Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Kreftforekomst hos barn, ungdom og unge voksne

Kreft er sjelden både hos barn og hos ungdom og unge voksne. Hos barn under 15 år er det om lag 150 som hvert år får en kreftsykdom. I aldersgruppen 15-24 år er det om lag100 menn og 85 kvinnersom årlig får kreft. Den hyppigste kreftsykdommen i denne aldersgruppen er testikkelkreft hos menn.

Kreft hos barn

Kreft hos barn er en sjelden sykdom. I perioden 2000-2004 fikk om lag 150 barn under 15 år kreft årlig.

Forekomsten av barnekreft har økt i løpet av de siste 50 årene, men man har ingen sikker forklaring på dette. Sammenlignet med voksne har økningen imidlertid vært mindre. Dette kan ha sammenheng med at utviklingsprosesser i fosterliv og/eller barneår kan spille en rolle for utviklingen av kreft hos barn, og at livsstil og miljø ikke er like viktig som hos voksne.

Figur 1 viser utviklingen for leukemi, hjernekreft og andre kreftformer samlet i perioden 1970-2010. I figuren ser vi utviklingen for gutter, tallene for jenter er om lag de samme. På grunn av små tall ser vi svingninger fra år til år.

Interaktivt diagram

Figur 1. Antall nye tilfeller av leukemi, hjernekreft og andre kreftformer samlet hos barn 0-14 år, GUTTER. Per 100 000 1970-2010. Tallene er om lag de samme for jenter. Bruk av interaktive diagrammer. Kilde: Kreftregisteret

Leukemi og hjernekreft hyppigst

Kreft hos barn og voksne er svært forskjellig. Mens kreft i bryst, prostata, lunge og tykk/endetarm er hyppig i den voksne befolkningen, er de hyppigste kreftformene hos barn hjernesvulster og blodkreft (leukemi). I aldersgruppen 0-14 år er det mellom 6 og 12 barn per 100 000 som hvert år får leukemi og like mange som får hjernekreft. Tabell 1 viser tall for de fem siste årene.

Interaktivt diagram

Tabell 1. Barnekreft, nye tilfeller per 100 000 personer. Bruk av interaktive diagrammer.Kilde: Kreftregisteret

Flere overlever

De siste tiårene har det skjedd en svært gledelig utvikling i overlevelsen av kreft kos barn. Tabell 2 nedenfor viser fem års overlevelse av akutt lymfatisk leukemi for tre femårsperioder fra 1973 til 1997 i aldersgruppen 0-14 år. Av figur 2 ser vi at overlevelsesprosenten på slutten av 1990-tallet er den dobbelte av hva den var på 1970-tallet, og at den nærmer seg 90 %.

Overlevelse leukemi barn 0-14 år 1973-1997. Kilde: Kreftregisteret..
Overlevelse leukemi barn 0-14 år 1973-1997. Kilde: Kreftregisteret..

Figur 2. Nesten alle barn som får leukemi i dag, overlever sykdommen. Diagrammet viser andelen barn i alderen 0-14 år som lever fem år etter at de ble syke, 1973-1997. Kilde: Kreftregisteret.

Kreft hos ungdom og unge voksne

Etter testikkelkreft er hjernekreft, lymfekreft, føflekkreft og livmorhalskreft hos kvinner de hyppigste kreftformene hos ungdom og unge voksne. Mellom 30 og 54 år endres bildet, og brystkreft kommer inn som en av de hyppigste kreftformene hos kvinner. (Kilde: Kreftregisteret, rapport 2008).

Testikkelkreft

Cirka 300 menn får årlig påvist testikkelkreft i Norge, halvparten av tilfellene er i aldersgruppen 15-34 år. Totalt sett er testikkelkreft ingen hyppig kreftform, men det har vært økende forekomst i den vestlige verden gjennom flere tiår. Forskning tyder på at forhold i fosterlivet og puberteten har betydning. 

Interaktivt diagram

Figur 3 Nye tilfeller av testikkelkreft i ulike aldersgrupper i perioden etter 1990. Per 100 000. Bruk av interaktive diagrammer. Kilde: Kreftregisteret

Ca. 95 prosent av dem som får testikkelkreft, overlever sykdommen.

Dødelighet av kreft hos barn og unge

I yngre aldersgrupper er det få som dør av kreft. Tabellene under viser dødeligheten i ulike aldersgrupper.

Interaktivt diagram

Tabell 2. Få barn, unge og unge voksne dør av kreft. Tabellen viser andelen som dør av kreft i ulike aldersgrupper, antall per 100 000 i perioden 1951-2010. Bruk av interaktive diagrammer.Kilde: Dødsårsaksregisteret.

 

Interaktivt diagram

Tabell 3. Få barn, unge og unge voksne dør av kreft. Tabellen viser antall som dør av kreft i ulike aldersgrupper, perioden 1951-2010. Bruk av interaktive diagrammer.Kilde: Dødsårsaksregisteret