Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Hvorfor er det færre som dør av hjerneslag?

Når blodtrykket går ned i en befolkning, faller også risikoen for hjerneslag. Nedgangen i blodtrykk er trolig hovedårsaken til at betydelig færre norske kvinner og menn får hjerneslag i dag, sammenlignet med 1960-tallet.

De første befolkningsundersøkelsene for blodtrykk ble i Norge gjort i Bergen. Det skjedde i 1950-51 og 1963-64. Senere er det gjort blodtrykksmålinger i norske fylker siden rundt 1970, inkludert Bergen. Disse er en del av de såkalte 40-åringsundersøkelsene.

Menn: Lavere blodtrykk forklarer 50 prosent

- På samme måte som vi beregner risikoøkningen med økende blodtrykk, kan vi beregne hvordan risikoen for hjerneslag går ned når blodtrykket i en befolkning faller. Flere undersøkelser viser at hvis man i en befolkning reduserer det systoliske blodtrykksnivået med 20 mmHg, vil man forvente en halvering av hjerneslagdødeligheten, sier seniorforsker Randi Selmer ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Forekomsten av hjerneslag er halvert hos norske menn i perioden fra 1950-70 til 2000. Har blodtrykket følgelig falt med 20 mmHg hos mennene?

- Nei, blodtrykket har ikke falt så mye, men det er usikkert hvor stort fallet er. Vi har holdepunkter for at blodtrykket har falt mest hos de eldste. I Bergen falt blodtrykket med 7 mmHg fra 1963 til 1992 hos eldre menn. Kanskje har det falt ytterligere noe på 1990-tallet, tallene er her usikre. Hvis vi antar at Bergen representerer et gjennomsnitt for Norge, vil jeg anslå at blodtrykksfall kan forklare halvparten av den reduserte hjerneslagdødeligheten hos menn i perioden 1960-2000, sier Selmer.

Hun legger til at blodtrykket stiger med alderen, men i helseundersøkelser ser man at aldersstigningen er mindre hos de som ble født rundt 1950 enn hos de som ble født rundt 1900.

Kvinner: Lavere blodtrykk forklarer 70 prosent

Hos kvinner kan fall i blodtrykk kanskje forklare en enda større andel av nedgangen i hjerneslag. Dødsfall som følge av hjerneslag falt med om lag 70 prosent hos kvinner i perioden 1950-60 til 2000. Hvis blodtrykksfall var hele forklaringen, skulle det tilsi et fall i blodtrykket på 35 mmHg i den voksne, kvinnelige befolkningen. Blodtrykket falt imidlertid ikke så mye. Hos eldre kvinner i Bergen falt det med 20 mmHg fra 1963 til 1992.

- Hvis vi går ut fra et like stort fall hos eldre kvinner ellers i landet og plusser på ytterligere noe fall utover 1990-tallet, kan vi si at blodtrykksfallet kan være årsaken til om lag 70 prosent av nedgangen i hjerneslag hos kvinner, sier Selmer.

Andre faktorer

- Foruten blodtrykksnedgangen - hvilke andre faktorer forklarer nedgangen i hjerneslag?

- Det kan være nedgang i kolesterolnivå og røyking, i tillegg kan medisinsk behandling spille en rolle. Dette er vi usikre på. Den samme nedgangen i hjerneslagdødelighet som vi har sett i Norge, har funnet sted i hele den vestlige verden. Verdens helseorganisasjons MONICA-prosjekt har smalet inn data fra ni land. De konkluderer med at endringer i slagdødelighet fra 1982-1995 for en stor del skyldes at flere overlever hjerneslag. Men man kan ikke si om dette skyldes bedret slagbehandling eller om slagtilfellene er blitt mindre alvorlige, sier Selmer (Ref MONICA-studien: Sarti C et al).

- Det pågår også forskning for å avdekke om forhold under fostertid og tidlig levealder har betydning, sier forsker Sidsel Graff-Iversen, Folkehelseinstituttet.


Referanser

  • Sarti C et al: Are changes in Morality from Stroke Caused by Changes in Stroke Event Rates or Case fatality? Results from tge WHO MONICA project. Stroke 2003;34:1833-1841. www.strokeaha.org
  • Selmer R: Blood pressure an Twenty-year Mortality in the City of Bergen, Norway. Am J Epidemiol;1992:136;428-440.
  • Selmer R: The Bergen Blood Pressure Study – health issues and longterm outcome. Doktorgrad Universitetet i Oslo. Statens helseundersøkelser 1997.
  • Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. The Lancet 360, 1903-1013, 2003.