Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Faktaark

Fakta om folat og svangerskap

Publisert Oppdatert

Bare 27 prosent av norske kvinner tar tilskudd av B-vitaminet folat før de blir gravide, viser tall fra Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet. Slikt tilskudd kan halvere risikoen for at barnet får ryggmargsbrokk.

Bare 27 prosent av norske kvinner tar tilskudd av B-vitaminet folat før de blir gravide, viser tall fra Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet. Slikt tilskudd kan halvere risikoen for at barnet får ryggmargsbrokk.


Faktaarket er arkivert. Finn mer informasjon:

Hvert år er om lag 60 kvinner gravide med et barn som har ryggmargsbrokk eller en annen alvorlig nevralrørsdefekt. Tallet kan trolig halveres dersom kvinner tar folattilskudd allerede før unnfangelsen og fortsetter med det i begynnelsen av svangerskapet.

Ryggmargsbrokk og andre nevralrørsdefekter oppstår tidlig i svangerskapet. Nevralrøret med ryggmarg og hjerne lukkes 30 dager etter befruktningen, dvs to-tre uker etter uteblitt menstruasjon. Hvis kvinnen har tilstrekkelig med folat i kroppen ved unnfangelsen, reduseres risikoen for nevralrørsdefekter.

Beregninger ved Medisinsk fødselsregister viser at hvis alle kvinner tok folat, ville antall tilfeller av ryggmargsbrokk bli redusert med rundt 50 prosent.

Én av fire tar folat tidlig nok

Siden 1998 har Sosial- og helsedirektoratet anbefalt kvinner å begynne med folattilskudd når de planlegger graviditet. Tilskuddet anbefales videre de første to-tre måneder av svangerskapet.

Tall fra Medisinsk fødselsregister i 2012 viser at:

 • Vel én av fire (27 prosent) av de gravide fulgte anbefalingene og brukte folat før svangerskapet. Andelen økte fra knapt 5 prosent i 1999 til 26 prosent i 2007, og har siden vært stabil på 27 prosent. I virkeligheten kan andelen være noe større, fordi det kan mangle registrering av folatbruk. 16 prosent brukte multivitamintilskudd.
 • To av tre  kvinner bruker folat når de vet at de er gravide, denne andelen økte fra 18 til 70 prosent i årene 1999-2012.
 • Folatbruken varierer fra fylke til fylke. I 2012 varierte andelen som brukte folat før svangerskapet, fra 19 til 35 prosent.
 • Andelen folatbrukere før svangerskapet starter er høyest i aldersgruppene fra 30 år og oppover.

Ingen nedgang i nevralrørsdefekter 1967-2010

Antall tilfeller av nevralrørsdefekter er på samme nivå i dag som da folatanbefalingen kom i 1998, se figur 1 nedenfor. Dette er konklusjonen etter gjennomgang av tall for svangerskapsavbrudd etter 12. uke og barn med medfødte misdannelser.  

Nevralrørsfekter-tabeb-M1-M.
Nevralrørsfekter-tabeb-M1-M.

Figur 1: Blå kurve viser andelen barn født med nevralrørsdefekt. Gul kurve viser dødfødte med nevralrørsdefekter og grønn kurve summen av nevralrørsdefekter hos fødte og som årsak til svangerskaps-avbrudd etter 12. uke. Andelen har totalt sett holdt seg på om lag samme nivå siden Medisinsk fødselsregister ble opprettet i 1967.
Kilde: Medisinsk fødselsregisters statistikkbank, tabell M1.

Siden midten av 1990-tallet er det født færre barn med nevralrørsdefekter, men samtidig har det skjedd en økning i antall aborter etter 12. uke, som følge av at nevralrørsdefekter er påvist ved ultralydundersøkelse. Totalt sett er derfor forekomsten av nevralrørsdefekter på samme nivå i 2010 som den var i 1967-68.

Tre typer misdannelser

Nevralrøret formes tidlig og utvikler seg til hjerne og ryggmarg. I de tilfeller hvor nevralrøret ikke ferdigdannes som det skal, kan tre ulike misdannelser oppstå:

 • Anencefali - manglende utvikling av hjerne og skalle. Denne skaden er alltid uforenlig med liv.
 • Encefalocele - hjernebrokk
 • Spina bifida - ryggvirvelen er ikke sammenvokst og medfører ryggmargsbrokk med eller uten huddekning. Spina bifida utgjør om lag halvparten av tilfellene. Barna får varierende grad av handikap.

For lite folat i norsk kosthold

Folat er et B-vitamin som blant annet finnes i dypgrønne grønnsaker, som brokkoli og spinat, i tillegg til sitrusfrukter, bønner og grove kornprodukter. Anbefalt daglig inntak for kvinner er 0,4 milligram. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen viser at gravide får i seg under 0,3 mg fra kostholdet.  

Kvinner som planlegger graviditet, anbefales å ta et daglig folattilskudd som inneholder hele dagsdosen på 0,4 milligram. Kvinnen skal fortsette med tilskuddet i svangerskapets tre første måneder. Kvinner som allerede har hatt en graviditet hvor det ble påvist nevralrørsdefekt hos barnet, anbefales i samråd med lege å ta en ti ganger høyere dose (4 mg). Også kvinner som tar medisiner mot epilepsi, eller hvor kvinnen selv eller barnefaren har en nevralrørsdefekt, trenger høyere dose.

Forskning ved Folkehelseinstituttet

Ved Avdeling for medisinsk fødselsregister forskes det på bruk av folat og ulike helseforhold. En studie som ble publisert i 2007, tyder på kvinner som tar folattilskudd tidlig i svangerskapet også kan redusere risikoen for leppe- og ganespalte hos barnet. Studien omfatter over 1300 norske barn og er publisert i British Medical Journal.

I 2008 ble det publisert en studie som viser at tilskudd av folat og andre vitaminer er forbundet med redusert risiko for morkakeløsning i svangerskapet. Morkakeløsning kan føre til at barnet dør eller blir født for tidlig.

Flere pågående studier i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ser på mulige sammenhenger mellom folatbruk og barnets helse. I 2011 viser en studie at tilskudd av folat tidlig i svangerskapet var forbundet med redusert risiko for alvorlig forsinket språkutvikling ved tre års alder (Roth C 2011).

Referanser

 • Botto LD, Lisi, Robert-Gnansia E, Erickson JD, Vollset SE et al. International retrospective cohort study of neural tube defects in relation to folic acid recommendations: are the recommendations working? BMJ 2005;330:571
 • Busby et al. Eurocat Folic Acid Working Group: Preventing neural tube defects in Europe: population based study. BMJ 2005;330:574-575
 • Daltveit AK, Vollset SE, Lande B, Øien H. Changes in knowledge and attitudes of folate, and use of dietary supplements among women of reproductive age in Norway 1998-2000. Scand J Public Health. 2004;32:264-71.
 • Nasjonalt råd for ernæring: Helsemessige gevinster av økt folatinntak. Hvordan nå ut til ønsket målgruppe? Oslo 2004. Rapport IS-1181.
 • Medisinsk fødselsregister, tabell F17b/F17c: Mors bruk av folsyre før svangerskapet. 2003 og 2004.
 • Medisinsk fødselsregister, tabell F17c: Mors bruk av folsyre i svangerskapet. 2003 og 2004.
 • Nilsen RM m fl. Patterns and predictors of folic acid supplement use among pregnant women: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Am J Clin Nutr. 2006 Nov;84(5):1134-41.
 • Nilsen RM, Vollset SE, Rasmussen SA, Ueland PM, Daltveit AK. Folic Acid and Multivitamin Supplement Use and Risk of Placental Abruption: A Population-based Registry Study. Am J Epidemiol 2008, 10 jan 2008 (E-pub ahead of print).
 • Nilsen R, Vollset SE, Monsen ALB, Ulvik A, Haugen M, Meltzer HM, Magnus P, Ueland PM. Infant Birth Size Is Not Associated with Maternal Intake and Status of Folate during the Second Trimester in Norwegian Pregnant Women. J. Nutr. 140: 572–579, 2010.
 • Roth C, Magnus P, Schjølberg S, Stoltenberg C, Surén P, McKeague IW, Davey Smith G, Reichborn-Kjennerud T, Susser E. Folic acid supplements in pregnancy and severe language delay in children. JAMA. 2011 Oct 12;306(14):1566-73.
 • Staff AC et al. A Effekt av offentlige tiltak for å forebygge nevralrørsdefekter med folat. Tidsskr Nor lægeforen 2005;125:435-7
 • Staff AC et al. Effekt av folat på andre helseproblemer enn nevralrørsdefekter? Tidsskr Nor lægeforen 2005;125:438-41
 • Vollset SE , Land B. Knowledge and attitudes of folate, and use of dietary supplements among women of reproductive age in Norway 1998. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: 513-519
 • Vollset SE et al. Folate supplementation and twin Pregnancies. Epidemiology 2005;16:201-205.
 • Wilcox AJ, Lie RT, Solvoll K, Taylor J, McConnaughey DR, Abyholm F, Vindenes H, Vollset SE, Drevon CA. Folic Acid Supplements and the risk of facial clefts: A National population-based control study. British Medical Journal, online 26 January 2007.