Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

1999-2001:

Dødsårsaker for kvinner: Lungekreft passerer brystkreft

Publisert Oppdatert


Norske kvinners røykevaner har for alvor begynt å slå ut på lungekreftstatistikken. I aldersgruppene under 75 år er det nå flere som dør av lungekreft enn av brystkreft.Har du funnet en feil?

Hittil har det først og fremst vært menn som har fått lungekreft. Nå haler kvinnene innpå. Lungekreft er i ferd med å gå forbi brystkreft som kreftlidelse nummer èn blant kvinner - regnet i antall dødsfall. Først og fremst gjelder dette aldersgruppen 55-74 år.

Brystkreft.gif

Lungekreft og brystkreft i aldersgruppen 55-74 år, antall døde. Antall kvinner som dør av brystkreft går svakt nedover. Antallet som dør av lungekreft øker derimot bratt i aldersgruppen 55-74 år. Kilde: "Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98" fra Statens helseundersøkelser/Folkehelseinstituttet og tall fra dødsårsaksstatistikken for 1999-2001.


Blant kvinner mellom 55 og 74 år var det i 2001 i alt 385 som døde av lungekreft, mot 251 som døde av brystkreft. I undergruppen 65-74 år var det dobbelt så mange som døde av lungekreft som brystkreft. Dette går fram av rapporten "Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98" fra Statens helseundersøkelser/Folkehelseinstituttet og tall fra dødsårsaksstatistikken for 1999-2001. Folkehelseinstituttet har ansvar for dødsårsaksstatistikken, som driftes av Statistisk sentralbyrå.

Også for de eldste aldersgruppene over 75 år stiger lungekreftkurven stadig brattere, men her er det foreløpig flere som dør av brystkreft. Hvis utviklingen fortsetter som nå, kan lungekreft i løpet av få år gå forbi brystkreft også i denne aldersgruppen.

Langtidsrøykere

- Vi ser nå virkningen av at et stort antall kvinner har røykt i 20-30 år. De får nå den økningen i lungekreft som vi har sett hos menn tidligere. Lungekrefttallene for menn flater derimot ut og man ser antydning til nedgang., sier professor Erik Dybing ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Dybing er medlem av Nasjonalt råd for tobakksforebygging.

- Noen undersøkelser tyder på at kvinner lettere får lungekreft enn menn. Kan dette være en medvirkende årsak til økningen i lungekreft som vi nå ser hos kvinner?

- Det kan være et lite bidrag. Men grovt regnet skyldes 90 prosent av økningen at vi har et økende antall kvinner som har vært dagligrøykere i over 20 år, som er den tiden det tar for en lungekreftsykdom å utvikle seg, sier Dybing.

Svenske kvinner røyker mindre enn norske. I det nyutnevnte Nasjonalt råd for tobakksforebygging har en svensk kvinne fått plass, overlege Gunilla Bolinder fra Karolinska sjukhuset. - Vi håper at hun kan være en nyttig diskusjonspartner slik at vi kan lære av Sverige, sier Dybing.

- Nytter det å slutte for 50-åringer med lang røykekarriere?

- Ja, uansett hvor lenge man har røykt, får man helsegevinst ved å slutte, understreker Dybing.

30 prosent røyker

Andelen norske kvinner som røyker har stått uforandret i 30 år. I gjennomsnitt røyker om lag 30 prosent, andelen var den samme i 1973, da de første røykevaneundersøkelsene ble gjennomført. I tillegg kommer av-og-til-røykerne som i dag utgjør cirka 11 prosent.

Røykevanene varierer noe med alder. I aldersgruppen 54 år og yngre er det flere kvinner enn menn som røyker, mennene er i flertall bare blant de eldste. Det er flest kvinnelige røykere i aldersgruppen 35-54 år, her er det 34-35 prosent som røyker daglig, viser statistikk fra Sosial- og helsedirektoratet. Kreftstatistikk

I 2000 fikk i alt 2080 personer lungekreft og 1814 døde, herav 1154 menn og 660 kvinner. Til sammenligning fikk 2503 brystkreft og 764 døde, herav tre menn og 761 kvinner. Mer statistikk finnes hos Statistisk sentralbyrå og Kreftregisteret.

Norgeshelsa

I Nresentasjonsprogrammet Norgeshelsa kan du lage egne diagrammer og tabeller vedrørende døsfall, fødsler, sykdom og risikofaktorer i Norge. På førstesiden i Norgeshelsa finner du en oversikt og brukerveiledning. Tabeller og diagrammer kan eksporteres til Excel.