Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Vektutviklingen i Norge fra slutten av 1960-tallet til 2000

Èn av tre voksne i 40-42-årsalderen hadde ved årtusenskiftet normal vekt med kroppsmasseindeks under 25 kg/m2. To av tre hadde overvekt eller fedme. Det viser en gjennomgang av vektutviklingen i Norge fra 1960-tallet til slutten av 1990-årene.

Stadig færre voksne er normalvektige med en kroppsmasseindeks under 25 kg/m2. Det viser en gjennomgang av data fra helseundersøkelsene i norske fylker de siste 40 årene; fra 1960-årene til slutten av 1990-årene. Utviklingen i denne perioden går fram av en artikkel av Haakon E. Meyer og Aage Tverdal, Folkehelseinstituttet.

1960-årene til 1999

Vektutvikling for MENN i alderen 40-42 år:

  • Økte sin kroppsmasseindeks med 1,6 kg/m2 til 26,5 kg/m2 
  • Økningen i kroppsmasseineks tilsvarer en vektøkning på 5,2 kg for menn som er 1,80 m høye
  • Andelen menn med kroppsmasseindeks over 30 kg/m2 (WHOs definisjon på fedme) steg fra 5 til 15 prosent i befolkningen
  • Andelen menn med normal vekt (KMI under 25 kg/m2) sank fra 55 til 35 prosent
  • Ved årtusenskiftet var 35 prosent normalvektige, 50 prosent overvektige (KMI 25-30 kg/m2) og 15 prosent hadde fedme

Vektutvikling for KVINNER i alderen 40-42 år:

  • Vekten falt på 1970-tallet og økte igjen fra 1980-tallet
  • Kvinners og menns vektøkning var om lag den samme på 1990-tallet
  • Kroppsmasseindeksen økte til 25,2 kg/m2 i gjennomsnitt
  • Ved årtusenskiftet var 56 prosent av kvinnene normalvektige, 31 prosent overvektige og 13 prosent hadde fedme

Også andre aldersgrupper økte i vekt, viser helseundersøkelser i Tromsø og Nord-Trøndelag. Vektøkning skjedde i alle grupper i befolkningen, de tynne ble mindre tynne og de overvektige noe mer overvektige. Både fysisk aktive og inaktive, røykere og ikke-røykere, lav- og høyinntektsgrupper, økte i vekt.

- Årsaken til vektøkningen er ikke kjent, sier Tverdal og Meyer. - Den sannsynlige forklaringen er at fysisk aktivitet, særlig dagliglivets aktiviteter, har sunket og at vi nå har et energiinntak (kaloriinntak) som ikke er tilpasset dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og stor tilgang på energitette matvarer, er det lett å utvikle overvekt.

Referanse

  • Tverdal og Meyers artikkel (engelsk)