Hansker er engangsutstyr og skal tas på rett før en prosedyre og fjernes umiddelbart etter at prosedyren er avsluttet. Hansker skal ikke gjenbrukes, vaskes eller desinfiseres da dette kan påvirke hanskenes barriereegenskaper.

Bruk av hansker reduserer ikke behov for håndhygiene, og indikasjonene for håndhygiene er gjeldende, uavhengig av om hansker benyttes eller ikke.

Hansker utgjør en ekstra barriere mot kryss-smitte og gir en toveis beskyttelse ved at de både beskytter helsepersonells hender mot å bli forurenset i klinisk arbeid og pasienten mot forurensning fra helsepersonellets hender dersom håndhygiene ikke er utført.

Situasjoner hvor hansker skal benyttes

 • Når det er forventet direkte kontakt med blod, sekreter/ekskreter, slimhinner, ikke-intakt hud eller annet mulig infeksiøst materiale
 • Ved håndtering og/eller berøring av synlig eller mulig forurenset utstyr eller flater i omgivelsene
 • Ved kontakt med pasient eller pasientens omgivelser når pasienten er isolert (kontakt-, dråpe eller luftsmitte)
 • Når helsepersonellet har eksem eller sår på hendene
 • Ved risiko for kontakt med skadelige medikamenter eller kjemikalier 
 • Ved kirurgiske-, invasive- eller aseptiske prosedyrer (sterile hansker)

Hansker kan ha ulik kvalitet med hensyn til strekkstyrke og tetthet. Rene hansker kan ha mikrohull slik at forurensning fra yttersiden og inn på huden, og fra huden til yttersiden av hansken.

Måten hansker tas på og av er viktig for å sikre at hanskene ikke forurenses før bruk og at helsepersonells hender ikke forurenses når hanskene tas av. Håndhygiene skal derfor alltid utføres etter at hanskene er tatt av. 

HanskerNår skal hansker skiftes?

 • Mellom hver pasient for å forebygge smitte mellom pasienter
 • Under stell av samme pasient dersom hendene har vært i kontakt med urene kroppsområder
 • Dersom hansker er perforert eller skadet
 • Når medisinsk utstyr som benyttes til flere pasienter har vært berørt under stell av en pasient

Ulike typer hansker

Det finnes to hovedtyper av engangshansker, hansker av naturgummi (lateks) og syntetiske hansker (nitril og vinyl). I tillegg kan hansker være rene eller sterile. Valg av hansker vil avhenge av hvilken type oppgaver hansken skal benyttes til.

Hvilken type hanske som bør benyttes vil avhenge av:

 • Forventet eksponering av smittestoff (passform, barriereegenskaper, friksjon, svetting)
 • Forventet eksponering av kjemikalier og kjemoterapeutika 
 • Personlig forhold (allergier, størrelse)
Ulike typer hansker
 Latekshansker
 • God beskyttelse mot gjennomtrengning av mikroorganismer og kjemikalier
 • God strekkstyrke og passform
 • Må ikke benyttes av helsepersonell med lateksallergi, eller ved behandling av pasienter med kjent allergi
 Nitrilhansker
 • God beskyttelse mot gjennomtrengning av mikroorganismer og spesielt kjemikalier
 • Bedre barriereregenskaper enn lateks mot enkelte stoffer, eksempelvis akrylater
 • Kan forårsake hudirritasjon
 Vinylhansker
 • Dårligere barriereegenskaper for mikroorganismer og mange kjemiske stoffer enn lateks og nitril
 • Dårligere strekkstyrke og passform
 • Gir sjelden hudirritasjon

Se også: Arbeidstilsynets faktaside om latekshansker og lateksallergi

Krav til hansker

Hansker er klassifisert som medisinsk utstyr og skal være CE merket. Det er utarbeidet fire standarder for medisinske hansker som benyttes i helsetjenesten. Standardene setter krav til;

 • Fravær av hull (NS-EN 455-1). Hansker som testes skal ha en AQL på minimum 1.5
 • Fysiske egenskaper (NS-EN 455-2). Sterile hansker til kirurgi både av lateks og nitril ha en strekkstyrke på ≥9,0 målt i Newton, mens for rene engangshansker av samme materiale skal strekkstyrken være ≥6,0 og for vinyl ≥3,6.
 • Biokompatibilitet (NS-EN 455-3)
 • Holdbarhet (NS-EN 455-4)

Hansker, pakket enkeltvis eller i esker, skal være merket med utløpsdato. Hansker skal lagres i orginalemballasjen og være beskyttet mot eksponering for sollys, varme, fukt, støv eller kjemikalier.

Risikofaktorer knyttet til bruk av hansker

Bruk av hansker vil medføre

 • Helsepersonell opplever at de er beskyttet av hanskene
 • Etterlevelse til håndhygiene blir dårligere 
 • Hanskene brukes feil ved at flater og gjenstander i omgivelsene berøres med forurensede hansker, noe som  medfører økt forurensning av omgivelsene
 • Økt forurensning av omgivelsene og redusert etterlevelse til håndhygiene vil kunne medføre økt risiko for HAI
 • langvarig bruk av hansker kan øke forekomsten av hudirritasjon

For å redusere risikofaktorene som oppstår ved feil bruk, må helsepersonell gis opplæring i riktige indikasjoner for bruk av hansker og behovet for håndhygiene ved hanskebruk.

Sterile hansker

Sterile hansker skal benyttes til kirurgiske-, invasive- eller aseptiske prosedyrer, og stell av akutte sår.

Det settes særlige krav til kirurgiske hansker. De skal ha god passform, ha god strekkstyrke, høy grad av biokompatibilitet og taktil følelse, og god gripeevne. Sterile kirurgiske hansker er et viktig tiltak for å forebygge sårinfeksjoner i operasjonsområdet. 

Måten sterile hansker tas på og av er viktig for å sikre at hanskene ikke forurenses før bruk og at helsepersonells hender ikke forurenses når hanskene tas av. Håndhygiene skal derfor alltid utføres etter at hanskene er tatt av.