Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel
Overvekt og fedme i verden

Internasjonalt: 300 millioner har fedme

Nesten 1,5 milliarder voksne er overvektige, og av disse har over 500 millioner fedme med kroppsmasseindeks (KMI) over 30. Dette har Verdens helseorganisasjon (WHO) beregnet. Økningen i overvekt sees over hele verden, både i i-land og i u-land.

vekt
Foto: Colourbox.com

WHO antar at forekomsten av fedme ble fordoblet fra 1980 til 2008.

I 2008 var mer enn 1,4 milliarder voksne over 20 år overvektige. Av disse hadde over 200 millioner menn og nesten 300 millioner kvinner fedme.

Overvektsproblemet og dets følgesykdommer øker raskere i mange utviklingsland enn i industrialiserte land.

Særlig bekymring vekker økningen i antall overvektige barn og økningen av type 2 diabetes hos både barn og voksne.

Den internasjonale økningen i livsstilssykdommer er bakgrunnen for at Verdens helseorganisasjon i 2004 vedtok en global strategi vedrørende kosthold, fysisk aktivitet og helse.

Europa

Over halvparten av den voksne befolkningen i Europa er overvektig eller har fedme.

USA

Jevnlige nasjonale helseundersøkelser (NHANES) med blant annet veiing og måling viser at andelen barn, unge og voksne med overvekt og fedme særlig økte i 1980- og 1990-årene. Da ble andelen voksne med fedme doblet og andelen barn og unge med "overvekt" (se definisjon nedenfor) tredoblet.

Fra rundt 2005 ser det ikke ut til å være økning, men forekomsten er fortsatt høy. I USA har nå mer enn én av tre voksne fedme. Ingen stater har mindre enn 20 prosent fedme i den voksne befolkningen.

Referanser

  • Obesity and overweight - temaside hos Verdens helseorganisasjon (WHO)
  • Hedley A.A. m.fl. revalence of Overweight and Obesity Among US Children, Adolescents, and Adults 1999-2002. JAMA2004;291:2847-2850.
  • JAMA. 2012;307(5):483-490 og 491-497, doi:10.1001/jama.2012.39.

 

 • Centers for Disease Control and Prevention- temasider med statistikk og kart over overvektsutviklingen i USA

 

  • Ogden C.L., Carroll M.D., Kit B-K., Flegal K.M. Prevalence of Obesity and Trends in Body Mass Index Among US Children AND aDOLESCENTS, 1999-2010. Jama 2012; 307: 483-490. 
  • Strauss RS, Pollack HA. Epidemic Increase in Childhood Overweight, 1986-1998. JAMA 2001; 286: 2845-2848.

 

 • Health at a glance: Europe 2010 (PDF) Rapport fra EU/OECD med statistikk fra Europa