Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Faktaark A - Å fra Folkehelseinstituttet

Faktaarkene omfatter en rekke emner, inkludert vanlige folkehelsesykdommer, rusmidler og miljøgifter. Noen av faktaarkene har ett eller flere interaktive diagrammer. Mange faktaark erstattes av kapitler i Folkehelserapporten.

Tematisk oversikt

I forbindelse med oppdatering av Folkehelserapporten (nettutgaven) er flere faktaark slått sammen med kapitler i Folkehelserapporten, se kommentarer i listen.

ADHD

 • Fakta om ADHD         

Alkohol

 • Alkoholforbruk i Norge - se kapittel Alkohol og andre rusmidler, Folkehelserapporten
 • Fakta om alkohol - om forbrenning av alkohol (etanol) i kroppen  
 • Fakta om virkninger av alkohol på sentralnervesystemet

Angstlidelser

 • Fakta om angstlidelser
 • Fakta om fobier 
 • Fakta om fødselsdepresjon 

Arbeid og helse 

 • Om arbeid og helse - Folkehelserapporten 

Astma

 • Fakta om astma

Autisme 

 • Fakta om autisme

Barn og unges helse

 • Fakta om ADHD
 • Fakta om cerebral parese
 • Fakta om epilepsi 
 • Fakta om leseferdigheter  
 • Fakta om mobbing blant barn og unge 
 • Fakta om livskvalitet og trivsel hos barn og unge    
 • Fakta om språkvansker hos barn
 • Fakta om tannhelse

Beinskjørhet 

 • Fakta om beinskjørhet og brudd (osteoporose og osteoporotiske brudd)

Depresjon

 • Fakta om depresjon
 • Fakta om depresjon i forbindelse med fødsel (fødselsdepresjon)

Diabetes

 • Diabetes i Norge - Folkehelserapporten        

Eldres helse

 • Demens, se Folkehelserapporten
 • Helse hos eldre i Norge  - kapittel i Folkehelserapporten 

Epilepsi

 • Fakta om epilepsi

Fysisk aktivitet

 • Fysisk aktivitet - Folkehelserapporten

Graviditet, fruktbarhet, fødsel

 • Fakta om abort  
 • Fakta om alvorlig svangerskapskvalme
 • Fakta om folat (folattilskudd og svangerskap)
 • Fakta om fruktbarhet, fødealder og helse
 • Fakta om depresjon i forbindelse med fødsel (fødselsdepresjon)
 • Fakta om fødselsvekt i Norge
 • Fakta om keisersnitt
 • Fakta om spedbarnsdødelighet
 • Fakta om perinatal dødelighet (dødfødsel)      

Hjerte- og karsykdommer

 • Fakta om hjerneslag
 • Fakta om hjerte- og karsykdommer
 • Fakta om høyt blodtrykk (hypertensjon)

Hørsel

 • Fakta om hørselstap

Kols og lungesykdom

 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) - se folkehelserapporten/Helsetilstanden i Norge

Kosthold

 • Kosthald - Folkehelserapporten 

Kreft

 • Kreft (forekomst og dødelighet) - Folkehelserapporten

Legemidler

 • Fakta om paracetamol

Levealder

 • Levealderen i Norge - Folkehelserapprten

Miljø  

 • Bly - faktaark
 • Dioksiner og dl-PCB - faktaark
 • Morsmelk og miljøgifter faktaark
 • Kadmium - faktaark
 • Luftforurensning - Folkehelserapporten 
 • PCB-forbindelser som ikke er dioksinliknende
 • Støy - Folkehelserapporten 

Overvekt og fedme

 • Overvekt og fedme - Folkehelserapporten

Psykisk helse

 • Psykisk helse hos voksne  - artikkel i Folkehelserapporten     
 • Psykisk helse hos barn og unge - artikkel i Folkehelserapporten  
 • Fakta om sosial støtte og ensomhet
 • Fakta om språkvansker hos barn 
 • Fakta om ulike psykiske lidelser: hypokondri, bipolar lidelse, schizofreni og personlighetsforstyrrelser
 • Søvnvansker - insomni, se kapittel Søvnvansker i Folkehelserapporten 
 • Fakta om mobbing blant barn og unge 
 • Fakta om livskvalitet og trivsel hos barn og unge     

Rettsmedisin

 • Faktaark innen rettsmedisinske fag finner du nå på Oslo universitetssykehus (OUS) sine nettsider. Dette skyldes flytting av rettsmedisinske fag til OUS 1.1.2017

Røyking, snus og narkotika

 • Fakta om avhengighet
 • Fakta om nikotin
 • Helseririsko ved bruk av e-sigaretter - se sammendrag av rapport
 • Røyking og snusbruk - Folkehelserapporten
 • Ruslidelser i Norge - artikkel i Folkehelserapporten  

Selvmord

 • Fakta om forebygging av selvmord
 • Selvmord og selvmordsforsøk i Norge - artikkel i Folkehelserapporten  

Skadedyr

 • Alfabetisk oversikt over skadedyr sortert etter norske navn -  cirka 100 artikler om ulike insekter og skadedyr. 
 • Flått og flåttbitt
 • Hodelus
 • Hjortelusflue
 • Veggedyr
 • Stokkmaur
 • Sølvkre

Skader og ulykker

 • Skader og ulykker - artikkel i Folkehelserapporten

Smerter

 • Fakta om kroniske smerter 
 • Muskel- og skjelettplager - kapittel i Folkehelserapporten

Smittsomme sykdommer 

 • Antibiotikaresistens - Folkehelserapporten
 • Influensa - fakta om
 • Fugleinfluensa - fakta om
 • Klamydia - fakta om   
 • Infeksjoner i Norge - Folkehelserapporten
 • MERS - fakta om
 • Mat- og vannbårne infeksjoner - Folkehelserapporten
 • Tuberkulose - fakta om

Sosial ulikhet i helse  

 • Sosiale helseforskjeller i Norge - Folkehelserapporten 
 • Arbeid og helse - Folkehelserapporten    

Spiseforstyrrelser

 • Fakta om spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi og overspisingslidelse)

Finner du ikke det du leter etter? Se Folkehelserapporten eller prøv søkefunksjonen