Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Perinatal helse – svangerskap, fødsel og nyfødte

Publisert Oppdatert


Mye av grunnlaget for et sunt liv legges helt fra starten. Hva er det i våre omgivelser og i vår livsstil som påvirker helsen til mor og barn, og hva er samspillet med genene våre?


Har du funnet en feil?

baby3.jpg
Fosterlivet, fødselen og nyfødtlivet er perioder av livet der viktig grunnlag for fremtidig helse legges, både for mor og barn. Norge er et av verdens beste land å være gravid i, og å fødes i. Likevel retter forskningen i faggruppen for perinatal helse seg mot de mest kompliserte svangerskapene - som dødfødsler, veksthemmede barn, misdannelser og for tidlig fødte.

Gruppen forsker både på informasjon og biologiske prøver fra frivillige deltagere, som i Den norske mor og barn undersøkelsen med over 100.000 svangerskap, og informasjon som Folkehelseinstituttet samler om hele befolkningen, som i Medisinsk fødselsregister som inneholder alle fødsler siden 1967. Formålet er å få bedre kunnskap om hva som påvirker helsen, for å kunne gi bedre råd og for å utvikle enda bedre svangerskapsomsorg og fødselshjelp. ”Perinatal” er et begrep fra latin, og betyr ”rundt fødselen”. Det brukes mye i helsesammenheng fordi de tre periodene henger nøye sammen på mange måter.

Den norske mor og barn undersøkelsen

Hensikt med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til alvorlige sykdommer for barn, mor og far. Bedre kunnskap kan gi nye muligheter til bedre forebygging og behandling. Undersøkelsen er en kohortstudie (oppfølgingsstudie) som omfatter 107 000 svangerskap og følger barn, men også mor og far fremover i tid. Deltakelse er frivillig.

Spontan for tidlig fødsel

Forskningsprosjektet spontan for tidlig fødsel benytter en systembiologisk tilnærming (genomics, proteomics og metabolomics) på biologisk materiale i Den norske mor og barn undersøkelsen. Formålet med prosjektet er å undersøke genetiske variasjoner, gen - miljø interaksjoner og ulike protein som påvirker risikoen for spontan for tidlig fødsel.

Fosteraktivitet

Et friskt barn sparker mye i mors mage. Men hva når barnet sparker lite eller slutter? Dette er grunn til bekymring og barnet bør undersøkes, men hva er mye og hva er lite? Finnes det tegn som gravide bør vite om? Forskningsprosjektet Tell med meg! studerer sammenhengene mellom fosteraktivitet og helse.

Sparketelling

Gjennom en randomisert kontrollert studie, www.femo.no, kartlegger vi effekter av sparketelling på gravides evne til å gjenkjenne signifikante endringer i fosteraktivitetsnivået, gravides bekymring og mor-barn-tilknytning før fødselen.

Er fødsel farlig for mor?

Et prosjekt om alvorlig sykelighet og dødelighet hos mor under svangerskap og fødsel. Vi studerer maternelle risikofaktorer og utfall etter alvorlig blødning (>1500 ml eller blodtransfusjon) ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister. Vi planlegger også å en case kontroll studie.

Miljøgifter og barnets utvikling

Hvilke sammenhenger finner vi mellom miljøgifter og reproduktiv helse, fedme og barnets nevropsykologiske utvikling? Fra prøver av morsmelk og tarmflora søker prosjekter som "DENAMIC", "OBELIX", "Tarmflora hos barn" og "Miljøgifter og overvekt" å finne svar.  

Mors alder, forløsningsmåte og perinatal dødelighet

I prosjektet studerer vi sammenhengen mellom mors alder, forløsningsmåte og perinatal dødelighet ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister.

Dødfødsler

Selv med en av verdens laveste dødelighet rammes hvert år flere hundre kvinner i Norge av at barnet dør før eller under fødselen. Hva er omstendighetene, og hva er årsakene, og hva er grunnen til at noen dør av sykdommer som vanligvis leder til at barnet fødes tidlig, men levende?