Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Statistikk om dødsårsaker og levealder

Diagrammer og tabeller om levealder og dødsårsaker presenteres i statistikkbanker, rapporter og artikler. Her finner du oversikt.

Folkehelseinstituttet publiserer årlig statistikk fra dødsårsaksregisteret. Statistikkbankene oppdateres årlig med nye tall om dødsårsaker og forventet levealder.

Statistikkbanker

Nøkkeltall i form av tabeller og diagrammer om levealder og ulike dødsårsaker kan hentes fra:

  • Norgeshelsa statistikkbank - nøkkeltall for fylker, helseregioner og landet
  • Kommunehelsa statistikkbank - nøkkeltall for kommuner. Folkehelseprofiler - inneholder utvalgt statistikk fra Dødsårsaksregisteret, tilrettelagt for kommuner og fylkerr

I statistikkbankene med nøkkeltall er dødsårsaksstatistikken alders- og kjønnsstandardisert slik at det kan gjøres sammenlikninger over tid og geografisk. Dødsårsaksregisterts statistikkbank har mer detaljerte opplysninger for forskere og andre som trenger ikke-aldersjusterte tall:

  • Dødsårsaksregisterets statistikkbank 
 

Internasjonalt

  • Verdens helseorganisasjon: Health for All Database - finn og sammenlikne levealder og dødsårsaker i ulike land
  • Gapminder: levealder etter landområde - diagram viser økning i levealder internasjonalt fra år 1800 (svensk)