Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Håndhygiene blant pasienter og besøkende

Publisert Oppdatert


Pasienter og besøkende berører ofte mange gjenstander i helsetjenestemiljøet. Deres hender vil, som helsepersonells hender, kunne bidra til kryssmitte. Helsepersonell må derfor legge til rette for god håndhygiene blant pasienter og besøkende.


Håndhygiene blant pasienter

Håndhygiene som smitteforebyggende tiltaket har blitt viet stor oppmerksomhet i mange tiår. Frem til de siste årene har det imidlertid vært rettet lite oppmerksomhet på håndhygiene blant pasienter og besøkende.

Nyere studier indiker at håndhygiene blant pasienter og besøkende kan spille en viktig rolle for kryssmitte i helseinstitusjoner.

For å forebygge kryssmitte bør pasienter utføre håndhygiene:

  • Når de går inn eller ut av et pasientrom eller en avdeling.
  • Før de spiser eller håndterer mat.
  • Etter de har berørt bandasjer, bleier, kateter eller lignende.
  • Etter de har vært på toalettet.
  • Etter å ha hostet eller nyst i hendene, eller pusset nesen.

Studier viser at etterlevelse av håndhygiene blant pasienter ved helseinstitusjoner er lav. Etterlevelse knyttet til toalettbesøk er blant mobile pasienter eksempelvis målt til 30 %, mens etterlevelse før måltider er målt til 39 %.

Etterlevelsen blant immobile pasienter er vist å være ennå lavere. Studiene viser at helsepersonell i liten grad tilbyr håndhygiene til immobile pasienter (17.3 %), også i forbindelse med bruk av bekken/urinflasker og før måltider. Pasienter oppgir også at de ikke spør om hjelp fordi de ikke ønsker å bry personalet.

Helsepersonell har ansvar for å tilrettelegge

Pasientenes håndhygiene bør være en naturlig del av smitteforebyggende tiltak i alle helseinstitusjoner, inkludert observasjon av etterlevelse.

Helsepersonell bør ha rutiner for å tilby immobile pasienter håndhygiene, som et minimum etter toalettbesøk/bruk av bekken og før måltider. Det bør også etableres systemer som sørger for at alle pasienter informeres om viktigheten av god håndhygiene mens de er innlagt på helseinstitusjonen.

Det er vist at man med informasjonsarbeid og økt tilretteleggelse for håndhygiene blant pasienter kan øke etterlevelsen av håndhygiene og redusere forekomsten av HAI betraktelig, eksempelvis forekomst av meticillinresistente Staphyloccocus aureus (MRSA). Undervisning og systemer som legger til rette for økt håndhygiene blant pasienter synes også samtidig å bidra til signifikant høyere etterlevelse blant helsepersonell.

Folkehelseinstituttet har sammen med landets fire regionale kompetansesentre for smittevern utarbeidet informasjonsbrosjyre om håndhygiene til pasienter på mange ulike språk. Det er også utarbeidet plakater om temaet. 

Håndhygiene blant besøkende

Hender har en viktig rolle for spredning av smittsomme sykdommer som norovirus og luftveismikrober i samfunnet. For å unngå at disse mikroorganismene blir brakt inn helseinstitusjoner bør man ikke komme på besøk når man er syk. Besøkende bør også alltid utføre håndhygiene ved ankomst og avreise.

Besøkende er under sitt besøk ofte i kontakt med både pasient, gjenstander i pasientsonen og gjenstander i helsetjenesteområdet. Dersom de ferdes mellom pasientsonen og helsetjenesteområdet bør de som helsepersonell og pasienter utføre håndhygiene når de beveger seg mellom sonene.

Besøkende som bidrar aktivt i stell og pleie av pasienten bør gis opplæring i håndhygiene, og utføre håndhygiene etter samme indikasjoner som helsepersonellet.

Håndhygiene blant besøkende bør være en naturlig del av smitteforebyggende tiltak i alle helseinstitusjoner. Studier viser at besøkende i liten grad utfører håndhygiene, også når hånddesinfeksjonsdispensere er montert. Erfaringene viser imidlertid at man med relativt små endringer kan bidra til økt bruk. Et viktig tiltak er at dispensere er riktig plassert der folk ferdes, at de er godt synlig og godt merket.

Ytterligere informasjon om temaet finnes i Nasjonal veileder for håndhygiene (kapittel 4.6).