Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Dagens fødselstall og moderne MFR

Publisert Oppdatert


Formål: Dagens fødselstall skal gi grunnlag for helhetlig svangerskaps- fødsels- og barselsomsorg ved å gi oversikt over pasientforløp, bedre helseovervåking og mulighet for forskning. Formålet er løpende kvalitetsforbedring i helsetjenestene på dette området, og å sørge for kunnskap som kan forebygge dødfødsel, spedbarnsdødelighet, mødredødelighet og sykelighet.


Har du funnet en feil?

 
baby helseregistre. colourbox
baby helseregistre. colourbox
 
Hovedtiltak: Elektronisk fødselsmelding er implementert for alle landets fødeinsitusjoner fra april 2014. Kommunikasjonen mellom helsetjenesten og Medisinsk fødselsregister (MFR) er styrket ved at fødeinstitusjonene får raskere og bedre tilgang til egne data, og regelmessige tilbakemeldinger i form av statistikk publisert på fhi.no og kvalitetsindikatoren "fødselsrifter grad 3-4", publisert på helsenorge.no.

Fagråd for registeret med representanter fra fødeinstitusjonene ble opprettet i 2009 og har hatt årlige møter siden. Det skal nå innføres moderne IT-løsninger i MFR slik at databehandlingen blir sikrere og mindre avhengig av manuelle prosedyrer.

Nytte: Dagens fødselstall og moderne MFR vil bidra til å oppfylle Medisinsk fødselsregisters formål.

Ansvarlig: Avdelingsdirektør Marta Ebbing, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet.