Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Flere keisersnitt 2005-2006

Publisert Oppdatert


Om lag 16 prosent eller mer enn hver sjette fødende forløses nå med keisersnitt. De fylkesvise forskjellene er store, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet for 2005-2006.


Har du funnet en feil?

Nedenfor presenteres del 2 av fødselsstatistikken for 2005 og 2006. Tallene for 2006 er foreløpige da Medisinsk fødselsregister (MFR) fortsatt mangler en del fødselsmeldinger for dette året. Endelige tall kommer i desember.

I løpet av 2006 har svært mange av fødeinstitusjonene gått over fra å melde fødsler på de tradisjonelle papirskjemaene til å melde fødsler elektronisk. Denne overgangen innebærer store endringer både for fødeinstitusjonene og for MFR, men vil på sikt resultere i både bedre og raskere statistikk.

Medisinsk fødselsregister utgir nå tabeller ved hjelp av Nesstar-teknologi. Dette gjør det mulig for den enkelte å konstruere sine egne tabeller for eksempel basert på valg av år og fylker, slik man også kan gjøre det i Norgeshelsa. I tillegg er mulig å overføre data til Excel.

16 prosent forløses med keisersnitt

Keisersnittforløsninger totalt (for alle fødsler) er fortsatt i økning, og i 2006 ble på landsbasis 16,3 % av de fødende forløst med keisersnitt. I 1999 var denne andelen 13,4 %.

De fylkesvise forskjellene er relativt store. Flere østlandsfylker ligger høyt, med en keisersnittandel på 21,4 % (2006) i Østfold og 18,5 % i Oslo, mens Hordaland og Rogaland ligger relativt lavt, med henholdsvis 12,1 % og 13,2 %.

De fleste keisersnittene er hastekeisersnitt, der keisersnittet ikke er planlagt før fødselen. I 2006 var 60,6 % av keisersnittene på landsbasis hastekeisersnitt, og dette tallet har ligget relativt stabilt siden 1999 (62,8 % i 1999).

Se også nedenfor under seteleie.

Morkakeløsning

Av komplikasjoner knyttet til fødselen, har det vært en reduksjon i andelen svangerskap med abruptio placenta (morkakeløsning) siden begynnelsen av 1990-tallet (8 per 1000 i 1990 og 4.0 per 1000 i 2006). Dette kan ha sammenheng med at det er færre gravide som røyker, ettersom røyking er en risikofaktor for abruptio. Det er imidlertid også mulig at noen av abruptio-tilfellene meldes som ”koagler”.  

Tidlig vannavgang

For tidlig vannavgang har ligget nokså stabilt de siste 3-4 årene, og er registrert hos noe mer enn 6,5 % når fødselen starter/startes innen 24 timer og noe mindre enn 6,5 % når fødselen starter /startes etter 24 timer.

Rifter i fødselsveiene

Det har vært mye fokus i fagmiljøet på alvorlige rifter i fødselsveiene, som i Norge har vist en økende tendens helt siden 1967 da MFR ble opprettet. Perinealrift grad 3-4 lå på topp i 2002 hvor dette var registrert hos 3,6 % av de fødende. Siden da har det imidlertid vært en reduksjon, og i 2006 var forekomsten 2,6 %. Dette er en gledelig utvikling, og kan muligens være knyttet nettopp til den økte fokus på dette problemet.

Seteleie

Fødsler med avvikende leie er registrert hos rundt 10 % av de fødende de senere årene (10,2 % i 2006). De vanligste formene for avvikende leie er seteleie (4,7 % i 2006) og avvikende hodeleie (4,8 % i 2006). På landsbasis forløses seteleiene vanligvis ved keisersnitt (62,2 % av seteleiene i 2006), men her har det vært en reduksjon på landsbasis siden 2002 da 70,4 % av seteleiene ble forløst med keisersnitt.

Det er fylkesvise forskjeller i forløsningsmetode for seteleier, der Hordaland er blant de fylkene hvor keisersnittandelen for seteleie er lavest, med 47,8 % i 2006. Buskerud er blant fylkene med høy keisersnittandel for seteleie, med 78,8% i 2006.