Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Analyse av cyanobakterietoksiner

Cyanobakterier, blågrønnalger, forekommer i de fleste vannkilder verden over. Disse organismene kan produsere en rekke toksiner. Artikkel er lagt i historisk arkiv fordi FHI analyserer ikke for cyanobakterietoksiner lenger.

Analyse av vann
Analyse av vann. Foto: Colourbox.com

I de senere år har stadig oftere masseforekomster av toksinproduserende cyanobakterier ført til at vann er blitt uegnet til drikkevann eller rekreasjon.

Oppblomstringene har ført til massedød av fisk og fugl, tap av buskap og alvorlige humane forgiftninger. Verdens helseorganisasjon (WHO) ser alvorlig på denne utviklingen og har satt en foreløpig grenseverdi for et av levertoksinene i drikkevann, og publisert en bok om problemene (Toxic cyanobacteria in water). WHO konkluderer med at cyanobakterieoppblomstringer i drikkevann eller vann brukt til rekreasjon må overvåkes med hensyn til toksinproduksjon.

Cyanobakterier produserer toksiner som kan deles inn i to grupper:

  1. Spesifikke toksiner omfatter over 60 varianter av leverskadende peptider og ca 7 forskjellige nervetoksiske alkaloider.
  2. Uspesifikke toksiner omfatter lipopoly-sakkarider (LPS) og cylindrospermopsin.

Ved Avdeling for miljømedisin er det utviklet en enkel og rimelig metode for innsamling av materiale og ekstraksjon av de leverskadende peptidene. Metoden kan også brukes for nervetoksiner. I dag benyttes HPLC med UV-detektor til bestemmelse av leverskadende peptider. Foreløpig har det bare vært mulig å identifisere noen av levertoksinene med denne metoden, da kun få standarder er tilgjengelig.

Vi tar nå også i bruk en LC-MS metode som tillater en direkte identifikasjon av de forskjellige peptidene. Ved å vite hvilket toksisk peptid som foreligger, kan toksisiteten lettere anslås. Peptidene tilføres MS instrumentet via elektrospray, som er en myk ioniseringsteknikk. På grunn av syklisk struktur og at de er små molekyler, danner de i elektrospray store mengder av monoladede ioner. Metoden resulterer i liten grad av fragmentering og stoffet detekteres i hovedsak som molekylion med lav ladning eller som addukter av protein med ioner i mobilfasen. Peptidtoksinene egner seg godt for denne type identifikasjon. LC-MS metoden er foreløpig testet med noen få standarder og resultatene gir håp for analyse av naturlig materiale.

Referanse:
Chorus I., Bartram J. Toxic cyanobacteria in water. WHO, 1999.

Relaterte saker