Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte faktaark om rusmidler

Viser  15  treff

Sorter etter:
|
 1. Fakta om nye rusmidler / NPS

  I dette faktaarket omtales mange av de rusmidlene som har kommet på markedet i løpet av de siste årene, såkalte NPS - New Psychoactive Substances (nye psykoaktive stoffer) - eller motedop.

  Publisert Oppdatert

 2. Fakta om PMMA/PMA - og andre ecstasy-lignende stoffer

  PMMA og PMA selges på det illegale markedet alene eller blandet med andre stoffer som amfetamin, metamfetamin eller ecstasy (MDMA).

  Publisert Oppdatert

 3. Fakta om cannabinoider - "spice" syntetiske cannabinoider

  Bruk av syntetiske cannabinoidar kan medføre alvorlege og potensielt livstruande tilstandar som krev rask legehjelp.

  Publisert Oppdatert

 4. Fakta om røyk og snus

  I Norge røyker 22 prosent av voksne daglig eller av og til. Andelen dagligrøykere er på vei nedover. Blant ungdom har snus tatt over for røyking, særlig blant gutter.

  Publisert Oppdatert

 5. Fakta om kokain

  Ruseffekten av kokain er ofte intens, men kortvarig. Kokainavhengighet utvikles raskt, og brukerne undervurderer ofte risikoen.

  Publisert Oppdatert

 6. Fakta om heroin, morfin - opioider

  Opioider som morfin og kodein er hyppig brukt i medisinsk behandling av smerter. Men stoffene kan også misbrukes og føre til rusmiddelavhengighet.

  Publisert Oppdatert

 7. Fakta om metadon

  Metadon ligner morfin og har i cirka 40 år vært benyttet i rehabiliteringen av heroinmisbrukere.

  Publisert Oppdatert

 8. Fakta om benzodiazepiner

  Benzodiazepiner er legemidler som brukes som sovemedisin, beroligende middel og mot epilepsi. Det er utbredt medisinsk bruk, men også misbruk av disse stoffene.

  Publisert Oppdatert

 9. Fakta om metanol - tresprit

  Metanol eller tresprit omdannes til giftige nedbrytningsprodukter i kroppen. Blant annet kan en få synsskader og hjerneskader.

  Publisert Oppdatert

 10. Fakta om ecstasy

  Ecstasy (MDMA) er både stimulerende og hallusinogent. Rusen kan gi en følelse av lykke, men også medføre svekket dømmekraft, konsentrasjonsvansker og gi hallusinasjoner.

  Publisert Oppdatert

 11. Fakta om LSD og andre tradisjonelle hallusinogener

  De hallusinogene stoffene påvirker sentralnervesystemet og fremkaller sansebedrag, illusjoner og hallusinasjoner.

  Publisert Oppdatert

 12. Fakta om khat

  Khatbladene inneholder amfetaminliknende stoffer. De er klassifisert som et forbudt narkotisk stoff i Norge.

  Publisert Oppdatert

 13. Fakta om fencyklidin / PCP / englestøv

  Bruk av fencyklidin kan gje akutte alvorlege psykotiske symptom. Typiske verknadar er tankeforstyrringar og endra oppfatning av verkelegheita.

  Publisert Oppdatert

 14. Fakta om rusmidlenes virkning på hjernen

  Inntak av rusmidler gir en umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes. En blir mer impulsiv og evnen til å gjøre en kritisk vurdering avtar.

  Publisert Oppdatert

 15. Fakta om sniffestoffer - sniffing

  Ulike løsemidler og drivgasser i spraybokser kan brukes til sniffing. Sniffestoffer er lovlige, billige og relativt enkle å få tak i.

  Publisert Oppdatert