Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Downs syndrom (Trisomi 21) i Norge

Antallet fostre med diagnostisert Downs syndrom (Trisomi 21) er stigende, men antallet som fødes med Downs syndrom er stabilt. Årsaken til stigende forekomst av Downs syndrom kan være en økende andel fødende over 35 år, men også bedret registrering i Medisinsk fødselsregister.

Figuren nedenfor viser antallet fostre med diagnostisert Downs syndrom, antallet levende og dødfødte med Downs syndrom, og antallet nemndbehandlede aborter på bakgrunn av diagnostisert Downs syndrom i perioden 1999-2011.

 

Medisinsk fødselsregister, statistikkbank.
Medisinsk fødselsregister, statistikkbank.

 Figur 1. Antall med Downs syndrom, 1999-2011. Kilde: Medisinsk fødselsregister .

Økende andel kvinner med fødealder over 35 år

Andelen kvinner som får barn etter 35 års alder, er stigende, spesielt i aldersgruppen over 40 år. Én av fem fødende kvinner er nå over 35 år. Risikoen for Trisomi 21 øker med økende alder hos mor. Dette kan bidra til å forklare det stigende antallet fostre som er diagnostisert med Downs syndrom.

Figurene nedenfor viser andelen fødende 34-39 år og 40-44 år i perioden 1999-2011. Den loddrette skalaen er forskjellig i de to figurene, fordi andelen fødende over 40 år er betydelig lavere enn andelen mellom 35 og 39 år, se tabell 1 nederst. Kilde: Medisinsk fødselsregister, tabell F3a. 

Medisinsk fødselsregister 1999-2011.
Medisinsk fødselsregister 1999-2011.

Figur 2a: Andelen fødende 35-39 år, prosent.

 

Medisinsk fødselsregister 1999-2011.
Medisinsk fødselsregister 1999-2011.
Figur 2b: Andelen fødende 40-44 år, prosent.

 

Tabell 1. Total antall fødsler og andelen fødende over 35 år i 2011.

 

2011

Totalt antall fødsler

60 319 (100 %)

Herav mors alder 35-39 år

9 872 (16,4%)

Herav mors alder 40-44 år

1 933 (3,2%)

Herav mors alder 45 år og over

92 (0,2 %)