Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Bli med og marker håndhygienedagen 5. mai 2019!

Publisert

Alle mann til pumpene, 2019.jpg

Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten. Årets tema er derfor: Hånddesinfeksjon – til rett tid og med riktig teknikk. Meld dere på via påmeldingslenken.


Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5. mai som verdens håndhygienedag. Folkehelseinstituttet, landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra kommunehelsetjenesten inviterer også i år til en nasjonal markering av dagen og en felles dugnad for bedre håndhygiene.

Hånddesinfeksjon er årets tema

Alkoholholdig hånddesinfeksjon er anbefalt metode for håndhygiene i helsetjenesten. For at hånddesinfeksjon skal være et effektivt smitteverntiltak må det utføres til rett tid, med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler.

Selv om hånddesinfeksjon er en relativt enkel prosedyre ser vi at det ofte ikke gjennomføres på riktig måte. Helsepersonell rengjør ofte ikke hendene til rett tid, benytter for lite hånddesinfeksjonsmiddel, og glemmer å rengjøre deler av hendene.  

Årets tema er derfor: Hånddesinfeksjon – til rett tid og med riktig teknikk. Vi har i år laget en revidert og forenklet modell for fremgangsmåte ved hånddesinfeksjon. En kort animasjonsvideo oppsummerer det hele:

Målgrupper

Alt klinisk helsepersonell samt renholdspersonell i helsetjenesten er i målgruppen for markeringen. Erfaringsmessig deltar både sykehus, sykehjem, hjemmetjeneste, legekontor, tannlegekontor og andre enheter innen helsetjenesten. Lokale avdelinger i en større institusjonsenhet kan delta uten at hele organisasjonen er påmeldt.

Hvorfor delta?

Erfaringer viser at det kan være utfordrende å innføre gode rutiner for smittevern, inkludert håndhygiene. Markeringen er en god anledning til å rette oppmerksomhet mot temaet, samt å øke kompetanse og gjennomføring av anbefalt håndhygiene. Dette fører til økt pasientsikkerhet.

Hva innebærer deltagelse?

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til innsatsområder og aktiviteter. Alle står imidlertid helt fritt i å utforme egne markeringer.

Ved påmelding er dere ikke bundet til å gjennomføre definerte aktiviteter, men dere bekrefter kun at dere retter oppmerksomhet mot temaet og vil arbeide for bedre etterlevelse av anbefalt håndhygiene.

Meld dere på via påmeldingslenke

For å kunne følge den årlige aktiviteten knyttet til markeringen er det ønskelig at alle innen helsetjenesten som markerer dagen melder seg på via påmeldingslenken.

Ikke deltatt tidligere eller ønsker du mer informasjon?

I prosjektbeskrivelsen kan du lese mer om markeringen, bakgrunn for valg av tema og de ulike innsatsområdene. Du kan også lese om tidligere erfaringer i rapporten fra markeringen i 2018 og 2017:

5. mai er en søndag – flytte markeringen til mandag?

I år faller 5. mai på en søndag og mange velger nok da en annen dag for markeringen, for eksempel mandag 6. mai. Mange velger også å markere over flere dager.

Aktiviteter og materiell

Hovedbudskapet ved årets markering er at hånddesinfeksjon er ett av våre viktigste smitteverntiltak, men det er ikke effektivt om man ikke gjør det riktig.

For å sikre effektiv hånddesinfeksjon slik at smittekjeden brytes, må man benytte nok middel, rengjøre hele hånden og utføre det til rett tid. I tillegg er det visse forutsetninger som må være på plass – det må være håndhygienefasiliteter tilgjengelig i umiddelbar nærhet og man må være «bar fra albuen og ned» - fri for smykker og med korte negler samt ha hel hud.

Vi anbefaler at dere under årets markering tar sikte på å øke kunnskapen om når og hvordan hånddesinfeksjon må utføres, samt viktige forutsetninger for effektiv håndhygiene.

Det er utarbeidet syv nye plakater, en videosnutt og en undervisningsfilm, fire nye undervisningspresentasjoner (PowerPoint), quiz og Kahoot til årets markering.

I tabellen under har vi samlet alle de nye produktene samt produkter fra tidligere år vi mener er spesielt aktuelle for aktivitetene vi foreslår. Dere kan se produktene ved å trykke på lenkene. Dere får også se alle de nye produktene samlet når dere går inn på bestillingslenken for trykt materiell (under tabellen).

Deltema

Innsats-områder

Aktivitets-forslag

Materiell

Format

1. Håndhygiene til rett tid

1a. Indikasjonene for håndhygiene

PowerPoint presentasjoner

Håndhygiene og hanskebruk i kommunehelsetjenesten (2019)

Elektronisk tilgjengelig som PowerPoint og PDF.

Håndhygiene og hanskebruk i helseinstitusjoner (2019)

Håndhygiene og hanskebruk i tannhelsetjenesten (2019)

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell (2019)

Film

Alle mann til pumpene (2019), 7 min

Elektronisk

Plakat

Håndhygiene til rett tid, seng (2013)

Elektronisk, bokmål og nynorsk

Håndhygiene til rett tid, stol (2013)

Håndhygiene til rett tid, tannhelsetjenesten (2018)

Brosjyrer

Renholdspersonell. Råd om håndhygiene og hanskebruk (2018)

Elektronisk, mange språk

Quiz/Kahoot

Quiz (2019) 
Quizfasit (2019)

Elektronisk

Kahoot: Hvordan spille Kahoot om håndhygiene (PDF) (2019) Kahooten heter #HÅNDHYGIENE2019

2. Håndhygiene på rett måte

2a. Nye nasjonale anbefalinger for hånd-desinfeksjon

PowerPoint presentasjoner

Håndhygiene og hanskebruk i kommunehelsetjenesten (2019)

Elektronisk tilgjengelig som PowerPoint og PDF.

Håndhygiene og hanskebruk i helseinstitusjoner (2019)

Håndhygiene og hanskebruk i tannhelsetjenesten (2019)

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell (2019)

Film

En dråpe er ikke nok (2019), 40 sek.

Elektronisk

Alle mann til pumpene (2019), 7 min

Plakat

Hånddesinfeksjon trinn for trinn, En dråpe er ikke nok (2019)

Trykket versjon (A3) og elektronisk 

Alle mann til pumpene, besøkende (2019)

Alle mann til pumpene, helsepersonell (2019)

Hånddesinfeksjon på 1-2-3 (2019)

Brosjyrer

Renholdspersonell. Råd om håndhygiene og hanskebruk (2018)

Elektronisk, mange språk

Quiz/Kahoot

Quiz (2019) 
Quizfasit (2019)

Elektronisk

Kahoot: Hvordan spille Kahoot om håndhygiene (PDF) (2019) Kahooten heter #HÅNDHYGIENE2019

Stand

Brosjyrer, penner, drops, nett, smykkepose, håndsprit osv. (2019)

Bestilles via bestillingslenke

Quiz (2019) 
Quizfasit (2019)

Elektronisk

3.

Forut-setninger for effektiv håndhygiene

3a. Håndhygiene-fasiliteter

 

Kartlegge fasiliteter og oppgradere ved behov

Registreringsskjema håndhygienefasiliteter- kommunale helseinstitusjoner (rev.2019) (PDF)

Registreringsskjema håndhygienefasiliteter- kommunale helseinstitusjoner (rev.2019) (Word)

Registreringsskjema håndhygienefasiliteter – sykehus (rev. 2019) (PDF)

Registreringsskjema håndhygienefasiliteter – sykehus (rev. 2019) (Word)

Registreringsskjema håndsmykker - sykehus og sykehjem (2019) (PDF og Word)

Elektronisk

3b. «Bar fra albuen og ned»

PowerPoint presentasjoner

Håndhygiene og hanskebruk i kommunehelsetjenesten (2019)

Elektronisk tilgjengelig som PowerPoint og PDF.

Håndhygiene og hanskebruk i helseinstitusjoner (2019)

Håndhygiene og hanskebruk i tannhelsetjenesten (2019)

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell (2019)

Film

Alle mann til pumpene (2019), 7 min

Elektronisk

Plakat, brosjyrer

Ta den av (ring, rev. 2019)

Ta den av (klokke, rev. 2019)

Klipp dem (negler, 2019)

Trykket versjon A3 og elektronisk

Quiz/Kahoot

Quiz (2019) 
Quizfasit (2019)

Elektronisk

Kahoot: Hvordan spille Kahoot om håndhygiene (PDF) (2019) Kahooten heter #HÅNDHYGIENE2019

Stand

Brosjyrer, penner, drops, nett, smykkepose, håndsprit osv. (2019)

Bestilles via bestillingslenke

 

Quiz (2019) 
Quizfasit (2019)

Elektronisk

3c. Hudpleie

PowerPoint presentasjoner

Håndhygiene og hanskebruk i kommunehelsetjenesten (2019)

Elektronisk tilgjengelig som PowerPoint og PDF.

Håndhygiene og hanskebruk i helseinstitusjoner (2019)

Håndhygiene og hanskebruk i tannhelsetjenesten (2019)

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell (2019)

Film

Alle mann til pumpene (2019), 7 min

Elektronisk

Stand

 

Brosjyrer, penner, drops, nett, smykkepose, håndsprit osv. (2019)

Bestilles via bestillingslenke

 

 

Quiz (2019) 
Quizfasit (2019)

Elektronisk

Bestilling av materiell

Materiellet sendes ut mellom 1. og 10. april.  Mottaker må betale ekspedisjonsgebyr og frakt for alt trykt materiell som også kan lastes ned elektronisk fra temasiden om håndhygiene. Dere finner materiellet under overskriften Plakater og infomateriell eller fra lenker i tabellen over.

For andre produkter enn plakater (smykkeposer, drops, klistremerker osv.) betales kostpris + porto og ekspedisjonspris. Se pris via bestillingslenken (lenke).

Husk å ha følgende informasjon klar ved bestilling:

  • Korrekt organisasjonsnummer
  • Kundenavn og leveringsadresse
  • Fakturamottaker (må stemme overens med organisasjonsnummer)
  • Fakturaadresse (registrert på helseforetaket)
  • Benytter foretaket EHF må man har korrekt informasjon vedrørende dette klart

Materiell fra tidligere års markeringer

Dere kan også laste ned og bestille materiell fra tidligere års markeringer på temasiden om håndhygiene under overskriften Plakater og infomateriell. Det finnes restlager av enkelte trykksaker. Disse finner dere sammen med de nye produktene som kan bestilles via bestillingslenken.

Der finner dere også kartleggingsskjema for håndhygienefasiliteter, observasjonsskjema for håndhygiene, PowerPoint presentasjoner, registreringsskjema for bruk av ringer og armbåndsur, plakater, brosjyrer, filmer og annet.

Nytt av året – ulike klistremerker

Vi har fått mange forespørsler om å produsere klistremerker som kan settes på hånddesinfeksjonsflasker og/eller tøy. Nytt av året er at det er tre typer klistremerker tilgjengelig.

  1. Merker til å sette på speil, dispensere osv. som er lett å ta av. Husk håndhygiene (håndvask) og Husk håndhygiene (desinfeksjon)
  2. Vinylmerker til å sette på hånddesinfeksjonsflasker osv. Vinyl tåler fuktighet. Bør ikke settes på tekstiler på grunn av limet.
  3. Papirmerker som kan settes på tekstiler (ikke på skinn) uten å sette merker. Må tas av før vask.

Det er som før mulig å bestille andre produkter som smykkeposer, handlenett, dropsesker, plasteresker, t-skjorter og kulepenner.

Vi har fått egen side på Facebook: Folkehelseinstituttet – Håndhygiene i helsetjenesten

Vi har fått egen Facebookside for håndhygiene. Her kan dere holde dere oppdatert om markeringen, dele bilder og erfaringer fra egen markering.

#håndhygiene2019 – del på sosiale medier

Alle som deltar på arrangementer rundt omkring i landet oppfordres til å dele bilder i sosiale medier med #håndhygiene2019. Dette inspirerer andre og viser frem lokale initiativ. Vi ønsker å gjenbruke bildene og lage en bildecollage fra dagen.

Rapportering og tilbakemelding

Folkehelseinstituttet oppfordrer deltakere til å sende en kort elektronisk tilbakemelding om aktiviteter og hovedresultater innen 15. juni 2019. Deltakere får e-post med lenke til elektronisk skjema for tilbakemeldinger.

Vi utarbeider en rapport med oppsamling av erfaringer fra årets markering. Den blir lagt ut på temasiden om håndhygiene og sendt til alle deltakere i en e-post høsten 2019.

Følg med på oppdateringer og nyheter

Nyheter og oppdateringer på denne temasiden (og annet fra smittevernområdet) får du tilsendt via e-post når du abonnerer på nyheter.

Kryss av på dette valget; Smittevern (matsmitte, smittevern i helsetjenesten, reiseråd, m.m.). Der får man alle oppdateringer i tilknytning til 5. mai.

Har du spørsmål, send e-post til: handhygiene@fhi.no

Bli med!
Vi sees ved pumpene!