Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte faktaark om rusmidler


Søk i Folkehelsa.no

 1. Fakta om nye rusmidler / NPS

  I dette faktaarket omtales mange av de rusmidlene som har kommet på markedet i løpet av de siste årene, såkalte NPS - New Psychoactive Substances (nye psykoaktive stoffer) - eller motedop.

 2. Fakta om PMMA/PMA - og andre ecstasy-lignende stoffer

  PMMA og PMA selges på det illegale markedet alene eller blandet med andre stoffer som amfetamin, metamfetamin eller ecstasy (MDMA).

 3. Fakta om smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)

  Informasjon om symptomer og forekomst av smittsom hjernehinnebetennelse.

 4. Fakta om cannabinoider - "spice" syntetiske cannabinoider

  Bruk av syntetiske cannabinoidar kan medføre alvorlege og potensielt livstruande tilstandar som krev rask legehjelp.

 5. Fakta om kokain

  Ruseffekten av kokain er ofte intens, men kortvarig. Kokainavhengighet utvikles raskt, og brukerne undervurderer ofte risikoen.

 6. Fakta om heroin, morfin - opioider

  Opioider som morfin og kodein er hyppig brukt i medisinsk behandling av smerter. Men stoffene kan også misbrukes og føre til rusmiddelavhengighet.

 7. Fakta om metadon

  Metadon ligner morfin og har i cirka 40 år vært benyttet i rehabiliteringen av heroinmisbrukere.

 8. Fakta om amfetamin og metamfetamin

  Amfetamin og metamfetamin kan gi en rus med økt lykkefølelse og kritikkløshet, og er blant de mest brukte rusmidlene i verden.

 9. Fakta om benzodiazepiner

  Benzodiazepiner er legemidler som brukes som sovemedisin, beroligende middel og mot epilepsi. Det er utbredt medisinsk bruk, men også misbruk av disse stoffene.

 10. Fakta om metanol - tresprit

  Metanol eller tresprit omdannes til giftige nedbrytningsprodukter i kroppen. Blant annet kan en få synsskader og hjerneskader.

 11. Fakta om ecstasy

  Ecstasy (MDMA) er både stimulerende og hallusinogent. Rusen kan gi en følelse av lykke, men også medføre svekket dømmekraft, konsentrasjonsvansker og gi hallusinasjoner.

 12. Fakta om LSD og andre tradisjonelle hallusinogener

  De hallusinogene stoffene påvirker sentralnervesystemet og fremkaller sansebedrag, illusjoner og hallusinasjoner.

 13. Fakta om khat

  Khatbladene inneholder amfetaminliknende stoffer. De er klassifisert som et forbudt narkotisk stoff i Norge.

 14. Fakta om fencyklidin / PCP / englestøv

  Bruk av fencyklidin kan gje akutte alvorlege psykotiske symptom. Typiske verknadar er tankeforstyrringar og endra oppfatning av verkelegheita.

 15. Fakta om rusmidlenes virkning på hjernen

  Inntak av rusmidler gir en umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes. En blir mer impulsiv og evnen til å gjøre en kritisk vurdering avtar.

 16. Fakta om sniffestoffer - sniffing

  Ulike løsemidler og drivgasser i spraybokser kan brukes til sniffing. Sniffestoffer er lovlige, billige og relativt enkle å få tak i.