Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Hånddesinfeksjon

Publisert Oppdatert


Hånddesinfeksjon – anbefalt metode for helsepersonell


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

Hånddesinfeksjon er den anbefalte metode for håndhygiene i helsetjenesten, forutsatt at hendene ikke er synlig tilsølte og skitne.

Alkoholholdig hånddesinfeksjon har følgende fordeler;

 • Fjerner de fleste mikroorganismer (inkludert virus)
 • Virker i løpet av 20-30 sekunder
 • Er tilgjengelig innenfor pasientsonen
 • Tolereres bedre på huden
 • Er ikke avhengig av spesielle strukturelle forhold (vann, vasker, såpe, tørkepapir)

Alkoholholdig hånddesinfeksjon er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste mikroorganismer. Ved korrekt utført hånddesinfeksjon drepes 99,99 % av de transiente mikroorganismene innen 20-30 sekunder.

Hånddesinfeksjon som metode har vist seg å gi høyere etterlevelse til håndhygieniske anbefalinger.

Type

Det finnes en rekke ulike virkestoffer som benyttes til hånddesinfeksjon. I Norge anbefales alkohol til vanlig hånddesinfeksjon.

Alkoholer er bredspektret og virker raskt, i løpet av sekunder. Alkohol er noe mer effektivt mot Gram-negative- enn Gram-positive bakterier. Alkohol har også god effekt mot tuberkulosebakterier, sopp og mange virus. Alkohol har imidlertid noe redusert effekt mot nakne virus (norovirus) og begrenset effekt på sporer (Clostridium difficile) protozoer og oocyster.

For å oppnå mikrobiologisk effekt, må alkoholkonsentrasjon ligge på mellom 70-90%. Høyere konsentrasjon på 90% er mindre effektiv.

Produkter som inneholder andre virkestoffer, eksempelvis jodofor, triklosan og kvartære ammoniumforbindelser, er mindre egnet som hånddesinfeksjonsmiddel på grunn av begrenset effekt, bivirkninger og resistensutvikling.

Antimikrobiell aktivitet og sammendrag av egenskaper ved hånddesinfeksjon til håndhygiene
ProduktGram positive bakterierGram
negative bakterier
Virus med membranVirus uten membranMyco-
bakterier
SoppSporer
Alkoholer +++ +++ +++ ++ +++ +++ -
Klorheksidin +++ ++ ++ + + + -
Jod +++ +++ ++ ++ ++ ++ + (a)

God effekt = +++, moderat effekt = ++, dårlig effekt = +, variable effekt = + , ingen effekt = -

(a) I konsentrasjoner benyttet til huddesinfeksjon er ikke jod sporisid.

Hånddesinfeksjon og nakne virus (norovirus)

Norovirus er vist å være vanskelig å fjerne fra hendene, både med hånddesinfeksjon og med såpe og vann.

Hånddesinfeksjon har generelt en redusert effekt på nakne virus som norovirus og rotavirus. Effekten varierer med type produkt og alkoholprosent. Etanolbaserte hånddesinfeksjonsmidler med alkoholkonsentrasjon >70 % har vist tilfredsstillende effekt også på surrogater av nakne virus (norovirus surrogater). Den faktiske effekten av hånddesinfeksjon på norovirus i kliniske situasjoner er imidlertid fortsatt uklar.

Hansker er derfor et viktig smitteverntiltak, og skal alltid benyttes ved mistenkt eller påvist infeksjon. Dersom hansker er benyttet er trolig både hånddesinfeksjon og håndvask egnet som metode for håndhygiene ved både kjent og mistenkt smitte med nakne virus.

Hånddesinfeksjon og sporedannende bakterier (Clostridium difficile)

Bakteriesporene er vist å være utfordrende å fjerne også ved bruk av såpe og vann. Alkohol har liten eller ingen effekt på bakteriesporer, inkludert Clostridium difficile-sporer.

Håndvask med såpe og vann anbefales derfor som metode for håndhygiene ved kjent eller mistenkt forekomst av Clostridium difficile, uavhengig av om hansker er benyttet.

Hånddesinfeksjonsmiddel uten tilsatt alkohol

Det finnes ulike typer hånddesinfeksjonsmidler med andre virkestoffer enn alkohol, eksempelvis Polyhexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB), som også møter kravene til effekt jamfør NS -EN-1500. Det er per i dag mangelfull dokumentasjon om effekten av vannbaserte hånddesinfeksjonsmidler fra kliniske studier.

Hånddesinfeksjonsmiddel med andre virkestoffer anbefales derfor per i dag ikke som metode for håndhygiene i helsetjenesten i Norge.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter har betydning for etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger. Fasilitetene må være godt synlige, være tydelig merket og tilgjengelig i umiddelbar nærhet til området hvor pasientkontakt finner sted.

 

 

Det finnes imidlertid noen generelle anbefalinger for plassering:

 • Innen armlengdes avstand fra hver pasientseng (maks 1 m)
 • Rett på innsiden av hvert pasientrom, lett synlig
 • På utsiden av hvert pasientrom, samme side som dørhåndtaket
 • Festet til mobile arbeidsbord
 • Høyaktivitetsområder i avdelingen som: arbeidsrom, desinfeksjonsrom, medisinrom, fellesstuer
 • Flerbruksrom som undersøkelsesrom
 • På utsiden av rene lager, samme side som dørhåndtak
 • Ved inngangen til og utgang av avdelingen, samme side som dørhåndtak
 • I pasientområder som: venterom, resepsjonsområder, matsaler o.l.

Produktform

Alkoholbasert hånddesinfeksjonsmidler er tilgjengelig som gel, skum, servietter og i flytende form.

Produkter til hånddesinfeksjon skal være godkjent i henhold til NS-EN-1500.

Hånddesinfeksjon i flytende form eller som gel, og med alkoholkonsentrasjon mellom 70-90% er anbefalt.

Skum kan være vanskelig å dosere, og krever lang tørketid dersom tilstrekkelig mengde skum benyttes. Bruk av hånddesinfeksjon med skum anbefales derfor per i dag ikke som metode for håndhygiene i helsetjenesten i Norge.

Våtservietter tilsatt alkohol anbefales ikke som erstatning for annen hånddesinfeksjon eller håndvask innen helsetjenesten. Våtservietter tilsatt alkohol er derimot et alternativ for håndhygiene for pasienter, eksempelvis i forbindelse med måltider.

Begrensninger

Alkoholbasert hånddesinfeksjon har dårlig evne til å trenge inn i organisk materiale, og har derfor redusert effekt på hender som er tilsølt med eksempelvis kroppsvæsker, mat eller jord. Hånddesinfeksjon skal derfor ikke benyttes dersom hendene er synlig tilsølt med kroppsvæsker eller annet organisk materiale. I disse tilfellene bør håndvask med såpe og vann benyttes.

Religiøse aspekter ved bruk av alkoholholdig hånddesinfeksjon

Hender har ulik kulturell og religiøs betydning. Dette kan representere utfordringer for håndhygieniske anbefalinger.
Bruk av alkohol ikke tillatt i en rekke religioner. Med introduksjon av hånddesinfeksjon med alkohol har det vært reist bekymring for at alkoholen i hånddesinfeksjon kan absorberes via huden, inhaleres via luftveier eller svelges, og at metoden derfor ikke skal benyttes. Selv om dette kan representere et problem, er det i få rapporterte studier på temaet.

Kliniske studier har vist at mengden alkohol som absorberes fra hud er minimal og langt under toksiske nivåer for mennesker. Svelging av hånddesinfeksjonsprodukter kan forhindres ved sikkerhetsløsninger som eksempelvis valg av dispensere. Lukten av alkohol kan representere en annen barriere som gjør at hånddesinfeksjon ikke blir benyttet.
Arbeidsgivere bør derfor kunne tilby ulike produkter av hånddesinfeksjonsmidler.

Flere religioner som forbyr alkohol har tatt en pragmatisk tilnærming og aksepterer at hånddesinfeksjon tilsatt alkohol benyttes i helsetjenesten og at pasientsikkerhet må prioriteres fremfor religiøse vurderinger.