Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Antibiotikaresistens

Publisert Oppdatert


Her finner du fakta, informasjonsmateriell og statistikk om antibiotikabruk, resistens og forebyggende tiltak. Sidene inneholder både informasjon til publikum og informasjon rettet mot helsepersonell. I tillegg til norsk informasjon og statistikk vil du også finne et utvalg linker til internasjonale nettsider om samme tema.


Har du funnet en feil?

Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Antibiotika har gjennom historien revolusjonert behandlingen av infeksjonssykdommer. Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier. Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden. Det er et økende gap mellom utbredelsen av infeksjoner med resistente bakterier og manglende utvikling av nye antibiotika som kan behandle disse sykdommene.

 • Det europeiske smittevernsenterets (ECDC) temasider om antibiotikaresistens
 • Det europeiske smittevernsenterets (ECDC) rapport om antibiotikaresistens
 • Verdens helseorganisasjons (WHO) temasider om antibiotikaresistens

Situasjonen i Norge

Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, men allikevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi. Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.

Hovedmekanismer for å bekjempe antibiotikaresistens

Redusert bruk og riktig bruk av antibiotika
Dette vil si at man kun tar i bruk antibiotika når det er helt nødvendig og når det kan forventes å ha effekt. Like viktig som å velge rett type medikament, er det at pasienten gjennomfører behandlingen slik legen har forskrevet.

Forhindre spredning av antibiotikaresistente bakterier mellom personer
Pasienter innlagt i helseinstitusjoner er mest utsatt for alvorlige infeksjoner med resistente bakterier. Spredning av antibiotikaresistente bakterier mellom personer forebygges på helseinstitusjoner gjennom aktiv prøvetaking, bruk av smitteisolering og andre smitteverntiltak.

 • MRSA
 • ESBL-holdige gramnegative stavbakterier - smitteverntiltak i helseinstitusjoner

Nasjonal tiltaks- og strategiplan for å motvirke antibiotikaresistens

Ett av planens overordnede mål er å bevare antibiotika som gode og virksomme legemidler mot infeksjonssykdommer i det 21. århundre.

 • Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens 2008 - 2012 (pdf)

Norske overvåkingssystemer for antibiotikaresistens

I Norge foregår overvåking av antibiotikaresistens på to måter:

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

Det landsomfattende overvåkingssystemet for resistens hos mikrober fra mennesker drives av Universitetssykehuset i Nord-Norge i nært samarbeid med landets medisinsk-mikrobiologiske avdelinger. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig.

 • Statistikk antibiotikaresistens i Norge fra NORM - Universitetssykehuset i Nord-Norge (ekstern)
 • Forskriften om NORM (ekstern)

Overvåking i Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS)

En rekke smittsomme sykdommer meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, Folkehelseinstituttet. Noen av disse forårsakes av resistente bakterier, og disse overvåkes også gjennom MSIS.

 • MSIS

Overvåking av antibiotikaforbruk

Det gjøres overvåking av antibiotikaforbruket i Norge basert på total omsetning av legemidler fra legemiddelgrossistene til apotek og sykehus. Informasjonen finnes både på Internett og i et eget hefte som kan bestilles. Statistikken er utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi, Avdeling for legemidler.

 • Bestilling og nedlasting av Legemiddelstatistikk 2010:1 - Legemiddelforbruket i Norge 2005-2009
 • Nettsiden Legemiddelforbruket i Norge (ekstern)

Det gjøres også prevalensovervåking av antibiotikaforbruk på sykehus i Norge i forbindelse med de regelmessige prevalensregistreringene av sykehusinfeksjoner. Resultatene publiseres av Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for infeksjonsovervåking i prevalensrapporter to ganger årlig på Folkehelseinstituttets nettside:

 • Arkiv - Om prevalensundersøkelsene
ASP.jpg

Antibiotikaresistens i primærhelsetjenesten

Det er opprettet et eget kompetansesenter for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Senteret har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge.

 • Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
 • ASP har mottatt støtte fra Helsedirektoratet for å gjennomføre en revisjon av de norske retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Veilederen er nå publisert i elektronisk form på helsebiblioteket.no.

Antibiotikaresistens i spesialisthelsetjenesten

Det er opprettet et eget kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. I likhet med ASP skal senteret fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika og skal bl.a. utarbeide nye faglige retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. I juni 2012 er det lansert websider:

 • Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

 

Brosjyrer om luftveisinfeksjoner hos barn og bruk av antibiotika

Luftveisinfeksjoner - spesielt ørebetennelser - er den vanligste årsaken til antibiotikabruk hos barn. De fleste luftveisinfeksjoner er forårsaket av virus. Kroppen bekjemper normalt slike virusinfeksjoner på egen hånd. Antibiotika har ingen effekt på virus og lindrer heller ikke barnets plager. Å motvirke overflødig antibiotikabruk i behandling av luftveisinfeksjoner hos barn, er et viktig bidrag for å bekjempe utviklingen av antibiotikaresistente bakterier.

”Alle barn får ørebetennelse” er en informasjonsbrosjyre til foreldre om luftveisinfeksjoner hos barn og råd om hva man kan gjøre for å lindre barnets plager.

 •  Bestilling, og nedlasting av brosjyren ”Alle barn får ørebetennelse”

Når barnet ditt har... halsbetennelse / feber /ørebetennelse / bronkitt, er faktabrosjyrer til bruk for leger i konsultasjon med småbarnsforeldre. Brosjyrene underbygger budskapet om at barnets infeksjon vil gå over av seg selv - uten behandling med antibiotika. Derfor har vi valgt å kalle brosjyrene "Antibiotikafrie resepter".

 • Bestilling, og nedlasting av brosjyrene "antibiotikafrie resepter" 

Animasjonsfilmer (norsk/English)

 • Animasjonsfilm uten lyd 1 minutt. Antibiotikadagen 2008 (wmv fil, høyreklikk og velg "Lagre mål som"  wmv-fil
 • Silent video: Antibiotics Awareness Day 2008 (wmv-file, right click and choose "Save as")  wmv-file

Den Europeiske antibiotikadagen

Logo antibiotikadagen. ECDC
Logo antibiotikadagen. ECDC

Den Europeiske Antibiotikadagen markeres  i hele Europa den 18. november. Formålet er å skape oppmerksomhet rundt folkehelseproblemet antibiotikaresistens og betydningen av riktig antibiotikabruk. Dagen er et felles EU-initiativ og er en årlig begivenhet.

 

 • Antibiotikadagen 18. november 2011: Overbehandling ved asymptomatisk bakteriuri (ASB) kan gi antibiotikaresistens og påføre pasienter helseproblemer (Nettsak 2011)
 • Antibiotikadagen 18.november 2010: Arkiv - Forskrivningspraksis i sykehus(Nettsak 2010)
 • Antibiotikadagen 18. november 2009: Arkiv: Antibiotika – bare når det trengs (Nettsak 2009)
 • Antibiotikadagen 18. november 2008: Arkiv: Antibiotika – bare når det trengs (Nettsak 2008)

Lenker til nettverk og prosjekter i andre land

 • APUA
 • EARSS
 • EMEA
 • ESAC
 • FDA
 • ISAP
 • SSAC
 • WHO 
 • Danmark  (DANMAP)
 • Sverige (STRAMA)  
 • Finland (FiRe)
 • Storbritannia (NeLI)
 • Belgia
 • Canada (NIPA)