Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Type 1 diabetes

Publisert Oppdatert


Norge har en av verdens høyeste forekomster av type 1 diabetes blant barn. I dag finnes det ingen forebyggende tiltak som har dokumentert effekt, og antallet syke har økt de siste årene.


Har du funnet en feil?

Diabetes babyer.jpg

I dag er det ca 300 nye barn under 15 år som hvert år får diagnosen type 1 diabetes. Foreløpig har vi for lite data til å kunne si noe om hvor mange over 15 år som får type 1 diabetes hvert år, men det er anslått at ca 25 000 norske kvinner og menn som lever med sykdommen. 

 • arkiv - Type 1 diabetes

Forskning på Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets forskning innen type 1 diabetes skjer i prosjekter som involverer samarbeid på tvers av grupper, avdelinger og institusjoner. Folkehelseinstituttet har en egen faggruppe for type 1 diabetes.  

Faggruppen

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet

Fra venstre:
Per Magnus (divisjonsdirektør, prosjektleder MIDIA), Lars Chr. Stene (forsker, EPFO), Håkon Bøås (stipendiat, EPAM), Lene Gustavsen (prosjektkoordinator, MIDIA, EPAM), Kjersti Skjold Rønningen (tidligere prosjektleder MIDIA, forsker Pediatrisk forskningsinstitutt, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet), Eric de Muinck (stipendiat, EPAM), Elisabet Witsø (postdoktorstipendiat, EPAM), Hanne Strøm (forsker/head of WHO collaborating centre, EPLI), Trond Rasmussen (ADIT), Kaja Klykken Aas (stipendiat, EPAM), Ondrej Cinek (forsker, barnelege, medisinsk fakultet, Charles University, Praha, Tsjekkia), German Tapia (postdoktorstipendiat, EPAM). Ikke tilstede da bildet ble tatt: Ingvild Eidem (stipendiat, EPFO) og Ingvild Menes Sørensen (stipendiat, Oslo universitetssykehus, Ullevål) 

(Avdelingsforkortelser: EPFO - avdeling for folkesykdommer, EPAM - avdeling for arv og miljø, EPLI - avdeling for legemiddelstatistikk, ADIT - avdeling for IT)

Andre samarbeidspartnere er Oslo universitetssykehus Ullevål, Oslo Diabetes forskningssenter, Barbara Davis Center for Childhood Diabetes i Denver, USA og forskere i Tsjekkia, Nord-Irland og Finland.

 • Forskning på type 1-diabetes ved Avdeling for folkesykdommer

Datakilder

Forskningen innen type 1 diabetes bruker datamateriale blant annet fra MIDIA, Den norske mor og barn undersøkelsen, Norsk Diabetesregister og DAISY-studien i USA.

Utvalgte forskningsprosjekter

Noen av de aktive prosjektene i faggruppen beskrives kort nedenfor. De fleste prosjektene involverer samarbeid på tvers av grupper og institusjoner:

 • MIDIA. Norge er et høy-risikoland for type 1 diabetes. Type 1 diabetes er en av de få multifaktoreielle sykdommer der de viktigste genene er kartlagt. Når det gjelder hva som utløser sykdom hos genetisk disponerte individer har vi begrenset kunnskap. Det er disse miljøfaktorene MIDIA prosjektet ønsker å identifisere. Prosjektleder: Per Magnus    
  • Psykososiale effekter og kunnskap om genetisk risiko for type 1-diabetes. I prosjektet ”Miljøårsaker til type 1 diabetes” (MIDIA) ble genetisk testing av nyfødte barn utført for å identifisere en høy-risiko kohort for oppfølging mht utvikling av type 1 diabetes. Dette doktorgradsprosjektet ønsker å studere de psykiske effektene hos mødrene i MIDIA-studien som har mottatt informasjon om den genetiske disposisjon til deres nyfødte barn. Målet er også å kartlegge gravide kvinners kunnskap, forståelse og holdninger til genetikk, genetisk testing og genetisk risiko. Stipendiat: Kaja Klykken Aas
  • Type 1 diabetes barnemark og parasitter. Det er mulig at timing av infeksjoner under svangerskapet og tidlig barndom, samt det totale nummer av infeksjoner har innvirkning på risiko for utvikling av type 1 diabetes. Dette prosjektet vil se etter en sammenheng mellom barnemark, parasitter og vanlige asymptomatiske virusinfeksjoner, og risiko for type 1 diabetes. Stipendiat: Håkon Bøås
  • Type 1 diabetes og hygienehypotesen. Stipendiat: Eric de Muinck
  • Virus og autoimmunitet. I prosjektet undersøker man om virusinfeksjoner i tidlig barndom kan ha noe å si i utviklingen av type 1 diabetes. Med denne forskningen så håper vi å kunne finne ut av om enkelte virusinfeksjoner fremmer eller beskytter mot utviklingen av type 1 diabetes. Post.doc: German Tapia
  • Enterovirus og type 1 diabetes. Prosjektet går ut på å studere genetisk sårbarhet for enterovirus infeksjoner for å belyse komplekse årsaksmekanismer ved type 1 diabetes. Post.doc: Elisabet Witsø
  • Studie av cøliaki hos barn/ungdom i MIDIA. Prosjektleder: Ketil Størdal, stipendiat: Christian Kahrs
  • MIDIA - Miljøårsaker til type 1 diabetes
 • PAGE. Prosjektet er en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) der forskere skal undersøke hvordan arvelige forhold kan spille sammen med miljøfaktorer på risikoen for å få type 1 diabetes og cøliaki. 

  •  PAGE-studien: type 1 diabetes og cøliaki blant barn i MoBa

 • Forskning på type 1-diabetes ved Avdeling for folkesykdommer

Utvalgte publikasjoner

Stene LC, Oikarinen S, Hyöty H, Barriga KJ, Norris JM, Klingensmith G, Hutton JC, Erlich HA, Eisenbarth GS, Rewers M. Enterovirus Infection and Progression from Islet Autoimmunity to Type 1 Diabetes: The Diabetes and Autoimmunity Study in the Young (DAISY). Diabetes 2010;59:3174-3180.

Stene, Lars Christian; Rønningen, Kjersti Skjold; Bjørnvold, Marit; Undlien, Dag E; Joner, Geir. An inverse association between history of childhood eczema and subsequent risk of type 1 diabetes that is not likely to be explained by HLA-DQ, PTPN22, or CTLA4 polymorphisms. Pediatric Diabetes 2010 ;Volum 11.(6) s. 386-393

Tapia, German; Cinek, Ondrej; Rasmussen, T; Witsø, Elisabet; Grinde, Bjørn; Stene, Lars Christian; Rønningen, Kjersti Skjold. No association of human enterovirus RNA in monthly faecal samples and islet autoimmuinity in the Norwegian MIDIA study. Diabetologia 2010 ;Volum 53. Suppl. 1 s. S145-S145

Tapia, German; Cinek, Ondrej; Rasmussen, Trond; Grinde, Bjørn; Rønningen, Kjersti Skjold. No Ljungan virus RNA in stool samples from the Norwegian environmental triggers of type 1 diabetes (MIDIA) cohort study. Diabetes Care 2010 ;Volum 33.(5) s. 1069-1071

Witsø, Elisabet; Cinek, Ondrej; Aldrin, Magne; Grinde, Bjørn; Rasmussen, Trond; Wetlesen, Turid Bjørnstad; Rønningen, Kjersti Skjold. Predictors of sub-clinical enterovirus infections in infants: a prospective cohort study. International Journal of Epidemiology 2010 ;Volum 39.(2) s. 459-468

Aas, Kaja Klykken; Tambs, Kristian; Kise, Marit S; Magnus, Per; Rønningen, Kjersti Skjold. Genetic testing of newborns for type 1 diabetes susceptibility: a prospective cohort study on effects on maternal mental health. BMC Medical Genetics 2010 ;Volum 11.

Tapia G, Cinek O, Rasmussen T, Witsø E, Grinde1 B, Stene LC, Rønningen KS. Human Enterovirus RNA in monthly fecal samples, and islet autoimmunity in Norwegian children with high genetic risk for type 1 diabetes: the MIDIA study. Diabetes Care 2010 (in press).

Cardwell CR, Stene LC, Joner G, Bulsara MK, Cinek O, Rosenbauer J, Ludvigsson J, Svensson J, Goldacre MJ, Waldhoer T, Jarosz-Chobot P, Gimeno SG, Chuang LM, Roberts CL, Parslow RC, Wadsworth EJ, Chetwynd A, Brigis G, Urbonaite B, Sipetic S, Schober E, Devoti G, Ionescu-Tirgoviste C, de Beaufort CE, Stoyanov D, Buschard K, Radon K, Glatthaar C, Patterson CC. Birth order and childhood type 1 diabetes risk: a pooled analysis of 31 observational studies. Int J Epidemiol 2010 (in press).

Whitworth KW, Baird DD, Stene LC, Skjaerven R, Longnecker MP. Fecundability among women with type 1 and type 2 diabetes in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Diabetologia 2010 (in press).

Stene LC, Rønningen KS, Undlien DE, Joner G. Does the relative risk for type 1 diabetes conferred by HLA DQ-, INS- and PTPN22 polymorphisms vary with maternal age, birth weight, or cesarean section? Pediatr Diabetes 2010 (in press).

Tapia G, Cinek O, Rasmussen T, Grinde B, Stene LC, Rønningen KS. Longitudinal study of parechovirus infection in infecny and risk of repeated positivity for multiple islet autoantibodies: the MIDIA study. Pediatric Diabetes 2010 (in press).

Cardwell CR, Stene LC, Joner G, Bulara MK, Cinek O, Rosenbauer J, Ludvigsson J, Jané M, Svensson J, Goldacre MJ, Waldhoer T, Jarosz-Chobot P, Gimeno SG, Chuang LM, Parslow RC, Wadsworth EJ, Chetwynd A, Pozzilli P, Brigis G, Urbonaite B, Sipetic S, Schober E, Devoti G, Ionescu-Tirgoviste C, de Beaufort CE, Stoyanov D, Buschard K, Patterson CC. Maternal age and childhood onset type 1 diabetes: a pooled analysis of 30 observational studies. Diabetes 2010;59:486-494.

Eidem I, Stene LC, Henriksen T, Hanssen KF, Vangen S, Vollset SE, Joner G. Congenital anomalies in newborns of women with type 1 diabetes: Nation-wide population based study in Norway 1999-2004. Acta Obstet Gynecol Scand 2010 (in press).

Rasmussen T, Stene LC, Samuelsen SO, Cinek O, Wetlesen T, Torjesen PA, Rønningen KS. Maternal body mass index before pregnancy, maternal weight gain during pregnancy, and risk of persistent positivity for multiple diabetes associated autoantibodies in children with the high-risk HLA genotype: The MIDIA study. Diabetes Care 2009;32:1904-1906.

Cardwell CR, Stene LC, Joner G, Cinek O, Svensson J, Goldacre JG, Parslow RC, Pozzilli P, Brigis G, Stoyanov D, Urbonaite B, Sipetic S, Schober E, Ionescu-Tirgoviste C, Devoti G, de Beaufort CE, Buschard K, Patterson CC. Caesarean section is associated with an increased risk of childhood onset type 1 diabetes: A meta-analysis of observational studies. Diabetologia 2008;51:726-735.

Bjørnvold M, Undlien DE, Joner G, Dahl-Jørgensen K, Njølstad P, Akselsen H, Gervin K, Rønningen KS, Stene LC. Joint effects of HLA, INS, PTPN22 and CTLA4 genes on the risk of type 1 diabetes. Diabetologia 2008;51:589-596.

Stene LC, Witsø E, Torjesen PA, Rasmussen T, Magnus P, Cinek O, Wetlesen T, Rønningen KS. Longitudinal evaluation of islet autoantibodies from three months of age in children from the general Norwegian population carrying the type 1 diabetes high-risk HLA genotype: Design and early results from the MIDIA study. J Autoimmun 2007;29:44-51.

Stene LC, Eidem I, Vangen S, Joner G, Irgens LM, Moe N. The validity of the diabetes mellitus diagnosis in the Medical Birth Registry of Norway. Nor J Epidemiol 2007;17(2):165-174.

Aamodt G, Stene LC, Njølstad PR, Søvik O, Joner G, the Norwegian Childhood Diabetes Study Group. Spatio-temporal trends and age-period-cohort modelling of the incidence of type 1 diabetes among children aged <15 years in Norway 1973-1982 and 1989-2003. Diabetes Care 2007;30:884-889.

Stene LC, Thorsby PM, Berg JP, Rønningen KS, Undlien DE, Joner G, and the Norwegian Childhood Diabetes Study Group. The relation between size at birth and risk of type 1 diabetes is not influenced by adjustment for the insulin gene (-23 HphI) polymorphism or HLA-DQ genotype. Diabetologia 2006;49:2068-2073.

Skrivarhaug T, Bangstad H-J, Stene LC, Sandvik L, Hanssen KF, Joner G. Long-term mortality in a nationwide cohort of childhood-onset type 1 diabetes in Norway. Diabetologia 2006;49:298-305.

Stene LC, Joner G, the Norwegian Childhood Diabetes Study Group. Atopic disorders and risk of childhood-onset type 1 diabetes in individuals. Clin Exp Allergy 2004;34:201-206.

Stene LC, Joner G, the Norwegian Childhood Diabetes Study Group. Use of cod liver oil in the first year of life is associated with lower risk of childhood-onset type 1 diabetes: a large, population based, case-control study. Am J Clin Nutr 2003;78:1128-1134.

Stene LC, Magnus P, Søvik O, Lie RT, Joner G and the Norwegian Childhood Diabetes Study Group. Maternal and paternal age at delivery, birth order and risk of childhood onset type 1 diabetes: population based cohort study. BMJ 2001;323:369-371.

Stene LC, Magnus P, Søvik O, Lie RT, Joner G and the Norwegian Childhood Diabetes Study Group. Birth weight and childhood onset type 1 diabetes: population based cohort study. BMJ 2001;322:889-892.

Stene LC, Nafstad P. Relation between occurrence of type 1 diabetes and asthma. Lancet 2001; 357:607-608.