Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel
Abortstatistikk 2009

Færre svangerskapsavbrudd blant tenåringer

I 2009 ble det utført 15 774 svangerskapsavbrudd. Det utgjør 25,5 prosent av alle fødte (antall levendefødte 61807 jfr. Statistisk sentralbyrå), viser statistikk fra Register over svangerskapsavbrudd ved Folkehelseinstituttet. Dette er 299 færre svangerskapsavbrudd enn året før og det er antall tenåringsaborter som går mest ned. Antall innmeldte begjæringer i 2009 var 17 840.

Det var en nedgang i totalt antall tenåringsaborter fra 2008 til 2009, fra 18,0 til 15,9 aborter pr 1 000 kvinner. Det er på samme nivå som i 2004 og 2005 da antallet var 16 pr 1 000.

Regionale forskjeller

Finnmark, Troms, Telemark og Oslo er de fire fylkene med høyest forekomst av tenåringsaborter pr 1 000 kvinner. Med unntak av Finnmark hadde disse fylkene i tillegg til Hordaland og Vestfold en relativt stor nedgang i andel pr 1 000 kvinner fra 2008. Vest-Agder hadde lavest hyppighet av aborter blant tenåringer.

Oslo og Troms hadde høyest totalt antall svangerskapsavbrudd pr 1 000 kvinner i 2009, henholdsvis 18,8 og 16,9. Begge fylker hadde imidlertid en liten nedgang i andel avbrudd fra 2008. Møre og Romsdal og Vest-Agder hadde færrest svangerskapsavbrudd med henholdsvis 10,2 og 10,6 per 1 000 kvinner. Østfold viser en jevnt stigende tendens, mens Finnmark har hatt en jevn nedgang siden 2000.

Fortsatt flest aborter i aldersgruppen 20-24 år

Aldersgruppen 20-24 år har de siste 20 årene hatt den høyeste aborthyppigheten. Det var tilfelle også i 2009. Utførte svangerskapsavbrudd pr 1 000 kvinner i denne aldersgruppen var 30,4, det vil si tre av 100 kvinner i denne aldersgruppen fikk utført en abort.

Oslo, Troms og Østfold har den høyeste hyppigheten av svangerskapsavbrudd i denne aldersgruppen, mens Møre og Romsdal ligger lavest. Aust-Agder hadde størst økning fra 2008 med 8,5 pr 1000 kvinner og Nord-Trøndelag gikk mest ned med 5,9 pr 1 000.

Aldersgruppen 25-29 har hatt en nedgang fra 23,0 svangerskapsavbrudd pr 100 kvinner til 21,9, mens er de andre aldersgruppene stabile sammenliknet med 2008.

Svak nedgang i nemndbehandlede aborter

Av alle utførte svangerskapsavbrudd i 2009 var 15 158 selvbestemte og 616 nemndbehandlede, det vil si avbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke. Disse utgjorde 3,9 prosent av totalt antall utførte svangerskapsavbrudd og det er en liten nedgang i antall nemndbehandlende avbrudd fra 634 i 2008.

Medikamentell avbruddsmetode er nå den mest brukte praksis ved selvbestemte svangerskapsavbrudd. I 2009 ble 67,4 prosent av de selvbestemte svangerskapsavbruddene gjennomført medikamentelt. I 2006 var andelen 45,3 prosent.

Raskere statistikkpublisering

For første gang siden Folkehelseinstituttet overtok ansvaret for abortstatistikken i 2006 blir endelige tall publisert innen et halvt år etter meldeåret. Helseforetakenes overgang til elektronisk melding av svangerskapsavbrudd og dermed en raskere kvalitetssikringsprosess gjør stadig tidligere publisering av endelige tall mulig. Denne utviklingen vil forhåpentlig fortsette når enda flere helseforetak melder elektronisk.