Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Kontakt oss om emnet / mer informasjon


Folkehelseinstituttets forsøksdyrvirksomhet er avviklet med virkning fra og med 1. januar 2018. Dette innebærer at instituttet ikke lenger tilbyr oppstallings- eller formidlingstjenester av forsøksdyr eller bistand i forbindelse med import/eksport av forsøksdyr og import av biologiske produkter fra forsøksdyr.

Kunder og andre interesserte bes ta kontakt med andre relevante aktører innen universitets-/institutt/-sykehussektoren ved behov for bistand til denne type tjenester. Folkehelseinstituttet vil fortsatt drive forskningsaktiviteter som inkluderer bruk av forsøksdyr, men vil utføre slik forskning i samarbeid med andre aktører. Ta kontakt med fagdirektør Toril Attramadal for eventuelle spørsmål knyttet til dette.

Kontakt FHI

Kontaktskjema

OBS! Sensitive opplysninger skal ikke sendes i dette skjemaet

Informasjon som du sender inn via kontaktskjemaet blir sendt videre til rette avdeling/medarbeider i FHI som e-post. Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen. Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!