Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Håndhygiene til rett tid - My 5 moments

Publisert Oppdatert

Illustrasjon: WHO/Folkehelseinstituttet
Illustrasjon: WHO/Folkehelseinstituttet

I helsetjenesten skal håndhygiene utføres i alle situasjoner hvor det er risiko for overføring av potensielt sykdomsfremkallende mikroorganismer via hender, enten mellom personer eller mellom utstyr/omgivelser og personer.


Har du funnet en feil?

 

My 5 moments – Mine 5 indikasjoner for håndhygiene

Verdens helseorganisasjon (WHO) introduserte i 2005 modellen My 5 moments. Modellen beskriver behovet for håndhygiene i forbindelse med stell, undersøkelse og pleie. Den utgjør et felles rammeverk for helsearbeidere, veiledere/lærere og observatører for forståelsen av når håndhygiene må utføres.  Det er utarbeidet en norsk oversettelse publisert med titlene Mine 5 indikasjoner for håndhygiene og Håndhygiene til rett tid.

Prinsippene er de samme som ved tidligere anbefalinger. Med modellen tilstreber man å forenkle forståelsen av når det er behov for å utføre håndhygiene ved å definere fem indikasjoner (= 5 moments) som fanger de ulike situasjonene (anledningene) hvor håndhygiene er påkrevet, fremfor å utarbeide en lang og utfyllende liste.

I tråd med modellen skal håndhygiene alltid utføres:

 

Indikasjon 1

Før man berører en pasient eller gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)

Indikasjon 2

Umiddelbart før en ren/aseptisk oppgave

Indikasjon 3

Umiddelbart dersom det er risiko for at man kan ha vært i kontakt med kroppsvæsker (også når hansker er benyttet)

Indikasjon 4

Når man forlater en pasient etter å ha berørt ham eller henne og gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)

Indikasjon 5

Etter man har berørt gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen), selv om man ikke har berørt pasienten

Modellen beskrives mer detaljert i Nasjonal veileder for håndhygiene og under Observasjonsverktøy.

Andre indikasjoner for håndhygiene

Håndhygiene skal i tillegg alltid utføres:

  • etter at hansker er benyttet
  • etter opphold på desinfeksjonsrom (skyllerom) eller håndtering av avfall eller urent utstyr
  • etter toalettbesøk
  • etter å ha hostet eller nyst i hendene, eller pusset nesen
  • før man går inn på rene områder som kjøkken, rene lager, medisinrom
  • før man skal tilberede eller spise mat
  • før man går inn eller ut av en avdeling

Ressurser som viser rett tid for håndhygiene

Plakater om håndhygiene