Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Registrering av assistert befruktning i MFR

Publisert Oppdatert


Medisinsk fødselsregister har ansvar for å samle inn, registrere og analysere data om barn født etter assistert befruktning i Norge. Dette gjøres på initiativog med innsats fra ART-sentrene i Norge.


Medisinsk fødselsregister (MFR) har mottatt opplysninger om fødsler etter assistert befruktning siden 1984, og tilnærmet komplette data foreligger fra 1988.

Hensikten er å kartlegge omfanget av assistert befruktning samt fastslå hvorvidt ART representerer økt risiko for helseproblemer i svangerskapet og ved fødselen (perinataltiden).

I henhold til MFR-forskriften av 2001 skal alle offentlige og private institusjoner, som har konsesjon til å gjennomføre assistert befruktning, melde dette til MFR. Dataene kobles mot fødselsstatistikken og kan forklare blant annet den store økningen vi har sett i flerfødsler de siste årene.