Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Diabetes i svangerskapet

Under svangerskapet må insulinproduksjonen økes. Hos noen kvinner øker den ikke tilstrekkelig, og dette fører til at blodsukkerreguleringen blir dårligere. Særlig etter måltider kan blodsukkeret bli for høyt. For en del kvinner er blodsukkerøkningen så stor at man kan betegne tilstanden som svangerskapsdiabetes.

Både gravide som utvikler nedsatt glukosetoleranse (økt blodsukker) etter visse kriterier, og gravide med så høyt blodsukker at de får betegnelsen diabetes, inkluderes i diagnosen svangerskapsdiabetes.

I diagnosen inkluderes også kvinner som får nyoppdaget type 1 (sjelden) eller type 2 diabetes under svangerskapet. Ved den "egentlige" svangerskapsdiabetes, normaliseres ofte blodsukkeret etter avsluttet svangerskap.

Internasjonalt er det i dag ikke enighet om hvordan svangersskapsdiabetes skal defineres og behandles. Særlig diskuteres det hvordan man skal diagnostisere og behandle gravide med mildere grad av nedsatt glukosetoleranse. Se også under avsnittet om behandling. (WHO, Norsk gynekologisk forening, Norsk forening for allmennmedisin).

Behandling

Svangerskapsdiabetes innebærer at grenseverdier for fastende blodsukker og/eller glukosebelastningsprøve overskrides. 

Norsk gynekologisk forening og Norsk Selskap for Almennmedisin har gitt anbefalinger om når man bør gripe inn med livsstilsråd og eventuell annen behandling. Gravide med "mildere" svangerskapsdiabetes (glukosebelastningsverdier mellom 7,8 og 9,0 mmol/l på totimersprøven) anbefales kost- og mosjonsråd og gjerne kontroll av glukosebelastningsprøven etter fire til seks uker. Dersom den gravide kvinne har "totimersverdi" over 9,0 mmol/l, anbefales det å henvise til spesialist, for eventuell behandling med insulin.Verdier over 11 mmol/l på glukosetoleransetest defineres som diabetes. 

Se også: Hva er høyt blodsukker?  

Tre måneder etter fødselen vil man ved en glukosebelastningsprøve kunne fastslå om kvinnen har hatt en forbigående svangerskapsdiabetes eller en type 2 diabetes. Gravide med svangerskapsdiabetes har også økt risiko for å utvikle type 2 diabetes senere i livet. 

Gravide som har type 1 og type 2 diabetes før svangerskapet starter, følges også nøye opp av spesialisthelsetjenesten, fordi det særlig ved type 1 diabetes er økt risiko for komplikasjoner hos mor og barn.

Testing av gravide

I retningslinjene (2005) for svangerskapsomsorgen anbefales det at lege eller jordmor gjør glukosetoleransetest på alle gravide med økt risiko, i svangerskapsuke 26-28, eventuelt tidligere hvis det er påvist sukker i morgenurinen. Gravide med økt risiko er: Alder over 38 år, type 1 eller type 2 diabetes hos foreldre eller søsken, overvekt med kroppsmasseindeks (KMI) over 27 da svangerskapet startet, svangerskapsdiabetes i tidligere svangerskap, innvandrere fra India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka og Nord-Afrika. KMI over 27 betyr f eks vekt over 78 kg for en kvinne som en 1,70 m høy.

I en oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening (Carlsen, 2005) foreslås det at også gravide med polycystisk ovariesyndrom testes. Denne gruppen har betydelig økt risiko for svangerskapsdiabetes.

Forskningsprosjekt i Oslo

I prosjektet STORK Groruddalen i Oslo ble 823 gravide testet for svangerskapsdiabetes. Data ble innhentet i perioden 2008-2011 og de første resultatene publisert i mars 2012. 

Se også: STORK Groruddalen - Universitetet i Oslo

Referanser

  • Carlsen SM m fl. Polycystisk ovariesyndrom og diabetes mellitus. Oversiktsartikkel. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005; 125: 2619-21.
    Holan S. m fl: Graviditet og diabetes. 2004. Under publsiering.
  • Norsk gynekologisk forening:Veileder i fødselshjelp. 1998.
  • Norsk selskap for allmennmedisin: Handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis
  • Sosial- og helsedirektoratet 2005: Retningslinjer forsvangerskapsomsorgen
  • Tufnell DJ m fl: Treatments for gestational diabetes and impaired glucose tolerance in pregnancy (Cochrane review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2004.
  • Vangen S. m fl: Outcome of Pregnancy Among Immigrant women with Diabetes. Diabetes Care, 26: 327-332, 2003.
  • Vangen S., Folkehelseinstituttet, pers. meddel. Tall fra Medisinsk fødselsregister/Statistisk sentralbyrå.