Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Statistikk fra Medisinsk fødselsregister

Publisert Oppdatert


Medisinsk fødselsregister (MFR) lager årlig statistikk om alle fødsler i Norge, samt forhold vedrørende svangerskapet og fødsel som er av betydning for mor og barnets helse. Statistikken presenteres i statistikkbanken - hvor man også kan lage egne tabeller og figurer. På denne siden finner du samlet all statistikk fra MFR.Har du funnet en feil?

Medisinsk fødselsregisters statistikkbank

Statistikk om alle fødsler i Norge fra 1967 og frem til siste årsstatistikk. Du kan lage dine egne tabeller og figurer basert på statistikken. I statistikkbanken finnes for eksempel statistikk om hvor mange gutter og jenter som fødes hvert år, i hvilket fylke de er født, antall tvilling- og trillingfødsler per år, antall dødfødsler, mors og fars alder eller røykevaner, samt antall barn som blir født etter assistert befruktning.

Årsmeldinger 1967 - 2004

Årsmeldinger 1967 – 2004 – Årsmeldinger på norsk og engelsk. Har blant annet oversikt over årlig fødselsstatistikk, MFRs organisering og virksomhet, aktuelle prosjekter og publikasjoner.

Årstabeller fra Medisinsk fødselsregister

Årstabeller fra og med 2005 på norsk. Oversikt over årlig fødselsstatitiskk.

30-årsrapport

Informasjon på norsk og engelsk om MFR fra registeret ble opprettet i 1967 og frem til 1996. Gir informasjon om hvilke data MFR har registrert, belyser endringer i helseforhold for nyfødte og fødende siden 1967, samt fødselsstatistikk fra 1967 - 1996.