Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Levekårsundersøkelsen 2005 - definisjoner

Symptomer på psykiske plager (HSCL-25)

Hopkins Symptom Checklist (HSCL) inneholder 25 spørsmål om symptomer på angst og depresjon (Derogatis m.fl., 1974). HSCL-25 måler ikke om en medisinsk diagnose er til stede, men registrerer psykiske plager i en mer generell forstand. Hvert spørsmål skåres med verdier fra 1 (ikke plaget) til 4 (veldig mye plaget). En gjennomsnittsskår over 1,75 brukes som grenseverdi for å identifisere personer med betydelige symptomer på psykiske plager.

Spørsmålet lyder: Angi hvor mye hvert enkelt problem har plaget deg eller vært til besvær i løpet av de siste 14 dager: 1) Ikke plaget 2) Litt plaget 3) Ganske mye plaget 4) Veldig mye plaget: hodepine, skjelving, matthet eller svimmelhet, nervøsitet/indre uro, plutselig frykt uten grunn, stadig redd eller engstelig, hjertebank/hjerteslag som løper av gårde, følelse av å være anspent/oppjaget, anfall av angst eller panikk, så rastløs at det er vanskelig å sitte stille, mangel på energi/alt går langsommere enn vanlig, lett for å klandre deg selv, lett for å gråte, tanker om å ta sitt eget liv, dårlig matlyst, søvnproblemer, følelse av håpløshet med tanke på fremtiden, nedtrykt/tungsindig, følelse av ensomhet, tap av seksuell lyst og interesse, følelse av å være lurt i en felle eller fanget, mye bekymret eller urolig, uten interesse for noe, følelse av at alt er et slit, følelse av å være unyttig.

Dagligrøyking

Røyking ble målt ved følgende spørsmål: Hender det at du røyker? ja/nei. Hvis du har svart ja på dette, så svarer du på neste spørsmål: Røyker du daglig eller av og til? 1) Daglig 2) Av og til.

Alkoholavhengighet (CAGE)

Alkoholavhengighet er målt ved hjelp av spørrebatteriet CAGE (Craving, Annoyance, Guilt and Eyeopener) (Ewing, 1984). Spørsmålet lyder: I løpet av de siste 12 månedene, har du opplevd følgende i forbindelse med bruk av alkohol? 1) forsøkt å redusere alkoholinntaket, 2) folk som står deg nær sjeneres av dine drikkevaner, 3) hatt skyldfølelse knyttet til drikking og 4) av og til hatt behov for å drikke om morgenen dagen derpå. Personer som svarer positivt på minst to av disse spørsmålene defineres som alkoholavhengig. Spørrebatteriet er anbefalt av WHO (Nosikov & Gudex, 2003).

Narkotikabruk

Narkotikabruk måles ved spørsmålene: Har du brukt hasj/marihuana i løpet av de siste 12 månedene; og har du brukt andre narkotiske stoffer i løpet av de siste 12 månedene. Svaralternativene til spørsmålene var: 1) ingen ganger, 2) 1 gang i måneden eller sjeldnere, 3) 2-3 ganger i måneden, 4) 1 gang per uke, 5) 2-3 ganger per uke, 6) 4-7 ganger per uke. En variabel ble laget for brukt hasj/marihuana og en variabel for brukt annen narkotika. Personene som valgte svarkategoriene 2-6 ble definert som å ha brukt hasj/annen narkotika i løpet av de siste 12 månedene.

Fedme

Kroppsmasseindeks (vekt/høyde2) er regnet med utgangspunkt i selvrapportert høyde (m) og vekt (kg). Fedme er definert som en kroppsmasseindeks på 30 eller mer.

Fysisk aktivitet og mosjon

Fysisk aktivitet var målt med spørsmålet: Mosjonerer du eller trener du vanligvis? 1) Aldri 2) Sjeldnere enn en dag i uka 3) En gang i uka eller mer. Personer som mosjonerte aldri eller sjeldnere enn en dag i uka var definert som lite fysisk aktivt.

Referanser

  • Derogatis LR, Lipman RS, Rickels K, Uhlenhuth EH, Covi L (1974). The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): a self-report system inventory. Behavioural Science, 19(1): 1-15.
  • Ewing JA (1984). Detecting alchoholism, the CAGE questionnaire. Journal of the American Medical Association, 252, 1905-1907.
  • Nosikov A & Gudex C (2003). EUROHIS: Developing Common Instruments for Health Surveys. IOS Press: World Health Organization, Regional Office for Europe.