Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Hvorfor synker dødeligheten av hjerteinfarkt?

For aldersgruppene under 70-80 år har dødeligheten av hjerteinfarkt gått kraftig ned, særlig på 1980 og 90-tallet. Siden det ikke finnes noe nasjonalt sykdomsregister for hjerteinfarkt, er det usikkert hvor mye av nedgangen som skyldes forebygging, og hvor mye som skyldes bedre behandling.

At et økende antall dødsfall skjer i høy alder, kan være et tegn på at sykeligheten går ned, og at det første infarktet kommer senere i livet enn tidligere. Men man vet ikke om dette eventuelt er likt for alle grupper i befolkningen.

En analyse av sykehusinnleggelser for hjerteinfarkt bekrefter at infarkthyppigheten i yngre aldersgrupper er gått ned, og at dette er en viktig årsak til den reduserte dødeligheten. I aldersgruppene under 80 år var antall innleggelser redusert med 29 prosent fra 1991 til 2000 (Reikvam Å. et al).

Lavere kolesterol

De store og raske endringene i sykelighet og dødelighet viser at miljøfaktorer må være viktige årsaker til hjerteinfarkt. Helseundersøkelser i norske fylker bekrefter gunstige endringer i kolesterolnivå. I 1970-årene ble kolesterolnivået undersøkt hos 40-42- åringer i Finnmark, Oppland og Sogn og Fjordane. I Finnmark har kolesterolnivået siden falt med nær 1 mmol/l og i Oppland med 0,5 mmol/l. På befolkningsnivå er det beregnet at kolesterolet har falt med 0,8 mmol/l fra 1960 til 2000. Samtidig er dødeligheten av såkalt iskemisk hjertesykdom halvert i aldersgruppen 40-69 år.

En nedgang i kolesterolnivå på 1 mmol/l tilsvarer halvering av dødeligheten. Teoretisk kan redusert serum-kolesterol forklare det meste av nedgangen i dødelighet av iskemisk hjertesykdom og plutselig død i Norge de siste 50 årene. Andre miljøfaktorer som har bidratt til redusert infarktdødelighet i Norge er en liten nedgang i blodtrykk, redusert røyking (særlig hos menn), samt økt forbruk av frukt, grønnsaker, tran og fiskeolje.

Økning i diabetes påvirker framtidig statistikk?

En annen viktig risikofaktor for hjerte-karsykdom er diabetes. Det ser ut til å være en økning i type 2 diabetes i befolkningen, men denne økningen er for ny til å kunne påvirke dødeligheten.

- Man kan tenke seg at den gunstige utviklingen av hjerte-karsykdommer stopper opp eller snur hvis økningen i type 2 diabetes blir stor. Dette vet vi ennå ikke. Særlig for kvinner er diabetes en sterk risikofaktor, diabetes fjerner den beskyttelsen kvinner har for hjertesykdom, sier forsker Sidsel Graff-Iversen ved Folkehelseinstituttet.

Behandling påvirker?

Det er usikkert hvor mye de nye behandlingsmetodene har bidratt til nedgang i dødeligheten. Behandling med blodtrykkssenkende og kolesterolsenkende medisiner kom for fullt på henholdsvis 1980- og 1990-tallet. Ved angina og infarkt behandles trange blodårer med såkalt ballongutvidelse eller PCI - perkutan coronar intervensjon - eller med bypassoperasjon. Begynnende hjerteinfarkt kan behandles med proppløsende legemidler hvis pasienten kommer raskt til sykehus.