Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Melding av fødsel til medisinsk fødselsregister (MFR)

Publisert Oppdatert


Alle fødsler i Norge meldes til Folkehelseinstituttet ved avdeling for Medisinsk fødselsregister (MFR). Helse- og Omsorgsdepartementet har ved lov bestemt at meldingene skal skje elektronisk. Alle fødeinstitusjonene registrerer en rekke opplysninger om mor, far og barn, somoppbevares i tråd med gjeldene regelverk.


Har du funnet en feil?

Alle svangerskap som avsluttes etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige og skal meldes elektronisk til MFR ved Folkehelseinstituttet, det inkluderer også dødfødte.

Les også: Slik meldes fødsler

Hvilke opplysninger registreres

Landets fødeinstitusjoner har ansvar for å melde fødslene. De melder en rekke opplysninger om mor, far og barn, som foreldrenes navn, fødselsnummer og bosted, samt forhold ved svangerskapet og fødselen.

På meldeskjemaet som MFR får er det opplyst om navn og fødselsnummer til barnet og foreldrene, i tillegg er det opplyst om mors helse før og under svangerskapet, samt eventuelle komplikasjoner i svangerskapet eller ved fødselen. Eksempler på slike opplysninger kan være mors bruk av legemidler i svangerskapet, inngrep/tiltak under fødsel, komplikasjoner under fødsel, komplikasjoner hos mor etter fødsel, om barnet er levendefødt, eventuelle diagnoser hos barnet eller tegn til medfødte misdannelser. Man ønsker også å registrere fars yrke og røykevaner, samt mors yrke, røyke- og alkoholvaner, men disse opplysningene kan bare skje etter mors samtykke. Det samme gjelder informasjon om assistert befruktning. Alle svangerskap som avsluttes etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til MFR.

Hva skal opplysningene brukes til?

Opplysningene skal gi kunnskap og informasjon om kvinners helse og dødelighet i forbindelse med svangerskap, fødsel og i barselperioden, samt barns helse og dødelighet i forbindelse med og som følge av svangerskap og fødsel.Informasjonen benyttes til:

  • Overvåkning
  • Forskning, blant annet for å bedre helseforholdene
  • Gi faglig grunnlag for råd og informasjon til helsepersonell, øvrig forvaltning og befolkningen
  • Styring, planlegging og kvalitetssikring av helsetjenesten og helseforvaltningen
  • Utarbeiding av statistikk

Ved å registrere alle landets fødsler i et nasjonalt register har Norge, i motsetning til mange andre land, en enestående mulighet til å kartlegge sammenhenger mellom forhold i svangerskapet og barnets helse. Man kan dessuten overvåke hyppigheten av og oppdage bestemte sykdommer og/eller misdannelser blant nyfødte. Hvis overvåkningen avdekker en økning over tid, skal MFR melde fra til myndighetene om dette.

Dine rettigheter

Opplysningene i MFR skal oppbevares i ubegrenset tid, med mindre annet følger av MFR-forskriften eller helseregisterloven. Opplysningene er anonymisert etter et kodesystem. Alle som er registrert i Medisinsk fødselsregister kan få rettet eller slettet opplysninger om seg selv eller barnet, hvis det kan dokumenteres at de registrerte opplysningene er uriktige eller ufullstendige. Ønsker du å ta kontakt med MFR, se ”Kontaktinformasjon” øverst til høyre.

Ved offentliggjøring av opplysninger eller forskningsresultater fra MFR skal det ikke gis opplysninger som kan identifisere enkeltindivider eller små grupper.

Opplysninger fra Medisinsk fødselsregister utleveres kun hvis nødvendige tillatelser er innvilget eller utleveringen er hjemlet i lov eller forskrift.

Kobling til andre registre

Opplysninger i Medisinsk fødselsregister kan kobles mot opplysninger i andre registre dersom det er innvilget tillatelse eller er hjemlet i lov.

Eksempler på dette er Det sentrale folkeregister, Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret. Slike koblinger brukes først og fremst for kvalitetssikring av data (Det sentrale folkeregister og Dødsårsaksregisteret) og til forskning. Data som brukes til forskning blir avidentifisert eller anonymisert.