Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel
Abortstatistikk 2010

Laveste andel svangerskapsavbrudd blant tenåringer siden 1979

I 2010 ble det utført over 15 700 svangerskapsavbrudd i Norge. Antallet er en svak nedgang fra året før. Andelen tenåringsaborter har også gått ned fra 2009 til 2010, med laveste tall siden registreringen startet i 1979. Det viser ny årsstatistikk fra Register over svangerskapsavbrudd ved Folkehelseinstituttet.

Totalt ble det utført 15 735 svangerskapsavbrudd i 2010. Det er 39 færre svangerskapsavbrudd sammenlignet med 2009 totalt sett.

Antall levendefødte i 2010 var 62 197, ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister.

Færre aborter blant tenåringer

Andel tenåringsaborter har gått ned i 2010 sammenlignet med 2009, fra 15,9 til 14,1 per 1 000 kvinner. Dette er det laveste tallet siden registreringen startet i 1979.

Vest-Agder hadde lavest aborthyppighet i 2010 blant tenåringene med 9,5 per 1 000.

Aust Agder, Buskerud og Oppland har hatt størst nedgang i andel tenåringsaborter sammenlignet med tall fra 2009 med henholdsvis 5,2, 5,7 og 4,5 per 1 000.

Finnmark hadde høyest forekomst av aborter blant tenåringer, 27 per 1 000, deretter følger Troms og Nordland med henholdsvis 22,6 og 19,2 per 1 000.

Regionale forskjeller

Oslo, Finnmark og Troms hadde flest svangerskapsavbrudd per 1 000, henholdsvis 18,6 for Oslo, og 17,9 for de to nordligste fylkene.

Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Rogaland og Aust Agder hadde færrest svangerskapsavbrudd, med 10,5 til 10,8 per 1 000.

Stabile aborttall i de andre aldersgruppene

Aldersgruppen 20-24 år hadde også i 2010 den høyeste aborthyppigheten, som i de siste 20 årene. Andel utførte svangerskapsavbrudd i denne aldersgruppen var 29,2 hvilket har vært nivået de siste fire årene.

Andelen avbrudd for de øvrige aldergruppene har vært stabile de siste årene.

Økning i nemndbehandlede avbrudd

Begjæringer om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke behandles i abortnemnd.

I 2010 ble 674 svangerskapsavbrudd behandlet i nemnd. De nemndbehandlede svangerskapsavbrudd utgjør 4,2 % av det totale antallet utførte avbrudd.

I 2010 var det 58 flere nemndbehandlede avbrudd enn i 2009, da var tallet 616.

Avbruddsmetode

Medikamentell avbruddsmetode er nå den mest brukte praksis ved selvbestemte svangerskapsavbrudd. I 2010 ble 73,3 % av de selvbestemte svangerskapsavbruddene gjennomført medikamentelt. I 2006 var andelen 45,3 %.