Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Stabile selvmordstall i Norge

De siste ti årene har det vært om lag 550 selvmord per år i Norge.I 2002 og 2003ble det registrert færre selvmord enn i de foregående årene, viserden nyeste statistikken fra Dødsårsaksregisteret. - Vi tror ikke at de lavere registrerte tallene i 2002 og 2003 er uttrykk for en reell nedgang, sier avdelingsdirektør Arne Holte, Folkehelseinstituttet.

Det er fortsatt om lag tre ganger flere selvmord blant menn enn blant kvinner. Den bekymringsfulle økningen i selvmord blant unge menn i 1970- og 1980-årene er brutt.

Stabil trend

Selvmord per 100 000 innbyggere, kvinner, menn. 1970-2003. Kilde: SSB..
Selvmord per 100 000 innbyggere, kvinner, menn. 1970-2003. Kilde: SSB..

Fra slutten av 1960-årene til slutten av 1980-årene økte antall selvmord i Norge både blant menn og kvinner. Antall selvmord per 100 000 per år ble i denne perioden fordoblet til 16. Dette tilsvarte 650 selvmord per år i slutten av 1980-årene. Deretter fulgte en rask nedgang, og i løpet av sjuårsperioden 1988-1994 var den registrerte dødeligheten i selvmord redusert med 25 prosent (figur 1). Siden har trenden vært stabil med 11-13 selvmord per 100 000 innbyggere per år, eller om lag 550 per år.

Nedgangen innebærer mange sparte leveår, og med dagens folkemengde tilsvarer nedgangen omtrent 150 færre selvmord per år. Blant menn ser vi nedgang i alle aldersgrupper over 20 år, men mest i aldersgruppen 40-59 år. Blant kvinner har det vært nedgang i aldersgruppene fra 30 år og over.

   

  • Relaterte saker